آینه محبت نامه هاى خانوادگى امام خمینى 8


آینه محبت
نامه هاى خانوادگى حضرت امام خمینى (8)

 

 

بسمه تعالى

 

 

دختر عزیزم
نامه هاى شما رسید, از سلامت شما مسرور شدم. امید است خداوند تعالى به همه شماها خوشى و خرمى و سلامت عنایت فرماید. پدرت گرفتاریهاى زیاد و روز افزون دارد, محتاج به دعاى شما و دیگران است. خدمت جناب آقاى اعرابى و خانم فرشته (1) عزیزم سلام برسانید. از همه امید دعا دارم. والسلام علیک
پدرت
مشخصات نامه: زمان: آذر 1352, ذى القعده 1393 ـ مکان: نجف ـ موضوع: خانوادگى ـ مخاطب: مصطفوى, فریده ـ صحیفه امام, جلد 3
1ـ همسر و فرزند خانم فریده مصطفوى

بسمه تعالى

 

 

12 ع 942
دخترم,عزیزم
نامه مبارک زیارت شد. سلامت و سعادت شماو سایرین را خواهانم. ماها مزاجا سلامت هستیم لکن نگرانیها فراوان است, دعا کنید ختم به خیر شود. ما تاکنون پشت بام نرفته ایم, اگر چه مقتضى است لکن خانم نمى گذارد, یا از تنبلى یا از ترس سرماخوردن, ما هم باید بسوزیم و بسازیم, خدمت جناب آقاى اعرابى(1) و خانم عزیزم فرشته (2) سلام برسانید. از همه امید دعاى خیر دارم. والسلام علیک.
پدرت
مشخصات نامه:زمان 15 اردیبهشت 1253, ربیع الثانى 1394 ـ مکان: نجف ـ موضوع: خانوادگى, اعلام سلامتى ـ مخاطب: فریده, مصطفوى (دختر امام خمینى) ـ صحیفه امام, جلد 3
1ـ آقاى محمد حسن اعرابى, داماد امام.
2ـ نوه دخترى امام خمینى.