نمایه مسایل زنان در قانون مطبوعات سال 1379

نویسنده


نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات ((زمستان 1379))

 

 

محبوبه ابریشم

 

 

 

مسایل زنان و خانواده و به تبع آن کودک و جوان, یکى از موضوعات عمده اى است که هر روز در سطح رسانه ها از جمله مطبوعات, از زوایاى مختلف مطرح مى شود. این مسایل که در قالب مقاله, گزارش و گفتگو و غیر آن انتشار مى یابد علاوه بر عموم خوانندگان, مى تواند براى پژوهشگران مفید باشد و کمتر پژوهشگرى است که در بررسى مسایل زنان و خانواده نیازمند مراجعه به مباحث مطرح شده نباشد. علاوه اینکه تنها مرور اجمالى بر عناوین مسایل یاد شده, تصویرى اجمالى از این موضوع را به دست مى دهد و جهت گیرى و فضاى کلى مباحث زنان و خانواده را مى نمایاند. در پایان هر فصل, نمایه اى از موضوعات یاد شده که مربوط به محدوده زمانى فصل قبلى مى باشد در سه محور: 1ـ زنان و دختران, 2ـ خانواده, و 3ـ کودک و جوان تقدیم مى شود. طبیعى است که این نمایه هرچند بخش وسیعى از مطبوعات را شامل مى شود ولى همه آنها را در بر نمى گیرد. همین مقدار مى تواند نکات یاد شده را برآورده سازد.

زنان و دختران
زنان در کشورهاى آسیا و آفریقا, اخبار زنان, ش33, دى79.
فعالیتهاى زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش33, دى79.
زنان در ایران, اخبار زنان, ش33, دى79.
زنان در کشورهاى امریکا و اروپا, اخبار زنان, ش33, دى79.
بررسى مشکلات ((زنان سرپرست خانوار)) از دیدگاه مسوولان استان لرستان, اخبار زنان, ش33, دى79.
زنان بى ملک و املاک, اقتصاد ایران, ش23, دى79.
زن, اقتصاد ـ سیاست, اقتصاد ایران, ش23, دى79.
معماى بهره ورى زنان, اقتصاد ایران, ش23, دى79.
جایگاه ناچیز زن بى نظیر ایرانى در جهان, اقتصاد ایران, ش23, دى79.
گامى به سوى حقوق انسانى زن, اقتصاد ایران, ش23, دى79.
زنانه شدن فقر, اقتصاد ایران, ش23, دى 79.
فرهنگ زنان در ایران, زاییده جدایى جنسیتى است, پرستو دوکوهکى, زنان, ش71, دى79.
((زنان)), نشریات زنان را معرفى مى کند, پروین اردلان, زنان, ش71, دى79.
اى زن ستمدیده, اى زن اندوه برخیز!, زنان, ش71, دى79.
زنان, مخالفت و خلاقیت (گفتگو), نوال سعداوى, زنان, ش71, دى79.
شرط اجازه پدر در طرح ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر, مانعى در ارتقإ علمى زنان است, اخبار زنان, ش33, دى79.
منزلت و نقش زن, محمدحسن رحیمیان, ماهنامه پاسدار اسلام, ش229, دى79.
نقش زن ایرانى در نقاشى توسعه, اقتصاد ایران, ش23, دى79.
50% از زنها مى خواهند که مسلح باشند, راه زندگى, ش92, اول دى79.
حجاب اسلامى چگونه؟, رسالت, 1 / 10 / 79.
چه الگویى از زن به نوجوانان ارائه کرده ایم؟, مریم غفارى, همشهرى, 2 / 10 / 79.
دختر فلسطینى, فریده مصلحى, زن روز, ش1782, 3 دى79.
براى سایه هاى زندانى آن سوى درختها سوگوارى است, فریبا داودى مهاجر, همبستگى, 10 / 10 / 79.
دختران جنوب را به بهاى اندک مى فروشند مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد کرد؟, همبستگى, 11 / 10 / 79.
ظاهرگرایى ـ موقعیت زنان را تباه مى کند (گفتگو), خانم دکتر نسرین مصفا, ایران, 13 / 10 / 79.
