کتابخانه پیام زن


کتابخانه پیام زن
((کتابهاى رسیده))

 

 

قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینى
تدوین: على اصغر اعظمى
بیژن سلیمانى فارسانى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
نوبت چاپ: اول, بهار 79
تعداد صفحات: 488 صفحه
قیمت: 8500 ریال
این کتاب, مجموعه فرموده ها و نوشته هاى حضرت امام خمینى(ره) در باره قضا و قضاوت مى باشد و اشاره اى است به خطوط کلى و دیدگاههاى ایشان در این باب.
این کتاب شامل هفت فصل با این عناوین مى باشد.
1ـ مقام و جایگاه قضا و دستگاه قضایى
2ـ فلسفه قوانین و مجازاتها در اسلام
3ـ اصول حاکم بر قوانین و تشکیلات قضایى
4ـ آداب قضا
5ـ جرایم
6ـ نظارت بر دستگاه قضایى
7ـ وظیفه روحانیون و حوزه هاى علمیه

فصل سرد
سیدمهدى علیزاده
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 119 صفحه
قیمت: 6000 ریال
این کتاب که از مجموعه کتابهاى مجله پیام زن مى باشد, با قلم روان و شیوایى تصویرى از فراز نهایى زندگى حضرت زهرا(س) را ارائه مى دهد. در قسمتى از مقدمه این کتاب مى خوانیم:
تاریخ, در دل خود, حکایتهاى بسیار دارد. برخى را وقتى مى شنوى, ساده و آرام از کنارشان مى گذرى و با خود مى گویى: ((بالاخره تاریخ است.)) بعضى حکایتها شگفت زده ات مى کند و با خود مى گویى: ((این چرخ عجیب بازیهایى دارد)). اما بعضى از ماجراها را هرگز نمى فهمى. مگر امکان دارد؟! آنانى که خود را صاحب خانه مى دانند, آن را آتش بزنند و یا گلى را که باغبانى آسمانى, آن را پرورده و با آب کوثر آن را سیراب کرده به دست کسانى که خود را دوست باغبان معرفى مى کنند پرپر شود؟!

همسران, زندگى, الگوى بالندگى
احمد لقمانى
ناشر: انتشارات پارسایان
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 119 صفحه
قیمت: 4200 ریال
در این کتاب, که دفتر اول, از سلسله آموزه هاى زندگانى حضرت زهرا(س) مى باشد, ابتدا به صفات برجسته و بنیادین با نام ((صفات همسران در زندگانى فاطمه زهرا(س) و امیر مومنان(ع))) پرداخته شده که جلوه هاى معرفتى, خانوادگى, اخلاقى و تربیتى آنان خواهد بود.
در بخشى دیگر ((آموزه هاى زندگانى در آخرین سخنان آسمانى)) بیان شده که از نگرشهاى ناب حضرت زهرا(س) مى باشد.
این مجموعه نخست طى چند مقاله در پیام زن انتشار یافته است.

درآمدى بر شخصیت شناسى جوان
سیدضیإ مرتضوى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 87 صفحه
قیمت: 4500 ریال
این کتاب که از کتابهاى مجله پیام زن مى باشد, شامل نکات ارزنده و راهگشایى است که مى تواند گامى در جهت شخصیت شناسى جوان و آگاهى دهى در زمینه ها و عوامل مورد توجه در شکل گیرى شخصیت جوان از منظر معارف دینى به شمار رود. این مجموعه به خوبى مى تواند منبع پژوهشگران مباحث شخصیت شناسى و اولیا و مربیان آموزشى و تربیتى باشد. در بخشى از این کتاب آمده است:
از جمله عواملى که باید در شمار ناهنجاریهاى بازدارنده مورد توجه قرار داد, خودبینى, خودپسندى و رضایت خاطر از اندیشه و عملکرد خویش است. اعتماد به نفس و اعتقاد به توانایى از لازمه هاى موفقیت است. اما خلط این ویژگى لازم با آفتى چون ((عجب)) و خودپسندى را باید نشانى از عدم درک و شناخت واقعیت انسانى شخص شمرد.

