کتابخانه مجله پیام زن


کتابخانه پیام زن ((کتابهاى رسیده))

 

 

حضور قلب در نماز
على اصغر عزیزى تهرانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: سوم1378/
تعداد صفحات: 200
قیمت: 6500 ریال
کتاب مذکور به علل و درمان حواس پرتى در نماز پرداخته است. عوامل حواس پرتى و در مان آن, اهمیت و امکان حضور قلب, عوامل حضور قلب, علل ترک نماز و درمان آن از فصول مختلف کتاب است. در بخشى از این کتاب مى خوانیم: با تفهیم و القاى این مطلب به قلب که ارتباط با خدا و خواندن نماز داراى لذات است, مى توان انگیزه, شوق و علاقه به عبادت را در خود زنده کرد و همین عشق و علاقه است که موجب آسانى عبادت مى گردد.

تناقض نما یا غیب نمون
محمدامین احمدى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1378/
تعداد صفحات: 488
قیمت: 22000 ریال
این کتاب نگرشى نو به معجزه دارد. ((تعریف معجزه)), ((امکان وقوع معجزه)), ((اثبات و نوع معجزه)) و ((وجه دلالت معجزه)) از مباحث کتاب فوق است. معجزه از مسایلى است که در نظامهاى کلامى و فلسفى مختلف مورد کاوش قرار گرفته است. در این کتاب نیز به بررسى تطبیقى مسإله معجزه بین فلسفه غرب و فلسفه اسلامى پرداخته شده و رهیافتها و نظرگاه هاى اندیشمندان غربى و مسلمان, مقایسه و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.

عاشقان قرآن
حسین صالح
ناشر: انتشارات مرکز فرهنگى شهید مدرس
نوبت چاپ: دوم1378/
تعداد صفحات: 108
قیمت: 4000 ریال
این کتاب از دو بخش کلى تشکیل یافته که بخش اول به آشنایى با ((نونهالان قرآنى)) اختصاص داده شده است و بخش دوم به ((عظمت قرآن مجید)), ((اهمیت قرأت, حفظ و تدبر آیات الهى)) و نیز لزوم ((قرآنى کردن خانواده و جامعه)) اختصاص یافته است. در فصل ((روشهاى ارأه برنامه)) آمده است: هم اکنون موسسه ((جامعه القرآن الکریم)) که یکى از مهمترین مراکز حفظ قرآن کریم در ایران به شمار مى رود و مرکز اصلى آن در شهر مقدس قم است با شیوه ((اشاره)) به کودکان خردسال, قرآن آموزش مى دهد. این شیوه روشهاى مختلفى براى آموزش دارد.

دخترى از آفتاب
حسین صالح
ناشر: انتشارات مرکز فرهنگى شهید مدرس
نوبت چاپ: دوم1378/
تعداد صفحات: 40
قیمت: 2000 ریال
این کتاب دربرگیرنده زندگى و عکسهایى از ((رقیه محمدى)) خردسالترین حافظ کل قرآن مجید در بین دختران کشورمان است. در بخشى از این کتاب آمده است: رقیه محمدى تسلط شگرفى در حفظ کلام الله مجید دارد, تا جایى که حتى شماره همه سوره هاى قرآن مجید و شماره آیات را مى داند. اگر آیه اى تلاوت شود, او مى تواند آیه قبل و یا بعد از آن را تلاوت کند, همچنین مى تواند پنج و یا حتى ده صفحه قبل یا بعد از آن و صد صفحه قبل و بعد از آن را به صورت ضربدرى تلاوت نماید! این تواناییها, رقیه محمدى را در زمره بى نظیرترین حافظان قرآن مجید در سطح جهان قرار داده است.