حل مسایل زنان در گرو اصلاح باورهاى فرهنگى است, ایران, 15 / 10 / 79.
دختر فلسطینى, زن روز, ش1784, 17 دى79.
جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامى, محبوب محمدنژاد, زن روز, ش1784, 17 دى79.
زنان خانه دار, مدیران اقتصاد خانواده, گلبان ساقزایى, همشهرى, 18 / 10 / 79.
با تصویب مجلس, دختران دانشجو مى توانند بدون هیچ قید و شرطى به خارج اعزام شوند, دوران امروز, 19 / 10 / 79.
بانوان در انتخاب نوع پوشش آزادند, ایران, 20 / 10 / 79.
زنان افسرده اند, چون ..., رسالت, 22 / 10 / 79.
دخترکى که لبش به خنده باز نمى شد, زن روز, ش1785, 24 دى79.
طرح اعزام دختران مجرد به خارج چه هدفى را تعقیب مى کند؟, دکتر محمدرضا جبارى, پرتو, 28 / 10 / 79.
زنان در ایستگاه جدایى, (گفتگو), زیبا میرحسینى, زنان, ش72, بهمن 79.
گشتى در اولین کلانترى بانوان, زنان, ش72, بهمن 79.
اظهارات مسوولان و صاحب نظران در مورد زنان, اخبار زنان, ش34, بهمن 79.
اخبار علمى زنان, اخبار زنان, ش34, بهمن 79.
زنان در کشورهاى آسیایى و آفریقایى, اخبار زنان, ش34, بهمن 79.
زنان در کشورهاى اروپایى, آمریکایى, اخبار زنان, ش34, بهمن 79.
تإثیر خوابنامه ها در فرودست سازى زنان, بنفشه حجازى, زنان, ش72, بهمن 79.
زنان کشاورز; نیمه پنهان, امیر پارسا, خانه و خانواده, ش82, اول بهمن 79.
چرا برخى از دختران براى همیشه مجرد مى مانند, جام جم, 2 / 11 / 79.
معضل خشونت علیه زنان, مترجم, معصومه پیروزبخت, همشهرى, 2 / 11 / 79.
نسبت بارورى و سواد در بین زنان ایران, خدیجه کریمى, انتخاب, 2 / 11 / 79.
سد کردن راه زنان, عامل حل بحران اشتغال, زن روز, ش1787, 8 بهمن 79.
نقش تشکلهاى غیر دولتى در مسایل زنان (گفتگو), اشرف بروجردى, همشهرى, 9 / 11 / 79.
جایگاه شرعى ممنوعیت اعزام دختران به خارج از کشور, محمدباقر هاشمى نیا, یالثارات, 12 / 11 / 79.
حضور کمرنگ زنان در بازار کار, مریم غفارى, همشهرى, 15 / 11 / 79.
حضور زنان در عرصه انقلاب, مهدى سویزى, زن روز, ش1788, 15 بهمن 79.
ورزش دختران در مدارس, مشکلات همیشگى, زن روز, ش1788, 15 بهمن 79.
زنان روستایى, امیرپارسا, خانه و خانواده, ش83, 15 بهمن 79.
نگرانیها, مشارکت اجتماعى زنان را کاهش مى دهد, ایران, 18 / 11 / 79.
معرفى هسته فرهنگى دانشجویان ـ اخبار واحد خواهران, پیام صادق, ش33 ـ 32, اسفند 79.
بررسى علل اجتماعى فرار دختران از خانه, پرستوهاى بىآشیان, اصلاح و تربیت, ش74 ـ 73, اسفند 79.
بر زنان در سال 1379 چه گذشت؟ و سال آینده را براى آنان چگونه مى بینید؟, زنان, ش73, اسفند 79.
یک سال با زنان در مجلس, زهرا ابراهیمى, زنان, ش73, اسفند 79.
دختران جوان و ارزشها; گرایش یا گریز؟, گلمهر کازرى, زنان, ش73, اسفند 79.
سرطان ویژه زنان, رویا کریمى مجد, زنان, ش73, اسفند 79.
