گلکارى طرز کاشت گیاه هوستا


هوستا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

اسم علمىHOSTA :
خانواده: لیلیاسهLILIACEA یا (زنبقیان)

در خانواده زنبقیان گیاهان زینتى زیبایى قرار دارند که با بعضى از آنها مانند زنبق و گلایل آشنایى دارید, هوستا یک گیاه زینتى از همین خانواده است.

شکل برگها
برگهاى هوستا بیضى شکل و موج دارند. اطراف برگها کرم رنگ بوده و همین سبب جذابیت بیشتر این گیاه مى گردد. اندازه سطح پهنک برگ در گونه هاى مختلف متفاوت است.

گلها:
گلهاى هوستا به صورت مجموعه روى گلآذین قرار دارند. رنگ گلها ممکن است سفید, بنفش یا ارغوانى باشد, زمان باز شدن گلها نیز در ارقام مختلف فرق مى کند, مثلا در بعضى از (هوستا)ها گلها اوایل تابستان باز مى شوند و برخى دیگر در اواخر تابستان یا اوایل پاییز.

روش نگهدارى:
هوستا یک گیاه دایمى و علفى است که مى تواند براى باغچه شما مناسب باشد, توجه داشته باشید که این گیاه دوستدار خاکهاى سبک و سرشار از مواد غذایى است, در اضافه نمودن کود پوسیده حیوانى به زمین دست و دلباز باشید. حتى بهتر است هر سال یک بار به وسیله کود شیمیایى زمین را تقویت کنید.
سطح خاک را همیشه کمى مرطوب نگه دارید. البته این به آن معنى نیست که آن قدر آب به زمین بدهیم که حالت باتلاقى پیدا کند.
در مناطقى که رطوبت نسبى محیط زیاد است بهتر رشد مى کند. در تابستان اسپرى نمودن آب روى برگهایش را فراموش نکنید. این کار را موقعى انجام دهید که برگها در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگرفته باشند. هر چند نور زیاد و محیطهاى سایه, آفتاب براى هوستا مناسب است اما خوشبختانه این گیاه نسبت به نور کم نیز مقاومت زیادى از خود نشان مى دهد.

تکثیر:
تکثیر این گیاه به روش تقسیم بوته انجام مى شود. اسفند ماه زمان مناسبى براى ازدیاد هوستا است. براى این کار لازم است ریشه را از خاک خارج نموده و بوته ها را با ریشه هایش از هم جدا کنیم.