بیش فعالى کودکان


 

بیش فعالى کودکان
تهیه: امیردیوانى

 

 

اشاره:
بیش فعالى,Hyperactirity عبارت است از فعالیت عضلانى مفرط در روانپزشکى, تظاهرات کودکان مبتلا به اختلال رفتارى, کودکى که سرعت و حجم حرکات و اعمال او بیش از حد طبیعى است و یا کودکى که مدام بى قرار و در حال حرکت است. بیش فعالى ممکن است:
1ـ فیزیولوژیک باشد یعنى رابطه لاینفک با هیچ گونه پاتولوژى دیگر نداشته باشد هرچند به طور ثانوى آشفتگى در زندگى کودک و خانواده ایجاد مى کند.
2ـ متکى بر آسیب عضوى مغز یا اختلال کنشى مغز باشد که معمولا با علایم دیگر نظیر مسایل آموزشى, کوتاهى میدان توجه, اشکالات درکى, تمایلات تکرارى, کلیشه اى و اختلال خواب مى باشد.
3ـ مربوط به عقب ماندگى ذهنى بدون قرائن آسیب مغزى باشد.
4ـ علامتى از یک واکنش یا اختلال رفتارى نوروتیک باشد.
(اس.چن.مجله پزشکى, ایالت نیویورک, شماره60, 1960 (1339)).

منبع: کتاب چه بخوریم, چه نخوریم؟ ـ 1997 (1376)