حکیم باشی درمان گیاهى گواتر


 

حکیم باشى

 

 

درمان گیاهى گواتر

 

 

کتانجک ( ناشى از کمبودKelp) گیاهى است که در اعماق دریا رشد و نمو مى کند و داراى خواص طبى جالبى است. بیماریهاى مواد معدنى با مصرف برگ این گیاه به خوبى درمان مى شود. کتانجک در سواحل اقیانوس آرام به مقدار زیاد وجود دارد. کتانجک عظیم ترین درختى است که در طبیعت وجود دارد. طرز استفاده از آن هم به صورت غذا و هم به صورت گرد مى باشد. علاوه بر خواص غذایى, این گیاه به عنوان دارو در بیمارى قلبى مصرف مى شود. از کتانجک قرصهایى براى مبارزه با بیمارى قلبى مى سازند که درد قلب را کاملا برطرف مى سازد.
در ژاپن از کتانجک به عنوان غذا استفاده مى کنند و اغلب در رستورانهاى ژاپنى این غذا طبخ مى گردد.
یک نسخه گیاهى جهت درمان گواتر مصرف هویج, کرفس, اسفناج و جعفرى به صورت روزانه است که به نسبتهاى 4 به 3 به 1 به 1 (به ترتیب) تهیه شده باشند. مثلا 400 گرم هویج, 300 گرم کرفس, 100 گرم اسفناج و 100 گرم جعفرى را پخته و در کنار غذا مصرف نمایید.
منبع:
مهرین, مهرداد. خواص میوه ها و خوراکیها. انتشارات خشایار, 1371, صص175 و 123.