زنان در ظلمت کابل, پیام یونسکو, ش341, اسفند 79.
زنان عضو پارلمانهاى جهان, حقوق زنان, ش20 ـ 19, اسفند 79.
زنان: توسعه و مشارکت سیاسى, حقوق زنان, ش20 ـ 19, اسفند 79.
دختران پژوهشگر: هیچ توقعى نداریم, فقط باورمان کنید, جام جم, 6 / 12 / 79.
نقش فرهنگ ساز زنان در جامعه, مریم غفارى, همشهرى, 7 / 12 / 79.
چرا دختران نوجوان با یکدیگر ((قهر)) مى کنند؟, شیدا محمدى, جام جم, 10 / 12 / 79.
دختران جوان گرایش یا گریز از ارزشها, زن روز, ش1792, 13 اسفند 79.
دختران و زنان مهاجر ((بردگان قرن)), ایران, 13 / 12 / 79.
خانمها به مدیریت راه ندارند (گزارش), لیلا شفیعى, زن روز, ش1792, 13 اسفند79.
ترقه بازى, درگیریهاى فیزیکى ترک تحصیل دختران و افزایش آسیبهاى اجتماعى!!, رسالت, 14 / 12 / 79.
زنان جهان, مطالبات خود را پیگیرى مى کنند, همبستگى, 20 / 12 / 79.
زنان در فرآیند توسعه پایدار چه نقشى دارند؟, مریم غفارى, همشهرى, 20 / 12 / 79.
ورزش بانوان در سالى که گذشت, زن روز, ش1793, 23 اسفند 79.

خانواده
خشونت علیه زنان در خانواده, حقوق زنان, ش20 ـ 19, اسفند 79.
تقویت طرح ((مداخله در خانواده)) کاهش طلاق در جامعه را به دنبال دارد, اخبار زنان, ش33, دى 79.
نقش خانواده در وابستگى نوجوانان و جوانان به مواد مخدر, منصور بیرامى, اصلاح و تربیت, ش72 ـ 71, دىماه 79.
جمله ((دوستت دارم)) را از فرزندتان دریغ نکنید, وحید خسروشاهیان, همشهرى, 1 / 10 / 79.
خانواده و جرم, فهیمه صاحبى, آفتاب یزد, 1 / 10 / 79.
خوشبختى یعنى ..., زن روز, ش1782, سوم دى 79.
نفقه همسر از نگاه قرآن, محبوب محمدنژاد, زن روز, ش1782, سوم دى 79.
والدین و تربیت فرزندان, زائر, ش75, دى 79.
انجام کارهاى منزل با کیست؟, سعیده محبى, ایران, 6 / 10 / 79.
ازدواج با تشریفات کامل, جدایى بدون تشریفات!, معصومه طاهرى, همشهرى, 10 / 10 / 79.
جایگاه واقعى زن در خانواده, شهلا محبى, همشهرى, 11 / 10 / 79.
((سیماى رحمت)) حمایت از خانواده هاى زندانیان (گزارش), رسالت, 11 / 10 / 79.
نقش عشق در زندگى زناشویى, ع.رحمانى, همشهرى, 13 / 10 / 79.
چهار علامت ((خطر)) براى فروپاشى روابط زناشویى, خانواده, ش201, 15 دى 79.
دردسرهاى همسر اجتماعى, راه زندگى, ش93, 15 دى 79.
مامان, بابا, سیگار نکشید!, مترجم: زهرا خباز بهشتى, زن روز, ش1784, 17 دى 79.
خانواده و پرخاشگرى, همشهرى, 18 / 10 / 79.
خودبینى و خودرإیى, مهران افشارى, همشهرى, 19 / 10 / 79.
تنهایى کودکان با حضور شما پر از شادى و خاطره مى شود, پروانه اسدى, کیهان, 19 / 10 / 79.
ارزش زندگى, لیلا ایزدى, آفتاب یزد, 20 / 10 / 79.
آثار اعتیاد پدر بر کارکرد خانواده, زن روز, ش1785, 24 دى 79.
نقش پدر در رشد و پرورش فرزند, زن روز, ش1785, 24 دى 79.
