بهار و گلهاى رنگارنگ

مهندس مجتبى شریعت پناهى

هر بهار میهمان گلهاى رنگ به رنگ و زیبایى هستیم که با خود طراوت و تازگى را به ارمغان مىآورند و زینت بخش خانه و کاشانه ما هستند.
براى اینکه میزبان خوبى برایشان باشیم باید قبلا زمینه پرورش آنها را فراهم کنیم قبل از هر چیز مقدار زیادى کود پوسیده حیوانى به خاک باغچه اضافه کرده و زمین را زیر و رو کنید, حالا زمین آماده شده است. ببینیم چه گلهایى براى خانه ما مناسبند و طرز کاشتشان چگونه است.

زنبق:
ساقه هاى زیر زمینى اش را از زیر خاک خارج نموده, دو باره به خاک بنشانید, این کار را در پایان زمستان و یا اوایل بهار موقعى انجام دهید که زنبق هنوز به گل نرفته باشد.

گلایل:
گلایل گیاهى است پیازدار, پیازهاى گلایل را از مراکز مطمئن تهیه نموده و در خاک سبک بکارید; گلایل در مناطق سرد و کوهستانى رشد خوبى دارد, پیازها باید متوسط و تو پر باشند, پیاز را طورى در خاک قرار دهید که نوک پیاز از خاک خارج باشد.

زعفران زینتى:
این نیز مانند گلایل به وسیله کاشت پیاز تکثیر مى شود.

گلهاى نشایى:
همه ساله انواع گلهایى که قابلیت جابجایى را دارند توسط مراکز فروش گل و گیاه عرضه مى شود.
گلهایى مانند اطلسى, بنفشه, آهار و جعفرى ابرى و سلوى, پامچال و ناز و میمون, شب بو و... .
این گلها را همراه با جعبه به خانه آورده و در باغچه نشا کنید.
درختچه هاى زینتى مانند انواع رز, رازقى و یاس سفید و پیراکانتا مى توانند زینت بخش گوشه و کنار باغچه شما باشند.

گیاهان بذرى:
خیلى از گلهاى بذرى را اواخر زمستان مى کاریم تا در تابستان و پاییز شاهد گلهاى زیبایشان باشیم.
گلهاى بذرى ممکن است حالت نشایى هم داشته باشند مثلا ناز و اطلسى و آهار و جعفرى و میمون جزو گلهایى هستند که مى توانیم بذرشان را به طور مستقیم در باغچه بکاریم اما قابل جابجا شدن هم هستند.
کاشت بذر چندان مشکل نیست. به مقدار مورد نظر بذر را تهیه نموده و بعد از یکنواخت نمودن خاک, بذرها را در سطح باغچه پاشیده رویش را با خاک نرم و کود الک شده بپوشانید. بعد از کاشت بذر آبیارى را فراموش نکنید.
عیب بذر کارى این است که تا رشد نهایى و گلدهى گیاه مدت چند ماه به طول مى انجامد, بنابراین اگر مى خواهید بهار شاهد گلهاى زیباى باغچه شوید استفاده از نشا را انتخاب کنید, اما بذر گلهایى چون نیلوفر و لادن باید حتما به طور مستقیم در باغچه کاشته شود چون نمى توان آنها را نشا نمود.

معرفى چند گل زیبا

آهار:
از موقعى که بذرش را مى کاریم تا زمان گلدهى یک ماه وقت لازم دارد, گیاهى است کوتاه و علفى با گلهایى نارنجى رنگ که مناسب حاشیه باغچه هاست.

کوکب:
اوایل بهار باید ریشه هایش را تقسیم کنیم, گلهایش ممکن است سفید, آبى یا قرمز باشند, دوستدار مناطق خنک بوده و ساقه هایش رشد زیادى دارند بنا براین مناسب قسمتهاى میانى باغچه است.

آفتابگردان:
یک گیاه بذرى است. بذرهایش را در بهار بکارید تا در پاییز شاهد گلهاى نارنجى رنگش باشید.
از دانه هاى سالم و تازه استفاده کنید.
کودکان دوستدار آفتابگردانند چون دانه هایش خوشمزه و خوش خوراک است. رشد زیادى مى کند و تا پاییز میهمان شماست.