مإخذشناسى قواعد فقهى
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى,
پژوهشکده فقه و حقوق
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 352 صفحه
قیمت: 20000 ریال
این کتاب که با هدف آشنایى پژوهشگران با منابع و مآخذ اصلى قواعد فقهى تدوین شده, در سه بخش: مإخذشناسى قواعد فقهى, مإخذشناسى موضوعى قواعد فقهى, نمایه ها و کتابنامه به بیان منابع فقهى پرداخته است.
پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات هدف اساسى خویش را تحقق بخشیدن به این وظیفه که همان اطلاع رسانى فقهى مى باشد قرار داده و با توجه به اینکه آشنایى با منابع اصلى و پیشینه تحقیق از لوازم ضرورى تحقیقات گسترده است, لذا, انتشار کتبى از این دست مى تواند کمک شایان در جهت تحقق اهداف محققان باشد.

دفاع مشروع در حقوق جزاى ایران
خلیل واعظى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 200 صفحه
قیمت: 11000 ریال
این اثر, به بحث از دفاع مشروع به معناى خاص ـ که در فقه و قوانین پیش بینى شده ـ مى پردازد. این کتاب که حاصل تحقیقات و مطالعات در اکثر منابع موجود, اعم از کتب فقهى, حقوقى, مقالات و پایان نامه ها مى باشد, داراى سه بخش و هر بخش از آن به تناسب موضوع شامل چند فصل مى باشد. در بخش اول: کلیات دفاع مشروع, در بخش دوم نیز امورى که دفاع از آن جایز مى باشد به تفصیل بررسى شده و بخش سوم به شرایط و کیفیات دفع و تجاوز اختصاص یافته است.
این کتاب در زمینه حقوقى و جزایى مى تواند مورد استفاده و مطالعه قرار بگیرد.

جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
نوبت چاپ: اول, پاییز 1378
تعداد صفحات,: 238 صفحه
قیمت: 8500 ریال
آشنایى حضرت امام با سیره نبوى پیامبر(ص) در حقیقت یافتن الگو و سرمشق زندگى براى دستیابى به حیات طیبه الهى است.
در اندیشه امام راحل جنگها دو گونه اند یا حقند یا باطل.
جنگهاى باطل همواره چیزى جز نابودى بشر به دست قدرت طلبان نبوده و جنگهاى حق, به دنبال حیات فطرى بشر صورت گرفته است.
این کتاب در چهار فصل به موضوعاتى در باب جنگ و دفاع پرداخته است و منبعى خوب براى اهل دانش و تفحص مى باشد.

توحید ناب (بررسى ادله اثبات وجود خدا)
آیت الله سیدحسین شمس
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 302 صفحه
قیمت: 15000 ریال
این کتاب, نگرشى بر بررسى ادله اثبات وجود خدا دارد. در بخشى از مقدمه این کتاب آمده است:
آگاهى یافتن از بهترین موجودات عالم خارج و والا و عالى ترین وجود و موجود در اصل وجود و مراتب وجود و داراى والا و عالى ترین کمالات وجود و مراتب آنها و داراى کمال تقدس و تنزه از هر نقص وجود و نقص کمال موجود است.
نقطه شروع سعادت دایمى و همه جانبه این نسل و نسل آینده و آینده ها, از مبدإشناسى و خداشناسى از راه صحیح و منطقى در همه ابعادش مى باشد.
این کتاب در چهار فصل به بررسى موضوع توحید پرداخته است که هر فصل نیز به طور جداگانه داراى شاخه هایى مى باشند.

شیوه هاى جذب جوانان در تبلیغ
احمد لقمانى
ناشر: انتشارات پارسایان
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 62 صفحه
قیمت: 2500 ریال
این اثر, که ریشه ها و شیوه هاى جذب جوانان در تبلیغ را مورد بررسى قرار مى دهد, مجموعه اى از معارف فرهنگى است که در کنار آموزه هاى روان شناسى نوجوانان و جوانان, راهکارهاى ارتباط, گفتگو و هدایت این قشر عظیم را عرضه مى نماید تا مربیان با چشم اندازى روشن تر و شیوه هایى راهگشاتر, در این عرصه قدم گذارند.
بخش نخست این کتاب, شامل دیدگاه پیشوایان معصوم (علیهم السلام) در باره جوانان و سپس ویژگیهاى جهانى و روحانى قشر جوان مورد تحلیل و بررسى قرار مى گیرد.

