گلکارى فیل گوش


  معرفى گیاههان آپارتمانى

فیل گوش
((کالادیوم))

مجتبى شریعت پناهى

 

 

گیاهى است بسیار زیبا با برگهاى پهن و کشیده و قلبى شکل. ترکیب رنگها در کالادیوم بى نظیر است. شکل برگها طورى است که به گوش فیل شباهت یافته است از این نظر در زبان فارسى آن را فیل گوش نیز مى گویند.
نام علمى آن کالادیومCALADIUM) ) و از خانواده آراسه مى باشد. موطن اصلى آن برزیل است. براى قرار دادن در سبد آویز, بسیار مناسب بوده و زیبایى خاصى به خانه شما مى بخشد.

روش نگهدارى کالادیوم:
گلدان کالادیوم را در محل روشن قرار دهید اما اجازه ندهید که نور مستقیم آفتاب آن را آزار دهد. محلى را به دور از تابش مستقیم آفتاب براى کالادیوم در نظر بگیرید. درجه حرارت مناسب براى کالادیوم در فصل تابستان 24 درجه سانتى گراد و در فصل زمستان 16 درجه سانتى گراد مى باشد. خاک گلدان را همواره مرطوب نگهدارید. زمانى که هوا گرم باشد (در روزهاى گرم تابستان) هفته اى دو تا سه بار به آن آب
بدهید اما در زمستان که برگهایش مى ریزند, آبیارى را متوقف نمایید تا استراحت کند. براى تهیه خاک گلدان باید مقدارى ماسه را با خاک برگ و مقدار کمى خاک باغچه مخلوط نمود. برگهاى کالادیوم را هیچ وقت خیس نکنید, زیرا از اینکه آب روى برگهایش اسپرى گردد لذتى نمى برد.

ازدیاد کالادیوم:
این گیاه داراى ساقه هاى زیرزمینى است. در زمستان وقتى برگهایش مى ریزد باید ساقه هاى زیرزمینى آن را براى تکثیر در بهار در داخل خاک نگهدارى کرد. همزمان با گرم شدن هوا دست به کار تکثیر کالادیوم گردید. ساقه هاى زیرزمینى را از یکدیگر جدا نموده, براى کاشت مجدد آماده کنید. هر ساقه زیرزمینى باید حداقل داراى دو تا سه جوانه باشد. ساقه هاى جدا شده را در خاک سبک کاشته و به آبیارى اقدام کنید.

حساسیتهاى کالادیوم:
برگهایش فوق العاده نازک نارنجى تشریف دارند! از دست زدن به برگها خوددارى کرده و براى تمیز نمودن برگها از یک دستمال پنبه اى یا اسفنج نرم استفاده کنید. مواد براق کننده به برگهاى کالادیوم آسیب مى رسانند.

بیماریهاى کالادیوم:
در صورتى که هوا گرم و خاک گلدان خشک باشد, برگهاى آن چروکیده و خشک مى گردند. با قرار دادن گلدان در محل خنک و آبیارى بیشتر, سلامتى این گیاه را حفظ کنید.
سرما موجب قهوه اى شدن حاشیه برگها مى گردد و اگر سرما زیاده از حد باشد حاشیه برگها چروکیده گشته و خشک مى شوند. در این صورت باید به محل گرم منتقل شود.