شما مى توانید ((زندگى)) خود را دوباره بسازید, ترجمه: یکتا فراهانى, آفتاب یزد, 26 / 10 / 79.
چندپیشگى, آفت خانواده ها, بیتا مهدوى, انتخاب, 26 / 10 / 79.
در زندگى با خود مسابقه دهید نه با دیگران, مصطفى ملکیان, ایران, 26 / 10 / 79.
زندگى و فشارهاى روانى, زهره حکیم زاده حریرباف ـ کارشناسى ارشد روانشناسى عمومى, ایران, 26 / 10 / 79.
بر خود مسلط باشید, معصومه طاهرى, همشهرى, 27 / 10 / 79.
با کودکان طلاق ..., مترجم: الهام روشن پور, همشهرى, 28 / 10 / 79.
تولد تو, همه چیز را در زندگى ما تغییر داد, کیهان, 29 / 10 / 79.
راهنماى واقع گرایانه روابط زناشویى, مترجم: هورفر مظفرى, زنان, ش72, بهمن 79.
چگونه مى توان وضع خود را با شرایط کار شوهر وفق داد, مریم بحرینى, خانه و خانواده, ش82, اول بهمن 79.
از کدام گروه خانوادگى هستیم, مهرى سویزى, زن روز, ش1786, اول بهمن 79.
ازدواج موقت, شرایط و آثار حقوقى آن, علیرضا فیاضى مهابادى, زن روز, ش1786, اول بهمن 79.
بحران خانواده در جهان, همشهرى, 2 / 11 / 79.
بحران ازدواج, عقیله سلطان پور, همشهرى, 4 / 11 / 79.
نفوذ شگفت انگیز والدین بر فرزندان, ترجمه: نیره بادى, همشهرى, 13 / 11 / 79.
هیچ کس جاى پدر را نمى گیرد, بیتا بیانى, کیهان, 13 / 11 / 79.
قبل از آنکه مجددا ازدواج کنید این مطلب را بخوانید, ترجمه: شکیبا, خانواده, ش203, 15 بهمن 79.
نگاهى به معضل طلاق پنهان از دید صاحب نظران (گزارش), خانواده, ش203, 15 بهمن 79.
کاش مادر نبودم (گزارش), فریبا بیژنى, زن روز, ش1788, 15 بهمن 79.
عوامل شناختى موثر بر رضایت ازدواج, فاطمه گلشنى, خانه و خانواده, ش83, 15 بهمن 79.
تربیت و هدایت فرزندان در خانواده هاى تک سرپرست, همشهرى, 17 / 11 / 79.
خانه را براى فرزندان محیطى امن کنیم, جام جم, 23 / 11 / 79.
من بچه لوس نمى خواهم, بیتا بیانى, کیهان, 24 / 11 / 79.
عوامل موثر در شکل گیرى ازدواج, زن روز, ش1790, 29 بهمن 79.
ازدواجهاى ممنوع, زن روز, ش1790, 29 بهمن 79.
بررسى علل رویکرد به خشونت در خانواده, جام جم, 30 / 11 / 79.
والدین, مربیان صالح یا مشوقان جرم؟, اصلاح و تربیت, ش74 ـ 73, اسفند 79.
در اروپا به جاى خانواده چه خواهد آمد؟, حقوق زنان, ش20 ـ 19, اسفند 79.
رازهاى شگفت انگیز ازدواج موفق, همشهرى, 1 / 12 / 79.
در تربیت فرزند اختلاف سلیقه دارید یا خیر؟, مریم عبدالله نژاد, خانواده, ش204, اول اسفند 79.
چگونه مى توان مرد را پایبند خانه ساخت, مریم بحرینى, خانه و خانواده, ش84, اول اسفند 79.
مادر, ازدواج مجدد, زن روز, ش1791, 6 اسفند 79.
خانواده موفق زیر چتر دین, الهام زارعى دوست, زن روز, ش1791, 6 اسفند 79.
عوامل موثر بر طلاق و از هم گسیختگى خانوادگى, همشهرى, 6 / 12 / 79.