یکصد و چهارده معماى قرآنى
محمود جویبارى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: نهم, 1379
تعداد صفحات: 128 صفحه
قیمت: 5000 ریال
کتاب, شامل 114 معماى قرآنى است که جهت آموزش در همه رده هاى سنى تحصیلى قابل استفاده و مطالعه مى باشد.
این کتاب با روشى جدید به آموزش ظرایف کتاب آسمانى, ((قرآن)) پرداخته است. این کتاب که به صورت یک مجموعه خواندنى در آمده است مى تواند اطلاعات مفید و آموزنده اى براى مربیان آموزشى داشته باشد.

دلهاى کبوترى
سیدسعید هاشمى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 47 صفحه
قیمت: 2200 ریال
دلهاى کبوترى مجموعه شعرى است براى چهارده معصوم علیهم السلام
در صفحه اى از این کتاب که براى سالار شهیدان است; آمده:
آمدم اى دشت سرشار از عطش
گریه کن مانند باران, گریه کن
بر نگاه زهردار نیزه ها
بر شقایق هاى بى جان گریه کن

قصه هاى من و آقاجون
محسن ربانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 48 صفحه
قیمت: 2200 ریال
این کتاب شامل 8 داستان کوتاه با مضامین اجتماعى کودکانه مى باشد که هر کدام از داستانها جداگانه نگاشته شده اند.
قلم نوشتارى کتاب, روان و ساده مى باشد و براى رده هاى سنى کودکان و نوجوانان قابل درک و مطالعه مى باشد.

این همان مرد است
مرتضى دانشمند
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: دوم, 1379
تعداد صفحات: 76 صفحه
قیمت: 3200 ریال
این کتاب, شامل داستانهایى کوتاه است از ائمه اطهار (علیهم السلام) که براى مطالعه نوجوانان مفید مى باشد.
در قسمتى از کتاب آمده است:
مرد, ناامید بود. دلش شکسته بود. آسمان قلبش طوفانى بود. زیر لب زمزمه کرد: خدایا, من بد هستم. اما تو مهربانى. سى سال به درگاهت زار زده ام, نالیده ام; اما انگار درهاى آسمان همه به روى من بسته شده است. ناله هاى من در آسمان ها شنیده نمى شود.
دو قطره اشک از چشمان سیاهش بر موهاى نرم و جو گندمى صورتش غلطید. یکدفعه, صداهایى در گوش مرد پیچید: صداها از دور بود, سرش را از شکاف کوه بالا آورد. دست را سایبان کرد و ...

پنجاه تصویر از امام و ایران
به کوشش: محمدرضا نادرپور
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ـ واحد آرشیو
نوبت چاپ: اول, تابستان 1379
تعداد صفحات: 209 صفحه
قیمت: 7000 ریال
کتاب مذکور, مشتمل بر 50 قطعه یادداشت سفر مى باشد که هر یک از این قطعات, از یک منظر خاص, به بررسى ایران پس از انقلاب و رهبر ممتاز آن پرداخته است.
این کتاب, شامل عباراتى متنوع است که اندکى از گفته و نوشته هاى بى شمار در آن گردآورى شده است.
در قسمتهایى از این کتاب مى خوانیم: هنگامى که در به روى او باز شد, من تندبادى از انرژى را تجربه کردم که از میان در و از طریق عباى قهوه اى و محاسن سپیدش در همه جا منتشر مى شد و کوچکترین ذره و مولکول در آن ساختمان را به حرکت در مىآورد.

رساله هلالیه
ملاغلامرضا آرانى
ناشر: انجمن اهل قلم (شهرستان آران و بیدگل)
به اهتمام: حبیب الله سلمانى آرانى
تعداد صفحات: 297 صفحه
نوبت چاپ: اول, 1379
قیمت: 12000 ریال
این کتاب, در شرح حال امامزاده محمد هلال بن على(ع) است که مدفن وى در آران کاشان مى باشد. نویسنده کتاب, که از عالمان برجسته قرن سیزدهم مى باشد بر اساس تذکره اى که در اختیار داشته و بهره هایى که قبل از آن از شجره طیبه ولایت یافته, حاصل تلاش و تحقیق خود را در باب زندگانى و شرح حال این امامزاده بزرگوار گرد آورده است و آن را رساله هلالیه نامیده است.
کتاب مشتمل بر دوازده فصل است که از جمله به شرح چگونگى آمدن محمد هلال به روستاى آران و اصالت مقبره و کرامات قبر آن بزرگوار مى پردازد.

