راسنـا گلکاری


دراسنا

 

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

 

اسم خانوادگى:
لیلیاسهLILIACEAE
تاکنون چهل گونه دراسناDRACAENA شناسایى شده که همه آنها درختچه هایى زیبا و همیشه سبزند, اما فقط بیست گونه از این گیاهان زیبا در شرایط منزل به عنوان گیاهان آپارتمانى پرورش داده مى شوند. از مشخصات این خانواده این است که در خانواده لیلیاسه ریشه ها به صورت غده اىاند. دراسناها در شرایط طبیعى در سرزمین مادرى خود رشد فوق العاده اى دارند. دراسناى پرچمى که به آفریقاى استوایى تعلق دارد و برگهایش کشیده و بلندند در زادگاه مادرى خود مانند یک درخت بلندقامت رشد مى کند.
دراسناى نقره اى با برگهاى پهن و کشیده که در امتداد برگها خطوط سفید و موازى دارد, گیاه مشهورى است که بسیار مورد توجه خانواده ها قرار دارد. اجازه بدهید از توضیح در باره سایر دراسناها که شاید پرورش آنها خیلى هم رایج نباشد صرف نظر کنیم و فقط بپردازیم به روش نگهدارى دراسناى نقره اى. اما به هر حال دراسناها به شرایط مشابهى احتیاج دارند و نیازهایشان تا حدودى یکسان است.

نور
دراسناها به نور زیاد احتیاج دارند. نور کافى موجب مى شود تا خطوط سفید روى برگها پررنگتر شده و بهتر مشخص شوند. در تابستان گیاه را از نور مستقیم آفتاب محافظت کنید.

خاک
توقع خاصى نسبت به نوع خاک ندارد. مخلوطى از خاک باغچه, خاک برگ و ماسه (به نسبت مساوى از هر یک) ترکیب مناسبى است.

آبیارى
در صورتى که خاک گلدان با ترکیبى که گفتیم تهیه شده باشد نیاز دراسنا به آب متعادل مى گردد, در این صورت در تابستان هر هفته دو بار و در زمستان یک بار در هفته به آن آب بدهید. دراسنا به خشکى خاک حساسیت دارد بنابراین بهتر است در تابستان قبل از اینکه خاک خشک گردد آن را آبیارى کنید, اما مواظب باشید که خاک حالت باتلاقى نداشته باشد. منفذ زیر گلدان را بازدید کنید تا مطمئن شوید که آبهاى اضافى از گلدان خارج مى شوند.

کود
دادن کودهاى کمکى را از ابتداى فصل بهار شروع نموده و هر دو هفته یک بار آن را تغذیه کنید.

گرما
مناسبترین دما براى دراسنا 13 تا 18 درجه سانتى گراد است. در صورتى که هوا خیلى گرم شود برگهاى پایینى ریزش مى کنند. براى مقابله با گرما و خشکى هوا توصیه مى شود که آب را روى برگها بپاشید. این کار گیاه را از گرما نجات مى دهد.

ازدیاد
ساقه هاى ضخیم دراسنا براى قلمه مناسبند, این ساقه ها را بریده و به صورت افقى در ماسه بکارید, قلمه را در سایه قرار دهید و به طور مرتب آن را آبیارى کنید. مناسبترین زمان براى ازدیاد دراسنا اواخر زمستان است.

عوارض دراسنا در شرایط نامطلوب
در صورتى که شرایط نگهدارى دراسنا مطلوب نباشد دچار عوارضى مى گردد:
آفتاب سوختگى
گرما و خشکى هوا در تابستان موجب سوختگى نوک برگها مى شود. موقعى که در آفتاب روى برگها آب بپاشید, نقاط قهوه اى شبیه آفتاب سوختگى ظاهر خواهد شد. سوختگى نوک برگها را با قیچى ببرید و برگها را در سایه با گلاب پاش مرطوب کنید.
پوسیدگى گیاه
هر یک از اندامهاى گیاه از ریشه گرفته تا ساقه و برگها ممکن است به دلیل آبیارى زیاد دچار پوسیدگى شوند. در این صورت قسمتهاى پوسیده را با چاقو جدا نموده و آبیارى را کم کنید و اجازه بدهید در فاصله بین دو آبیارى خاک خشک بماند. براى اینکه قسمتهاى پوسیده را از گیاه جدا کنید بهتر است چاقو را با آب در حال جوش, ضدعفونى نمایید و هر بار بعد از جدا نمودن قسمتى از اندامهاى گیاه دوباره چاقو را در آب جوش قرار دهید تا ضدعفونى شود.

توقف رشد
توقف رشد در فصول سرد که گیاه در حال استراحت است مى تواند امرى طبیعى باشد اما کوچک ماندن برگها و توقف رشد در بهار و تابستان به دلیل کمبود مواد غذایى است. به وسیله کودهاى کمکى گیاه را تقویت کنید.

آفات
مهمترین آفات دراسنا کنه هاى قرمزرنگى اند که پشت برگها تارهایى شبیه تارهاى عنکبوتى مى بندند. این آفات را با استفاده از سمومى که کنه کش نامیده مى شوند برطرف نمایید.

ریزه کاریها
1ـ اگر علاقه مندید که دراسنا به صورت چند شاخه تربیت شود. قسمتى از انتهاى ساقه را جدا کنید به این ترتیب به صورت چند شاخه اى به رشد خود ادامه خواهد داد.
2ـ اگر گیاه به اندازه کافى رشد کرد آن را به گلدان جدیدى بزرگتر از گلدان قبل منتقل کنید.
دراسناها از سن چهار سالگى به بعد هر سه سال یک بار به گلدان بزرگتر احتیاج پیدا مى کنند.