مادران نباید خود را در خطر مردن قرار دهند!, زن روز, ش1891, 6 اسفند 79.
بررسى تإثیر پدیده طلاق بر فرزندان, مترجم: لیلا طالقانى: جام جم, 7 / 12 / 79.
مى خواهم ((پدر)) شوم, پروانه اسدى, کیهان, 8 / 12 / 79.
چرا در سفر زندگى سرگردانید؟, همشهرى, 10 / 12 / 79.
به خانواده ها بگویید: اول بشناسند بعد ازدواج کنند!, زن روز, ش1792, 13 اسفند 79.
او کیست؟ که در کنارش قرار است ما رها شویم!, زهرا امرائى, کیهان, 15 / 12 / 79.
رویکرد جدید براى انتخاب همسر, مترجم: شهرزاد.م.جعفرى, راه زندگى, ش97, 15 اسفند 79.
علل انتخاب همسر ایرانى از سوى جوانان مقیم خارج از کشور (گزارش), کتایون مصرى, انتخاب, 17 / 12 / 79.
ازدواج موقت و راهکارهاى آن, پرتو, 17 / 12 / 79.
یک پدر و مادر نمونه چه ویژگیهایى باید داشته باشند, افسانه سجادى, کیهان, 18 / 12 / 79.
پیامدهاى اجتماعى و فرهنگى طلاق, زینت رحمتى, انتخاب, 23 / 12 / 79.
لذت ازدواج را از دست ندهید, زن روز, ش1793, 23 اسفند 79.
طرح شبه خانواده: تربیت کودکان یا عدم مسوولیت پذیرى مسوولان, همبستگى, 25 / 12 / 79.
آثار روان شناختى طلاق بر فرزندان, همبستگى, 25 / 12 / 79.
زن و شوهر لباس یکدیگرند, کیهان, 25 / 12 / 79.
حقوق زنان خانه دار, پنهان در پرده قانون, فاطمه امیرى, ایران, 28 / 12 / 79.

کودک ـ جوان
کودک در جهان, اخبار زنان, ش33, دى 79.
سیستم جنایى نوجوانان در هندوستان, اصلاح و تربیت, ش72 ـ 71, دى 79.
یونیسف پایه گذار مشارکت, براى احقاق حقوق کودکان و نوجوانان, اصلاح و تربیت, 72 ـ 71, دى 79.
بى توجهى به ورزش, نوجوانان را به سمت انحرافات اجتماعى مى کشاند, اخبار زنان, ش33, دى 79.
نقاشى کودکان از آغاز تا نه سالگى, تربیت, ش دى 79.
بررسى نیازهاى روانى دانشآموزان در سنین دبستانى, دکتر فروغى, تربیت, ش , دى 79.
چرا معلمین تنبیه مى کنند؟, رواق نور, ش18, دى 79.
خودکشى نوجوانى, ایرج شاکرىنیا, تربیت, شماره دى 79.
حملات اضطرابى یکى از عوامل عدم پیشرفت تحصیلى است, رواق نور, ش18, دى79.
کلاس خصوصى مفید یا مضر!, على مهرپویا, تربیت, شماره دى 79.
جوان, شکوفایى و مشارکت, رواق نور, ش18, دى 79.
نقش مدرسه و محیط اجتماعى در پیشگیرى از اعتیاد نوجوانان, شهناز بهرامى, تربیت, ش دى 79.
راهى براى نظم بخشیدن به کودکان دبستانى, مترجم: پروانه پاک سیما, خانواده, ش200, اول دى 79.
60 درصد دانشجویان افسرده اند, انتخاب, 1 / 10 / 79.
نگاهى به حقوق کودکان در ایران و کنوانسیون جهانى, آفتاب یزد, 1 / 10 / 79.
تلویزیون, در ذهن کودکان خشونت مى کارد!, همشهرى, 3 / 10 / 79.
کودکان و ارزشهاى اخلاقى و معنوى مکاتب الهى, شهربانو میرسالارى, زن روز, ش1782, سوم دى 79.
پژوهشگران کوچک ـ دانشمندان فردا, مرتضى مجدفر, همشهرى, 6 / 10 / 79.
