طرز کاشت گیاه نیدولاریوم


 

طرز کاشت گیاه نیدولاریوم
مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

اسم علمى: نیدولاریومNidularium))
خانواده: آناناسى ها یا بروملیاسهBromeliaceae))

نیدولاریوم گیاه آپـارتمانى بـسیار زیبـایى از فامیلهاى نزدیک آناناس است. برگهایش دراز و کشیده و نوارىاند. لبه بـرگها سبـز است, اما در قسمت داخل, رنگ سبز به صورتى یا کرم متمایل مى شود. همه برگها بدون ساقه و از یک محل خارج مى گردند.
بـه گیاهانى که داراى چنین خصوصیتـى هستـند, رزتRoset))گفتـه مى شوند.
در نیدولاریوم بـرگهاى قسمت میانى قرمز یا ارغوانى اند. در وسط بـرگها قسمت گود پـیاله مانندى وجـود دارد. اگر آب روى این گیاه پاشـیده شـود, در این قسـمت جـمع مى شـود و بـتـدریج گیاه از آن استفاده مى کند.
آناناسى ها گیاهانى از بـرزیل هسـتـند. از جـنس نیدولاریوم, 22 گونه شـناسـایى شـده اسـت که فقط 12 گونه از آن بـه عنوان گیاه زینتى در آپارتمانها پرورش داده مى شود.
در فصل پاییز نیدولاریوم به گل مى نشیند. گلها بـه صورت لوله اى به رنگ سفید, آبى, زرد و بنفش در مجموعه اى به نام گل آذین ظاهر مى شوند. گلها کوچکند. زیبایى این گیاه بـه خاطر گلهاى آن نیست, بلکه جذابیت آن به واسطه برگهاى رنگ به رنگ و همیشه سبـزش است.

مراقبتهاى لازم

نور:
نیازمند محیطى سایه روشن است. بهتـر است در تـابـستـان از نور مستقیم آفتاب محافظت شود. مى توانید در فصول گرم آن را زیر سایه درختان نگهدارى کنید. اما در فصول سرد بـاید بـه قسمتهاى داخل ساختمان منتقل شود.

گرما:
این گـیاه مثـل سـایر گـیاهان هم خـانواده اش یعـنى آناناسـى ها نیازمند گرماست. در اثر سرما برگهایش یکبـاره زرد گشته و از پا درمىآید.

آب:
خاک گلدان را همواره مرطوب نگهدارید. قبـل از اینکه خاک کاملا خشک شود, به آن آب بدهید. یادتان بـاشد که در هر بـار آبـیارى, فقط مقدار کمى بـه آن آب بـدهید, آنقدر که فقط خـاک مرطوب شود.

رطوبت نسبى محیط:
به خشکى هوا خیلى حساسیت دارد. در گلخانه ها و پاسیوهاى مرطوب کاملا سرحال است. براى اینکه رطوبت نسبى محیط افزایش یابـد, بـه وسیله آبفشان قدرى آب در هوا و روى برگهایش اسپرى کنید. پاشیدن آب روى برگهاى نیدولاریوم در تـابـستـان ضرورت دارد. این کار را زمانى انجـام دهید که بـرگها در معرض نور آفتـاب قرار نداشـتـه باشند.

خاک:
خاکهاى جنگلى, تورب یا خاکبـرگ مناسبـترین بـستر بـراى پرورش نیدولاریوم است. در خـاکـهاى قـلـیایى و شـور صـدمـه مـى بـینند.

ازدیاد:
در فصل تـابـستـان از کنار پـایه اصلى, پـاجوشهاى کوچکى سبـز مى شوند. این پاچوشها را با ریشه جدا نموده و به گلدان دیگرى که قبلا با خاکبرگ پر شده, منتقل کنید.