ببنید کودک چه مى گوید


ببینید کودک چه مى گوید؟

 

منبعParents :
مترجم: پگاه امیردیوانى

 

 

 

از شش ماهگى که کودک شروع به گفتن سخنان نامفهومى مى کند, شما مى توانید به او کمک کنید که مخاطب خوبى باشد. کودکان با یکدیگر تفاوت دارند.
((پنلوپ یچ)), متخصص رشد کودکان و نویسنده کتاب ((نوزاد و کودک شما)) عقیده دارد: پسرها اغلب دیرتر از دخترها شروع به صحبت مى کنند. کودکان در خانواده هایى که به دو زبان صحبت مى کنند ممکن است کلمات بیشترى بسازند و با آنها صحبت کنند و همچنین اطفالى که تازه به راه افتاده اند و خواهر و برادر بزرگتر از خود دارند, به زمان بیشترى براى گفتگوى رو در رو نیازمندند.
در زیر به روشهایى براى افزایش مهارتهاى گفتارى یک کودک اشاره شده است. هرگز در انجام آنها افراط نکنید و نخواهید که جزء امور روزمره تان در آیند.

زمانى را به او اختصاص دهید
سعى کنید هر روز حداقل 20 دقیقه وقت به کودکتان اختصاص دهید. کنارش بنشینید و فقط با او صحبت و بازى کنید. به آنچه انجام مى دهد, نگاه کنید. سپس کارش را توضیح دهید و تفسیر نمایید.

یادگیرى را به سرگرمى تبدیل کنید
به طور مداوم با کودک صحبت کنید. آموزش الفبا به طفل یا وادار نمودنش به گفتن نام اشیإ قبل از اینکه آنها را به او بدهید, هرگز به صحبت کردنش کمک نمى کند بلکه فقط حرف زدن را به یک سرگرمى برایش تبدیل مى کند. از حدود نه ماهگى, آهنگ و ریتم حرف زدن کودک پیشرفت مى کند. او در حین بازى کردن صداهایى را تقلید مى کند و شعر بعضى از بازیها نظیر ((عمو زنجیر باف)) را مى خواند. صداهاى یک بازى و ریتم شعرهاى مهد کودک به طفل کمک مى کند تا روشهایى را براى استفاده از صدایش بدون استفاده از کلمات بیابد. همچنین شعرهاى مهد کودک به او کمک مى کند تا الگوهاى گفتارى زبان مادرىاش را تغییر دهد.
انجام این کارها نه تنها او را تشویق مى کند که به آنچه انجام مى دهید و مى گویید توجه کند, بلکه او مى تواند به آسانى ضمن انجام کارها, کلمات را به یاد آورد.

اشتباهاتش را اصلاح نکنید
در حدود یک سالگى, پس از اینکه کودک اولین کلمات را به زبان مىآورد, حرف زدنش شروع مى شود. آنچه او مى گوید اغلب از نظر فنى اشتباه است. تلفظ کودک ممکن است ضعیف باشد و تا دو سالگى گرامر را نمى داند.
کودکان زیر دو سال, صداهایى نظیر ((ش)) و ((در)) را به سختى ادا مى کنند. همچنین از یک کلمه براى بیان چیزهاى زیادى استفاده مى کنند. آنها ممکن است کلمه ((سگ)) را براى توضیح هر حیوان پشمالوى چهارپایى به کار برند.
اصلاح مداوم کاستیهاى زبان یک کودک نوپا, مانع پیشرفت او مى شود. تصور کنید اگر خودتان بخواهید یک زبان را یاد بگیرید, چه احساسى دارید. آنچه شما انجام مى دهید, بازتاب لغات و گرامر صحیح به کودک است و اجازه مى دهد تا در وقت مناسب آنها را به کار برد. نگران نباشید که کودکتان واقعا چه مى گوید, این سن مرحله پیشرفت زبان است.

موقعیت و مکان فعلى را در نظر بگیرید
براى کودکان, گذشته یا آینده مفهومى ندارد و هرچه را که در معرض دیدشان نباشد, فراموش مى کنند (حتى اگر پدر یا مادرشان باشد!) حرف زدن در باره سگ بزرگى که دیروز در پارک دیده اید یا رفتن براى دیدن مادر بزرگ معناى چندانى ندارد. او بیشتر علاقه مند به آن چیزى است که در اطرافش به وقوع مى پیوندد.
کارهاى روزمره تان, مى تواند موضوع صحبت شما با کودکتان باشد. با گفتن جملاتى نظیر ((کفشهایت را بپوش)) یا ((وقت شیر خوردن است)) باعث مى شوید کودک هر روز کلمات خاصى را بشنود و این کلمات آنهایى هستند که او اولین بار بر زبان مىآورد. خواندن کتابهاى عکس دار و ساعتهاى غذا خوردن, فرصتهایى براى صحبت کردن فراهم مى کند.

به او کمک کنید تا گوش کند
گوش کردن مهارت بسیار مهمى است که باعث پیشرفت کودک مى شود. و به علاوه او یاد مى گیرد که چگونه صحبت کند. گوش کردن و یاد گرفتن مهارتهایى هستند که کودک به آنها نیاز دارد تا هنگامى که بزرگ شد بتواند درست حرف بزند.
شما مى توانید به کودکتان کمک کنید تا با صرف وقت, مهارتهاى شنیدارىاش را از طریق توجه به صداهاى جالب نظیر وز وز زنبور یا هواپیمایى که در حال بلند شدن است, گسترش دهد. هرگز کودک را تمام روز با تلویزیون یا رادیو مشغول نکنید. چون او را از صحبت کردن باز مى دارد. هنگامى که طفل مشغول صحبت کردن است, با دقت به او گوش کنید و نوبت خود را در حرف زدن رعایت نمایید و ساکت باشید.