آیینه محبت نامه هاى خانوادگى حضرت امام خمینى


 

آیینه محبت
نامه هاى خانوادگى حضرت امام خمینى (ره)

 

 

بسمه تعالى

خانم محترمه معظمه, موقوم سوم شما واصل شد. در جواب دو مرقوم, چند روز قبل مصدع شدم, اینک جواب سوم:
اولا کلمه اى که راجع به فریده(1) نوشته بودید که براى مختصر گرفتگى روحى صلاح دیدند او را به مشهد ببرم, اینجانب را مضطرب کرد. علاوه بر اینکه با نوشتن کاغذ از تهران و همراه بودن فریده, یک کلمه او ننوشته, علاوه اسمى از فرشته(2) نبود و به نظر آمد که فرشته همراه نیست. اینها مرا مشوش کرده. فورى از سلامت او, یا اگر دلتنگى خانوادگى دارند مطلعم کنید. امید است دومى باشد که سهل است ثانیا از عمل مینو خانم (3) بطور اجمال نوشته اید, نمى دانم چه عملى بوده ان شإ الله تعالى با سلامت گذشته است. ثالثا هیچ وقت بطور سربسته و اجمال چیزى ننویسید. که موجب اضطراب ما شود رابعا سفر مشهد ان شإ الله به خیر بوده و زیارت شما قبول. مصطفى براى اول رجب آمدند کربلا کاغذ هم این چند روز به شما نوشته اند ما ها همه بحمد الله تعالى سلامت هستیم , فقط صغرى (4) ضعف زیاد دارد و رو به بهبودى است. اقلیما و مشهدى حسین (5) سلام دارند. به عموم بستگان خصوصا دخترها سلام برسانید. از حال خازنجون (6) هم مطلعم کنید. از شما امید دعا دارم. هواى اینجا رو به خوبى است, شبها تقریبا خوب است. سلام بر همه شماها

25 رجب 92
پى نوشت :
* مشخصات نامه: زمان: 13 شهریور 1351 ـ 25 رجب ;1392 مکان: نجف; مخاطب: خانم خدیجه ثقفى, همسر محترم امام خمینى ـ تهران.
1 ـ خانم فریده مصطفوى, فرزند امام خمینى.
2 ـ فرزند خانم فریده مصطفوى.
3 ـ خواهر همسر امام خمینى.
4 ـ مستخدم بیت مرحوم آیه الله سید مصطفى خمینى.
5 ـ از مستخدمین بیت امام خمینى.
6 ـ خانم خازن الملوک, مادر همسر امام خمینى.