طرز کاشت گیاه زعفران زینتی


زعفران زینتى

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

زعفران زینتى از قوم و خویشهاى بسیار نزدیک زعفران مى باشد و نام خانوادگى آن ایریداسهIRIDACEAE و سرزمین مادرىاش حوزه مدیترانه و آسیاى صغیر است.
گلایل و زنبق نیز در همین خانواده قرار داشته و با زعفران زینتى نسبت فامیلى دارند.

مشخصات ظاهرى
ده تا پانزده سانتى متر رشد مى کند, گلهایش آبى, سفید, بنفش یا زرد رنگند. زمان ظهور گلها یک خصوصیت ارثى است. در بعضى از گونه ها, گلها در پاییز ظاهر مى شود ولى برخى دیگر, در بهار به گل مى نشینند.

روش کاشت
زعفران زینتى هم مانند گلایل داراى پیاز است, پیازهاى زعفران زینتى کوچکند و باید در پاییز یا تابستان کاشته شوند.
در بعضى از آنها اگر پیازش را در پاییز به خاک بنشانیم در بهار شاهد گلهایش خواهیم بود, اما براى اینکه پاییز سر گل باشد بهتر است در تابستان کاشته شود.
نحوه کاشت پیاز مانند کاشت گلایل است. پیازها را طورى در خاک قرار مى دهیم که بالاى پیاز در سطح خاک قرار گیرد. شما نه تنها مى توانید این گیاه را در باغچه بکارید بلکه ممکن است آپارتمان نشین باشید و مقصود شما نگهدارى آن در داخل آپارتمان باشد. باز هم مشکلى نیست, پرورش زعفران زینتى به صورت گلدانى نیز میسر است.

کاشت گلدانى
گلدانى را انتخاب کنید که منفذى براى خروج آبهاى اضافه داشته باشد, کف گلدان سنگریزه بریزید و بقیه حجم گلدان را خاک سبک اضافه کنید, چند پیاز زعفران را در کنار یکدیگر بکارید و گلدان را به محل کم نور و خنک منتقل کنید. وقتى جوانه ها رشد کردند, گلدان را به قسمت دیگرى از خانه که نور کافى داشته و گرم باشد منتقل کنید. از آن به بعد بتدریج گیاهانى که کاشته اید رشد مى کنند هر قدر نور و گرما بیشتر باشد سرعت رشد جوانه ها بیشتر خواهد بود.

آبیارى
به آب زیاد احتیاج ندارد. در فاصله دو آبیارى خاک را خشک نگهدارید. بعد از پایان عمر برگهایش, آبیارى را قطع کنید.

خاک
خاکبرگ, ماسه و خاک باغچه را با هم مخلوط کنید, در این ترکیب بهتر است از ماسه بیشترى استفاده شود.

کود
موقعى که عمر گلهایش به پایان رسید هر هفته با کودهاى تقویتى آن را تقویت کنید, زمانى که برگهایش خشک شد دیگر به آن کود ندهید.

تکثیر
هر چند سال یک بار پیازها را از خاک خارج نموده و با جدا نمودن و کاشت مجدد پیازچه ها تکثیرش کنید.

مراقبتهاى لازم
نور
آفتابدوست است و دوستدار نور کامل مى باشد.
گرما
دوستدار گرماى متوسط است, گرما به باز شدن شکوفه هایش کمک مى کند.