طزر کاشت گیاه پونوس


 

پوتوس

 

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

 

اسم علمى: اسکینداپسوسSCINDAPSUS
خانواده: آراسهARACEA
سرزمین اصلى: آسیاى جنوب شرقى

مشخصات گیاه:
پوتوس گیاهى است بسیار پررشد, در شرایط مناسب از در و دیوار اتاق بالا مى رود و خود را به سقف مى رساند. برگهایش سبز و قلبى شکلند و شباهت زیادى به فیلودندرون دارد. در بعضى از پوتوسها تعدادى از برگها کرم رنگند و یا لکه هاى سفید و کرم روى پهنک برگ وجود دارد که به زیبایى این افزوده است.

مراقبتهاى لازم:
نگهدارى پوتوس آسان است و حساسیت زیادى ندارد; به همین دلیل گیاه مناسبى است براى مبتدیها و کسانى که پرورش گیاهان آپارتمانى را تازه شروع کرده اند.

گرما:
پوتوس گرما را دوست دارد, متوسط درجه حرارت مناسب در زمستان 16 و در تابستان 20 تا 24 درجه سانتى گراد است.
عوارض ناشى از گرما:
این گل در هواى گرم ساقه ها خمیده و خشک مى شوند. با انتقال گیاه به محل خنک و آبیارى به موقع مى توانید آن را نجات دهید.

آبیارى:
پوتوس هر چند نسبت به آب زیاد حساسیتى ندارد اما بهتر است در فاصله دو آبیارى خاک را خشک نگه دارید. در تابستان هر هفته دو بار و در زمستان هر هفته یک بار آن را آبیارى کنید. در صورتى که آب زیاد به آن بدهید یا موقعى که گلدان زهکش نداشته باشد حاشیه برگها سیاه و در پهنک برگ نقاط قهوه اى ظاهر مى شود. به هم خوردن فواصل آبیارى و یا رطوبت دایمى خاک موجب زرد شدن تعدادى از برگها مى گردد. خشکى بیش از اندازه نیز همین عارضه را به وجود مىآورد.

خاک:
خاک باغچه, ماسه و خاک برگ را به نسبت مساوى مخلوط نمایید.
تغذیه:
گیاه را از اوایل بهار تا اواسط پاییز با کودهاى کمکى تقویت کنید. این کودها را به نسبت سه گرم در یک لیتر آب حل نموده و هر هفته یک بار مصرف نمایید. در صورتى که پوتوس با کمبود مواد غذایى روبه رو باشد رشد آن متوقف گشته و فاصله بین برگها زیاد مى شود.

ازدیاد:
پوتوس به روش قلمه ساقه ازدیاد مى یابد. قطعاتى از قسمتهاى ضخیم ساقه را به طول ده سانتى متر جدا نموده و در آب قرار دهید, وقتى قلمه ها ریشه زدند آنها را به گلدان منتقل کنید.
هر چند بهار مناسبترین زمان براى ازدیاد پوتوس است اما در داخل آپارتمان هر زمانى مى توان آن را تکثیر نمود. (بهترین درجه حرارت براى ریشه زایى قلمه ها 21 درجه سانتى گراد است.)

ریزه کاریهاى پرورش پوتوس:
1ـ پوتوس احتیاج به قیم دارد. براى اینکه گیاه به صورت بالارونده تربیت شود بهتر است آن را به نخ ببندید. یکى از روشهاى معمول براى حفظ زیبایى و استحکام این گیاه استفاده از قیمهاى خزه دار است.
براى درست کردن این نوع قیمها به این صورت عمل کنید:
قبل از اینکه خاک تهیه شده را در گلدان بریزید لوله اى را در گلدان قرار دهید (شکل 1), خاک را به گلدان اضافه نموده و قسمتى از لوله را که خارج از خاک است با خزه بپوشانید. (شکل 2)
براى اینکه خزه روى قیم محکم شود دور آن را با نخ بافتنى بپیچید. هر وقت که پوتوس را کاشتید ساقه اصلى اش را به خزه ببندید. در موقع آبیارى آب را روى خزه بریزید, ساقه پوتوس را در محلهایى که روى خزه قرار دارد ریشه مى زند, این ریشه ها سبب رشد بهتر و استحکام ساقه مى گردد.

تربیت پوتوس براى آویز:
در صورتى که از این گیاه به صورت آویز استفاده کنید نیاز به قیم ندارد. براى اینکه گلدان پوتوس پرشاخ و برگ باشد تعدادى از ساقه هاى کشیده آن را به روش قلمه تکثیر نموده و قلمه هاى ریشه دار را در کنار بوته مادرى بکارید.

عوض کردن گلدان:
زمانى که ریشه به اندازه کافى رشد کرد گیاه را به گلدان بزرگترى منتقل کنید. براى اینکه مطمئن شوید که گیاه به گلدان بزرگترى احتیاج دارد نگاهى به کناره هاى سطح خاک و منفذ زیر گلدان بیندازید. ریشه هاى طویل از منفذ زیر گلدان و لبه هاى سطح خاک بیرون مى زنند در این صورت گیاه به گلدان بزرگترى احتیاج دارد. (شکل 3)
گلدانى یک درجه بزرگتر از گلدان قبل تهیه نموده, به گیاه آب کافى بدهید, آن را وارونه کنید و ضربه اى به ته گلدان بزنید. گیاه با ریشه و خاکهاى اطرافش از گلدان خارج مى شوند. حالا به گلدان جدید قدرى خاک اضافه نموده و گیاه را منتقل کنید.