حکیم باشى
نسخه هاى اشتهاآور

 

 

بى اشتهایى به علل مختلفى از جمله ضعف و ناتوانى کبد, ورم دستگاه گوارش و بیماریهاى آن, بالا بودن چربیها و املاح اضافى در خون و خوردن چربى زیاد و غذاهاى سرخ کرده و چرب و علل بى شمار دیگر از قبیل ناراحتیهاى روانى ایجاد مى شود. براى تحریک اشتها بهتر است از غذاها و داروهاى ترش مزه استفاده نمود مثل سماق, آب لیمو, آب انار, شربت غوره و ...

نسخه ضد کم اشتهایى
تخم کرفس, بادیان, سداب, زینان, نعنا خشک, پونه (هر کدام 10 گرم) به همراه 5 گرم بابونه را پس از نیم کوب کردن روزى 10 گرم از آن را در دو لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایید.
نسخه ساده تر دیگر شامل 5 گرم جوز هندى, 2/5 گرم فلفل و 10 گرم شکر مى باشد که همه را نرم کوبیده روزى چهار قاشق مرباخورى میل نمایید. این نسخه علاوه بر هضم کنندگى غذا, ضد نفخ نیز مى باشد.

منبع:
صانعى, صفدر. نسخه شفا (گل و گیاه), انتشارات حافظ نوین, تهران, 1378, ص3 و 232.