سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با انتخاب یکی از راههای زیر مشترک شوید:
1.ارسال نام و نام خانوادگی و نام نشریه به سامانه پیام کوتاه 3000144095 و تکمیل فرم اشتراک نشریات

2. مراجعه به سایت اشراق www.eshragh.ir 


3.تماس با مسئول شبکه مشترکین از طریق شماره 37830244 025 در ساعات اداری 8 الی 14 -

جهت ثبت مشخصات، ذکر نام و نام خانوادگی، شماره همراه، کد ملی، نام نشریه مورد نظر، آدرس و کدپستی، تاریخ و سریال شناسه پرداخت الزامی میباشد.


راههای پرداخت مبلغ هزینه اشتراک:
واریز به شماره حساب بانکی سیباملی 0108822363002
به نام دفتر تبلیغات اسلامی یا به شماره کارت بانک6037991899545580


توجه:
* در صورت اشتراک بیش از ده نسخه برای سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی، به نسبت تعداد درخواستی تخفیفات ویژه لحاظ میشود.
* لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه پیام کوتاه 3000144095 ارسال نمایید.