یوکا طرز کاشت گیاه یوکا


گیاهان آپارتمانى یوکا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

اسم علمى: یوکاYUCCA
خانواده: لیلیاسهLILIACEA
یوکا یکى از مشهورترین گیاهان آپارتمانى است, ساقه بلندى دارد که برگهاى کشیده و سبزرنگش بر این ساقه استوارند. در نوعى یوکا که به یوکاى خنجرى معروف است برگها کشیده, بلند و نوک تیز و شبیه خنجرند. یوکاهایى که در خارج از آپارتمان نگهدارى مى شوند در بعضى از سالها گلهایى سفید و زنگوله اى مى دهند.

مراقبتهاى لازم
نور:
یوکا به نور زیاد علاقه مند است اما نباید آن را نزدیک پنجره هاى آفتابگیر نگهدارى کنید. نور مستقیم آفتاب موجب پریدگى رنگ برگها مى گردد. محیطهاى کم نور نیز عوارضى از خود به جا مى گذارند. زردى برگهاى پایینى یوکا به دلیل نگهدارى این گیاه براى مدت طولانى در محیط کم نور است.
درجه حرارت:
در صورتى که در زمستان آن را در قسمتهاى داخل ساختمان و در تابستان در فضاى باز زیر سایه درختان قرار دهید مشکلى براى یوکا پیش نخواهد آمد.
درجه حرارت مناسب براى یوکا در زمستان 10 تا 16 درجه سانتى گراد است. در مناطقى که سرماى زمستان زیاد نباشد مى توان این گیاه را در فضاى باز نگهدارى کرد.
خاک:
ترکیبى از خاک باغچه, ماسه و کمپوست مناسب است. در این ترکیب, از ماسه بیشترى استفاده کنید.
آبیارى:
در فصل تابستان قبل از اینکه خاک خشک شود گلدان را آبیارى کنید. (2 تا 3 بار در هفته). اما در زمستان نباید آب زیادى به آن بدهید (ده روز یک بار کافى است)
کود:
فقط در فصول بهار و تابستان هر بیست روز یک بار به آن کود بدهید.
ازدیاد:
معمول ترین روش ازدیاد یوکا استفاده از قلمه ساقه است, در بهار قلمه هاى آن را در ماسه قرار دهید تا ریشه دار شوند.
جدا نمودن پاجوشهاى کنار ساقه نیز روش دیگرى براى تکثیر یوکا است که در بهار انجام مى شود.

ریزه کاریهاى مراقبت از یوکا
گرما:
لازم است در زمستان آن را در جاى خنک قرار دهید, اگر در فصل سرد در محل خیلى گرم قرار داشته باشد برگهایش خشک مى شوند. خشکیدگى برگها از نوک برگ شروع مى شود. با انتقال گیاه به محل خنک و خیس نمودن برگهایش مى توان آن را از گرما نجات داد.
سست شدن ساقه:
سست شدن ساقه دلایل گوناگونى مى تواند داشته باشد; اگر ساقه فقط انحنا پیدا کرده, بهتر است آن را با قیم ببندید. آبیارى را به طور مرتب انجام داده و گاهگدارى گلدان را بچرخانید تا همه اندامهاى آن به طور یکنواخت از نور برخوردار شوند. منظور از مرتب بودن آبیارى این است که فواصل زمانى بین دو آبیارى ثابت باشد. فراموش نمودن زمان آبیارى و یا آبیارى خارج از وقت تعیین شده عوارضى را به بار مىآورد که یکى از این عوارض انحناى ساقه است. ممکن است سست بودن ساقه با آبکى بودن آن همراه باشد. این زمانى اتفاق مى افتد که ریشه یا قسمتهایى از ساقه دچار پوسیدگى شده باشد; در این صورت بهتر است آبیارى را کمتر نموده و در فاصله بین دو آبیارى خاک را خشک نگهدارید. قسمتهاى آبکى و لهیده و پوسیدگیها را با چاقوى تیز از گیاه جدا کنید, با استفاده از موادى که قارچ کش نامیده مى شود از پیشرفتگى پوسیدگیهاى ساقه و ریشه جلوگیرى کنید. این مواد پودرمانند هستند و باید به صورت محلول در آب در هنگام آبیارى در اختیار گیاه قرار گیرند. تاریکى بیش از اندازه و بزرگ بودن گلدان نیز سبب سست شدن ساقه مى گردد.
سرما و رطوبت:
اگر گیاه در محیط سرد و مرطوب قرار گیرد روى برگها کپک خاکسترى ایجاد مى شود. این کپک به دلیل وجود نوعى قارچ به نام (بوترى تیس) مى باشد. چنین بیماریهایى را نیز مى توان با قرار دادن گیاه در محیط گرم و خشک, کم نمودن آبیارى و استفاده از سموم قارچ کش درمان کرد.
توقف رشد گیاه:
اگر برگها رشد نمى کنند گیاه را به وسیله کودهاى کمکى تقویت کنید ممکن است دچار کمبودهاى غذایى شده باشد.