نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. شمع شام غریبان

دوره 1393، شماره 272، آبان 1393

علی اصغر شیری


2. یادگار شلمچه

دوره 1393، شماره 270، شهریور 1393

علی اصغر شیری


3. موج غدیر

دوره 1392، شماره 260، آبان 1392

علی اصغر شیری


4. بانوی وحی

دوره 1392، شماره 256، تیر 1392

علی اصغر شیری