یادنامه کنگره بررسى تإثیر امام خمینى و انقلاب اسلامى بر ادبیات معاصر
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
نوبت چاپ: اول, تابستان 79
تعداد صفحات: 141 صفحه
قیمت: 3600 ریال
این کتاب مجموعه اى است حاوى خلاصه مقالات, سخنرانیها, مصاحبه و آفرینشهاى ادبى که در راستاى بررسى و نگرش بر تإثیر امام خمینى و انقلاب اسلامى بر فرهنگ ادبیات معاصر ایران مى باشد. این کتاب شامل بخشهاى متنوع و خواندنى است که به صورت مجموعه اى متنوع در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. در بخشى از اشعار این کتاب مى خوانیم:
در روزگار سکوت / صدایى به گوش رسید / که الله اکبر مى گفت
و ملتى را بیدار کرد / که تمام عمر خفته بود / ـ ملتى اندوهگین ـ / صداى او / خودکامگان را رسوا مى کرد.

آشنایى با اسوه ها عباس بن على(ع)
جواد محدثى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 79
تعداد صفحات: 88 صفحه
قیمت: 3500 ریال
این کتاب شرحى است بر زندگانى سراسر دلاورى عباس فرزند رشید امیرالمومنین على(ع). در مقدمه این کتاب مى خوانیم: اگر در امتداد اسوه ها, به عباس بن على(ع) مى رسیم, براى روشنى چراغى است که پیش پاى انسانها, افروخته است.
آنچه مى خوانید, گوشه اى از شخصیت حضرت ابوالفضل(ع) را ترسیم مى کند و چراغ یقین و شعله ایمان را در ذهن و زندگیمان روشن مى سازد.

جوانان و بینشهاى ناب
احمد لقمانى
ناشر: انتشارات پارسایان
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 192 صفحه
قیمت: 6500 ریال
این اثر که با قلمى ساده و روان به بررسى ویژگیهاى دوران نوجوانى مى پردازد, با روشى نو و چنانکه در قسمتى از مقدمه کتاب مى خوانیم, به دور از الفاظ و عبارات خسته کننده و تکرارى به موضوعاتى ضرورى ـ که پرسشهاى بسیارى براى جوانان فهیم و اندیشمند داشته ـ پرداخته و از سرچشمه پاک, زلال و شفاف معارف اسلام ناب محمدى(ص) استفاده نموده است.
محور تمامى مباحث این کتاب سخنان حضرت امام خمینى مى باشد.

میناى قلم
گردآورى و تدوین: جواد محدثى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 231 صفحه
قیمت: 9500 ریال
این کتاب, مجموعه اى مى باشد از نثرهاى ادبى, شیوا و ماندگارى که در رثاى على(ع) نگاشته شده است و با مقالات نسبتا مبسوط با محوریت شخصیت آن امام و با ویژگى نگارش روان و هنرى جلوه اى دیگر دارد.
در این کتاب تعداد اندکى نیز, اثر قلمى نویسندگان عرب زبان مى باشد از جمله این نویسندگان جرج جرداق و جبران خلیل جبران و ... را مى توان نام برد.
در قسمتى از این کتاب در نوشته آقاى سیدصادق موسوى گرمارودى مى خوانیم:
((غدیر, خاکى سوخته, ملتهب, در عمق صحراى ((جحفه)) نیست تا از چهار سوى تا هر جا که چشم کار مى کند گسترده و ناپیدا باشد. غدیر درخشان, چون گوهرى در تابش آفتاب است. وسیع به وسعت ابدیت, صبور چون ایمان و لطیف چون عشق است.))

صحیفه دل
به کوشش: حمید بصیرت منش ـ احمد میریان
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
نوبت چاپ: اول, تابستان 79
تعداد صفحات: 161 صفحه
قیمت: 4500 ریال
کتاب حاضر که در دسترس خوانندگان قرار دارد, حاصل تلاش و ابتکار یادگار گرامى امام راحل مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سیداحمد خمینى مى باشد که با انجام مکاتبات با تعدادى از شاگردان امام, از آنان درخواست کرد که ضمن معرفى کلیه کسانى که از محضر درس آن حضرت کسب فیض نموده اند, نحوه تدریس و خاطرات خود را از حضرت امام بیان دارند.
در این مجموعه خاطراتى زیبا, ساده و بیادماندنى که عمدتا از اساتید مبرز قم و مشهد است به چشم مى خورد. این کتاب بیانگر خاطرات خوب روزهاى حضور حضرت امام است.