قرض الحسنه
محمدحسین ابراهیمى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: سوم1378/
تعداد صفحات: 120
قیمت: 4700 ریال
قرض الحسنه از مباحث فقهى و نظام اقتصادى اسلام است. پس از انقلاب اسلامى این نوع وام در بانکها و در بین اشخاص حقوقى و حقیقى رواج یافت که ضرورى مى نمود مبانى نظرى و فقهى آن و تفاوتش با انواع دیگر قرض بررسى و تبیین شود. این کتاب نیز با عنایت به نظام اقتصادى اسلامى و آیات و روایات, ابعاد گوناگون این موضوع را تحلیل کرده است و به مسإله قرض الحسنه در تاریخ, قرآن, سنت, فقه, قانون و نظام اقتصادى فعلى پرداخته است.

حکمت حکومت فقیه
حسن ممدوحى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1378/
تعداد صفحات: 228
قیمت: 10000 ریال
کتاب حاضر تحقیقى است در باره مبانى دینى حکومت فقیه و ضرورت تشکیل آن در جامعه اسلامى, که به مسایل و شبهات مطرح شده در این خصوص نیز پاسخ گفته است. در بخش ((فقه و فقاهت)) این کتاب آمده است: اگرچه کلمه فقه در ابتدا براى فهم وضع شده بود, ولى از اواخر قرن اول به معناى اصطلاحى خود, یعنى به دست آوردن احکام الهى از طریق کتاب و سنت, رواج یافت. به طورى که هرگاه کلمه فقیه به کار مى رفت, معناى اصطلاحى آن فهمیده مى شد.

مجلس ششم, امام, مشارکت مردمى و انتخاب اصلح
حمید رسأى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1378/
تعداد صفحات: 168
قیمت: 6800 ریال
این کتاب به دیدگاههاى امام خمینى در مورد مجلس و شرایط کاندیداى اصلح و نتیجه انتخاب اصلح پرداخته است. ((حماسه حضور)), ((انتخاب احسن)) و ((نتایج انتخاب اصلح)) از فصول کتاب مذکور مى باشد. در بخش پایانى نیز دو ضمیمه ((قوه مقننه در قانون اساسى)) و ((قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى)) با آخرین اصلاحات درج گردیده است.

دین و دولت در اندیشه اسلامى
محمد سروش
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1378/
تعداد صفحات: 727
قیمت: 33000 ریال
تبیین نظام حکومتى اسلام و مبانى آن ضرورتى است که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى پدیدار شد و محققین و پژوهشگران را به مطالعه و بررسى آن فرا خواند. این کتاب پژوهشى است در همین راستا که با نگرشى جامع, نظام حکومتى اسلام و مبانى آن را مورد کاوش قرار داده است.
نویسنده در این اثر, بر آن است تا رابطه دین و دولت, دیدگاه اسلام در باره حکومت, خاستگاه دولت, شرایط حاکم در اندیشه اسلامى و اختیارات دولت اسلامى را تبیین نماید. این تحقیق, نخستین اثر از مجموعه تحقیقاتى است که در زمینه حکومت اسلامى توسط دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى در حال انجام است و توسط ناشر یادشده منتشر شده است.

درآمدى بر نظام شخصیت زن
در اسلام
محمدرضا زیبایى نژاد
محمدتقى سبحانى
ناشر: دارالثقلین ـ قم
نوبت چاپ: اول/ 1379
تعداد صفحات: 224
قیمت: 8000 ریال
این اثر که متعلق به دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه خواهران مى باشد نگاهى دارد بر مبانى فکرى غرب نسبت به شخصیت زن و جریان شناسى نهضت زنان در غرب. اصول شخصیت زن از نگاه اسلام و جریان شناسى نهضت زنان ایران و در کل نگرش اسلام به شخصیت زن از دیگر مباحث مطرح شده در این کتاب است. در بخش فمینیسم اسلامى آمده است: گروهى از فمینیستها که در قالب اعتقادات ضد دینى یا لأیک به دفاع از حقوق زنان مى پرداختند, پس از مدتى به این نتیجه رسیدند که چون گرایشهاى مذهبى در زنان ایرانى قوى و بنیادین است, هیچ تحولى اساسى در ایران بدون در نظر گرفتن مذهب نمى تواند به وقوع بپیوندد.