تعهد اجتماعى جوانان, جام جم, 10 / 10 / 79.
چرا بچه ها دروغ مى گویند, ترجمه: مریم عزیزى, زن روز, ش1783, دهم دى 79.
معلم و ارتباط موثر با دانشآموز, کیهان, 11 / 10 / 79.
جوانان را با شتاب زدگى از جمع بزرگترها نرانید, کیهان, 11 / 10 / 79.
چالشهاى گذار از نوجوانى به بلوغ, مریم غفارى, همشهرى, 17 / 10 / 79.
جوان و مسإله هویت, دکتر فرزام پروا, ایران, 17 / 10 / 79.
کودکان قربانیان اصلى فرهنگ خشونت در آمریکا هستند, مترجم: عادله حاجى میرزایى, جام جم, 17 / 10 / 79.
افت آموزشى, هر سال بیشتر مى شود, فاطمه امیرى, ایران, 18 / 10 / 79.
چه عواملى سطح سواد دانشآموزان را پایین آورده است, داود على بابایى, کیهان, 18 / 10 / 79.
اضطراب در خانه و مدرسه توان یادگیرى را کاهش مى دهد, ایران, 25 / 10 / 79.
باورهاى دینى را از کودکى در او تقویت کنیم, کیهان, 26 / 10 / 79.
با کودکان طلاق چگونه رفتار کنیم؟, مترجم: الهام روشن پور, همشهرى, 28 / 10 / 79.
اولین نمایشگاه اختصاصى جوانان; استقبال مردم و بى مهرى مسوولین, رسالت, 28 / 10 / 79.
روان شناسى نقاشى کودکان, علیرضا امینى, خانه و خانواده, ش82, اول بهمن 79 و ش83, پانزدهم بهمن 79.
رشد عاطفى, اجتماعى بچه ها, زن روز, ش1786, اول بهمن 79.
کودکان و نوجوانان ناسازگار یا دشوار, امیرهوشنگ احمدىزاده, خانه و خانواده, ش82, اول بهمن 79.
نگاهى به وضعیت کودکان سرطانى و بررسى مشکلات آنان, جام جم, 3 / 11 / 79.
نقش تلویزیون در پرخاشگرى کودکان و نوجوانان, همشهرى, 3 / 11 / 79.
بازیهاى کودکانه, بیتا بیانى, کیهان, 3 / 11 / 79.
چگونه بر افت تحصیلى غلبه کنیم؟, کیهان, 5 / 11 / 79.
وضعیت کودکان جهان 2001, همشهرى, 6 / 11 / 79.
5 روش براى مبارزه با اعتیاد جوانان, همشهرى, 8 / 11 / 79.
دنیاى کودکان ـ اسباب بازیهاى گران قیمت بهتر است یا ارزان قیمت, زن روز, ش1787, 8 بهمن 79.
فراگرد اجتماعى شدن کودکان, همشهرى, 11 / 11 / 79.
مرثیه اى ناسروده براىکودکان خاموش, نفیسه مجیدىزاده, همبستگى, 12 / 11 / 79.
نقش تغییر در زندگى تحصیلى و اجتماعى, امیر سیدجوادى, جام جم, 12 / 11 / 79.
مشکل جوانان با کدام اندیشه گشوده مى شود, ایران, 13 / 11 / 79.
دلبندم شیواتر صحبت کن, اکرم ولى زاده, کیهان, 13 / 11 / 79.
بررسى علل و زمینه هاى گرایش جوانان به مد, جام جم, 15 / 11 / 79.
کودکان و نوجوانان ناسازگار, امیرهوشنگ احمدىزاده, خانه و خانواده, ش83, 15 بهمن 79.
بگذارید کودکان اسباب بازى بسازند, محمدرضا مطهرى,زن روز,ش1788,15بهمن79.
وضعیت کودکان خیابانى در کشور, (گزارش), رسالت, 16 / 11 / 79.
محبت, دنیاى کودکان را زیباتر مى کند, ترجمه: لیلا طالقانى, جام جم, 16 / 11 / 79.
