صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم


دوره انتشار: ماهنامه

شماره جدید مجله پیام زن

نزدیک به سی سال است که برای زنان کشورمان قلم فرسایی می کنیم؛ تا شخصیت متعالی زن را به جامعه معرفی کنیم.
اگر می خواهید مجله زودتر به دست شما برسد با این شماره تماس بگیرید
025-31153130
شماره سامانه پیامک3000144095

شماره جدید پوپک رسید. پوپک برای کودکان دبستانی شماست.

سعی کرده ایم با مطالب مناسب اوقات فراغت فرزند دلبند شما را پر کنیم.
اگر می خواهید مجله زودتر به دست شما برسد با این شماره تماس بگیرید
025-31153130
شماره سامانه پیامک3000144095

شماره جدید مجله سلام بچه ها رسید. این مجله مخصوص نوجوانان است. این مجله می تواند اوقات سالم و شیرینی را برای نوجوان بسازد.

اگر می خواهید مجله زودتر به دست شما برسد با این شماره تماس بگیرید
025-31153130
شماره سامانه پیامک3000144095

شماره جدیدمجله سنجاقک رسید.
این مجله برای کودکان پیش دبستانی است. الآن این مجله ضمیمه مجله پوپک است . شما با تهیه مجله پوپک هردو مجله را خواهید داشت.

اگر می خواهید مجله زودتر به دست شما برسد با این شماره تماس بگیرید
025-31153130
شماره سامانه پیامک3000144095