پرتوى از خورشید
به کوشش: حسین رودسرى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینى
نوبت چاپ: اول/ 1378
تعداد صفحات: 464
قیمت: 9500 ریال
کتاب مذکور حاوى 365 خاطره در هشتاد و هفت موضوع مختلف است که مربوط به خاطرات جالب و مهم زندگى امام خمینى از زبان خانواده, شاگردان, دوستان و یاران و مسوولین نظام و ... متناسب با نیازها و علایق نوجوانان و جوانان مى باشد. در ضمن 28 عکس نیز از امام در ترکیه, پاریس, قم, تهران و حسینیه جماران ضمیمه کتاب مى باشد.

ره توشه راهیان نور
معاونت آموزش / مرکز آموزش مبلغین (طرح هجرت)
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
چاپ: اول/ 1379
تعداد صفحه: 328
قیمت: 12000 ریال
ره توشه حاضر حاوى سه بخش است که بخش اول آن مقالات مربوط به ماه محرم الحرام مى باشد. بخش دوم مربوط به ماه صفر است و بخش سوم مباحث مربوط به مناسبتهاى روز مى باشد که عبارتند از مرورى بر موضوعات مقالات برگزیده ره توشه هاى سابق, ذکر مصایب اهل بیت علیه السلام و سوالات مربوط به ماه محرم الحرام.
در قسمتى از این کتاب مى خوانیم: گزارش پیامآور عاشورا از فاجعه کربلا و نهضت الهى حسین(ع) اوج مى گیرد, تا در کانون قدرت امویان و دستیاران و همکاران و موافقان آنان, به عنوان ظلم و ستم و امام کشى, با وحشیانه ترین شیوه ممکن در سینه ها و اوراق تاریک تاریخ ثبت گردد و به مرور زمان با کنار زدن پرده تزویر و فریبکارى, قدرت پوشالى و حاکمیت خودکامه اموى را در هم فرو ریزد.

مدیریت اسلامى
محمدحسن نبوى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
چاپ: پنجم/ 1378
تعداد صفحات: 391
قیمت: 17500 ریال
این کتاب با هدف تبیین دیدگاههاى اسلام در خصوص مدیریت و آموزش لازم به مدیران جامعه اسلامى به نگارش در آمده است. ((حکومت و مدیریت اسلامى)), ((برنامه ریزى و ارکان آن)), ((سازماندهى)), ((رهبرى)), ((انگیزش)), ((کنترل)), ((تصمیم گیرى)), ((سلوک مدیریت)) و ... از مباحث کتاب مذکور به شمار مى رود.
در بخش سلوک مدیریت مى خوانیم: مدیران و حاکمان مسلمان باید مواظب باشند که بین زیردستان بر اساس عدل عمل کنند و بر کسى ظلم و ستم روا ندارند و شهد شیرین عدالت در موارد گوناگون به مذاق آنان خوش باشد, نه آنکه اگر یک طرف مصالح خود و خویشان و نزدیکانشان قرار گرفت شمشیر برنده عدل کند شود و از عمل باز ماند.

نزول قرآن و رویاى هفت حرف
سیدرضا مودب
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
چاپ: اول/ 1378
تعداد صفحات: 271
قیمت: 12500 ریال
کتاب حاضر مجموعه اى است در باره روایتى نقل شده از اهل سنت که نزول قرآن را بر هفت حرف مى داند. این روایت که منشإ مناقشه و معرکه آرا در بین علماى علوم قرآنى بویژه علماى اهل سنت شده, در این کتاب مورد بررسى قرار مى گیرد. عناوینى چون; حدیث سبعه احرف و بررسى آن, بررسى و نقد برخى از دیدگاههاى دانشمندان اهل سنت در باره حدیث سبعه احرف, قراآت و سبعه احرف, از مباحث این کتاب به شمار مى رود. در قسمتى از کتاب مذکور آمده است: روایاتى مبتنى بر نزول قرآن بر سه حرف, چهار حرف, پنج حرف و حتى ده حرف وجود دارد که با روایت سبعه احرف و نزول بر هفت حرف متضاد و معناى آن را نفى مى کند; در نتیجه تواتر روایت سبعه احرف را مخدوش مى سازد.