دوره و شماره: دوره 27، مهر و آبان 316 , 317 - شماره پیاپی 316، مهر و آبان 1397، صفحه 1-98 

تقویم ماه

1. بوی پاییز می آید

صفحه 4-5


لوح خبر

2. کوتاه و گویا

صفحه 6-7


خبر در خبر

3. من لاکچری هستم

صفحه 8-9


گزارش

12. حلال‌خوری

صفحه 42-43


گفت‌وگو

14. ملکه‌ی کاکتوس‌ها

صفحه 46-47


روایت

18. پرده‌نشین

صفحه 56-57


مشاوره

20. دختر عفت‌پیشه

صفحه 68-68


ماجرای واقعی

22. رضایت کاغذی یا دلی

صفحه 70-72