جوان در بیم و امید نسبت به حال و آینده, ایران, 17 / 11 / 79.
زندان, جاى مناسبى براى جوانها نیست, جواد منظمى تبار, جام جم, 17 / 11 / 79.
هوشمندى احساسى, مترجم: زهرا خباز بهشتى, زن روز, ش1789, 22 بهمن 79.
کودکان را به دنیاى افسانه ها ببریم, مترجم: دکتر کاظم شیدا رضوى, 23 / 11 / 79.
بزهکارى ریشه در اعتیاد دارد, همشهرى, 27 / 11 / 79.
مرگ از دید کودک, الهام زارعى دوست, زن روز, ش1790, 29 بهمن 79.
بررسى قوانین دادرسى نوجوانان در ایران, دکتر حسین میرمحمدصادقى, اصلاح و تربیت, ش74 ـ 73, اسفند 79.
اعتیاد جوانان از دیدگاه جامعه شناسى, نعمت الله تقوى, اصلاح و تربیت, ش74 ـ 73, اسفند 79.
کودکان: قربانیان خاموش, حقوق زنان, ش20 ـ 19, اسفند 79.
شیوه جامعه پذیرى فرزندان دختر و پسر, حقوق زنان, ش20 ـ 19, اسفند 79.
محاکمه جوانان در هزاره جدید, ترجمه: محمدمهدى حسن پور, اصلاح و تربیت, ش74 و 73, اسفند 79.
کودکان و نوجوانان ناسازگار, امیرهوشنگ احمدزاده, خانه و خانواده, ش84, اول اسفند 79.
درمان رفتارهاى ناهنجار در نوجوانان, خانه و خانواده, ش84, اول اسفند 79.
تعلیم و تربیت صحیح فرزندان ما را مى تواند در مقابل اعتیاد مصون و محفوظ نگه دارد, محمد بشارتى فر, همبستگى, 3 / 12 / 79.
نگاهى به افزایش بزهکارى در میان نوجوانان و جوانان, آنها آسمان شان آبى نبود, بیتا مهدوى, انتخاب, 4 / 12 / 79.
مدارس شلوغ و دونوبته از فرزندان ما چه مى سازند؟, (گزارش), فاطمه امیرى, ایران, 4 / 12 / 79.
کوچولوهایى که با دروغ قهرمان مى شدند, سحر کمال نفر, کیهان, 4 / 12 / 79.
هدایت, حق جوانان است, مهرى سویزى, زن روز, ش1791, 6 اسفند 79.
پرورش پسربچه ها, زن روز, ش1792, سیزدهم 79.
فرآیند سوگوارى در کودکان, دکتر فاطمه سیگارى, همشهرى, 13 / 12 / 79.
با گفتن ((امکانات نداریم)) انگیزه ادامه تحصیل را از جوانان نگیرید ..., پریسا عظیمى, ایران, 15 / 12 / 79.
دیگر نمى توانیم این جواهر را از دست بدهم, نفیسه مجیدىزاده, همبستگى, 17 / 12 / 79.
بچه ها را به حال خودشان بگذارید, جام جم, 21 / 12 / 79.
فرصت لبخند را از جوانان دریغ نکنیم, ایران, 21 / 12 / 79.
آیا نیاز است رفتار فرزندان خود را زیر نظر بگیریم, همشهرى, 22 / 12 / 79.
نظرسنجى از دانشآموزان: آیا در امتحان تقلب مى کنید؟, ایران, 20 / 12 / 79.
میزان آشنایى نوجوانان و جوانان دانشآموز با زندگى امیرالمومنین(ع), کیهان, 21 / 12 / 79.
تضاد در خانه و مدرسه; خودبیگانگى دانشآموزان, انتخاب, 22 / 12 / 79.
حمایت از اطفال بزهکار با استنباط جدید از قوانین, زن روز, ش1793, 23 اسفند 79.
اجازه ندهیم منازعات بى فرجام, امید و آرزوهاى کودکانمان را تباه کند, محمد آقازاده, ایران, 27 / 12 / 79.
چگونه بر استرس کنکور غلبه کنیم؟, کیهان, 27 / 12 / 79.