اتاق رو به قبله
على آقاغفار
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
نوبت چاپ: اول, تابستان 79
تعداد صفحات: 52 صفحه
قیمت: 1800 ریال
این کتاب که براى گروه سنى ((د)) (دوره راهنمایى) نگاشته شده است, مجموعه اى است از داستانهاى زیبا که در هر کدام یاد و خاطره امام مهربان مى گذرد.

مدیریت منابع انسانى
دکتر حسن زارعى متین
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 311 صفحه
قیمت: 1600 ریال
این کتاب, داراى چهارده فصل مى باشد و در مدیریت منابع انسانى به وظایف تخصصى آن پرداخته است. در تدوین این اثر, موضوعات به روز بوده و مطالعه اش روان و آسان است. و کارى است مفید و منبعى قابل دسترس براى دانشجویان و مدیران اجرایى.
مولف این کتاب, در جهت تبیین وظایف یک مدیر خوب و ضرورتهایى که در جریان یک مدیریت به چشم مى خورد اقدام به نگاشتن این کتاب نموده است.

راه على(ع)
آیت الله سیدرضا صدر
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: سوم, 79
تعداد صفحات: 86 صفحه
قیمت: 4000 ریال
این کتاب که به قلم آیت الله حاج سیدرضا صدر نگاشته شده, اثرى بس گرانقدر است که تشنگان حقیقت را از چشمه سار زلال معرفت سیراب مى گرداند. در مقدمه این کتاب آمده است:
حضرت على(ع), ستاره درخشان بشریت و چراغ راهنماى انسانیت است. هرچه دید بشر بیشتر شود و بینش وى بالاتر رود, درخشندگى حضرتش را بهتر مى بیند. مطالعه این کتاب را به خوانندگان گرامى توصیه مى کنیم.

جایگاه مردم در نظام اسلامى از دیدگاه امام خمینى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
نوبت چاپ: اول, تابستان 79
تعداد صفحات: 244 صفحه
قیمت: 7000 ریال
در این کتاب, امام خمینى از اراده و حضور مردم به عنوان عامل اساسى در مشروعیت مردمى حکومت یاد و بر این اساس هر گونه دیکتاتورى را بر خلاف اسلام تلقى و رد مى کند.
این کتاب که از سرى مجموعه تبیان موضوعى آثار امام خمینى مى باشد دیدگاههاى امام در موضوع جایگاه مردم را بازگو مى کند.

سکولاریزم در مسیحیت و اسلام
محمدحسن قدردان قراملکى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول, 1379
تعداد صفحات: 304 صفحه
قیمت: 15000 ریال
در این کتاب نویسنده براى تبیین دقیق و جامع علل و ادله به حاشیه راندنمسیحیت از جامعه, سه علت و مبناى حکمى (دینى, تاریخى و نظرى) را مورد کند و کاو قرار داده است و در پردازش موضع اسلام در بخش دوم نشان مى دهد که نه تنها آیین مقدس اسلام فاقد علل و مبانى سکولاریزاسیون موجود در مسیحیت است, بلکه درست برعکس یک آیین فطرى, عقلانى و اجتماعى است که در بیشتر موارد به تبیین موضع خود در مسایل حکومتى و اجتماعى پرداخته و سیاست و حکومت را جزء شوون دینى خود تلقى مى کند.

سپاه پاسداران در اندیشه امام خمینى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)
نوبت چاپ: اول, تابستان 79
تعداد صفحات: 222 صفحه
قیمت: 6500 ریال
براى وقوف به اهمیت و ارزش وجودى این نهاد مقدس و پربرکت باید به علت بروز و ظهور انقلاب اسلامى و عوامل پیروزى و اسباب بقا و گسترش و صدور آن پرداخت تا به این حقیقت رسید.
این کتاب از مجموعه تبیان موضوعى آثار امام خمینى است که به بازگویى دیدگاههاى امام در خصوص سپاه پاسداران مى پردازد.

مشارق الدرارى (شرح تائیه ابن فارض)
سعیدالدین سعید فرغانى
مقدمه و تعلیقات:
استاد سیدجلال الدین آشتیانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: دوم, 79
تعداد صفحات: 943 صفحه
قیمت: 58000 ریال
این اثر نفیس که بى نظیر است و مشتمل بر عالى ترین مباحث توحید و ولایت است, شاید بهترین اثرى باشد که در اختیار اهل معرفت و ارباب حکمت قرار گرفته و شرحى است بر تائیه ابن فارض مصرى حموى, عارف بزرگ قرن هفتم هجرى.