سرود فــردا

نویسنده


سرود فردا

نرگس گنجى

فریده حقیقى ـ رشت
خواهر گرامى! نامه و شعرهاى شما را خواندیم. از همان ابتداى نامه گفته اید که شعرهایتان هیچ ایرادى ندارد ولى ((از آن جایى که امروزه صحبت پارتى است)) نمى توانید شعرهایتان را چاپ کنید! از طرف دیگر خود گفته اید که نوجوانى شانزده ساله هستید. قطعا با این سن کم, اطلاعات و تجربه اکثر دوستان نوجوان در حدى نیست که آثارشان براى چاپ مناسب باشد. اگر قبلا راجع به آثار خود و عرضه آنها فعالیت کرده اید, لابد منظورتان نشریات دیگر است و این نخستین بار است که شما براى مجله نامه فرستاده اید.
به هر حال از اینکه حرفها و درددلهاى خود را ـ که شعرهایتان نیز بخشى از آنهاست ـ براى ما فرستاده و ما را دوست و محرم دانسته اید, سپاسگزاریم. البته مجله قسمتى به نام ((مشاور شما)) دارد که نامه شما بیشتر به آنها مربوط مى شود و در صورت لزوم پاسخ مناسب را در مجله به شما خواهند داد. همین قدر ـ در این مجال اندک ـ بگوییم که ما دلیلى براى این همه ناامیدى و نگرانى براى شما نمى یابیم چرا که در آغاز راه هستید و زمانه ـ ان شاالله ـ فرصتهاى مناسبى را براى زمینه هاى مختلف ازدواج, تحصیل, فعالیتهاى فرهنگى ... به شما مى دهد. مشکلى که وجود دارد این است که متاسفانه در بسیارى از خانواده ها ـ و شاید بیشتر در خانواده هاى روستایى مانند وضعیت شما ـ میان جوانان و بزرگترهاى خانواده ـ بویژه پدر و مادر ـ رابطه صمیمى وجود ندارد که جوانان و نوجوانان گرامى بتوانند با طرح صادقانه و صمیمانه نگرانیهاى خود از مشورت و همراهى و راهنمایى والدین برخوردار شوند. از این رو گاه مسایل کوچک و قابل حل ماهها و بلکه سالها ذهن جوانان را درگیر مى سازد و به خاطر احساس تنهایى و نداشتن مشاور مناسب, شادمانى و نشاط آنان را به افسردگى, سرگردانى و خمودگى مبدل مى کند. شما سعى کنید این سد را بشکنید و در حد ممکن با والدین و بزرگترهاى دلسوز فامیل صمیمى تر باشید و نظر آنها را در باره آینده خود جویا شوید. و اگر چنین امکانى وجود ندارد با توکل به خدا و استفاده از راههاى دیگر ـ مانند مشاوره با صاحب نظران ـ از بزرگ کردن بیهوده مشکلات پرهیز کنید که براى سلامت جسم و روان شما مضر است.
از سوى دیگر, به نظر ما ـ در یک نگرش خداپسندانه ارزش دختر, بویژه دختر نوجوانى که فرصتهاى مناسب بسیارى براى آینده پیش رو دارد, بیش از آن است که بخواهد ((منتظر)) براى کسى بماند و حال و آینده خود را با مشغله هاى ذهنى که غالبا با شناخت کافى از طرف مقابل همراه نبوده و بیشتر مشتى رویا و تخیل است, به باد دهد.
البته نامه شما نکات سربسته اى داشت که آنها را واضح بیان نکرده اید. مثلا شما از مردم و بدبینى آنها نسبت به خودتان گله مند هستید ولى علت و منشا این بدبینى را توضیح نداده اید. به هر حال ما دلیلى براى این همه ناامیدى و تاریک دانستن آینده نمى بینیم و امیدواریم با صبر و توکل رو به سوى آینده روشن گام بردارید. موفق باشید.

محبوبه خاتمى ـ اسلامآباد
شما نیز سلام ما را پذیرا باشید و بدانید که هر نامه اى که از شما و دیگر دوستان ((به دست ما برسد)) بى پاسخ نخواهد ماند. البته در حال حاضر براى ما امکان ندارد که براى افراد و خوانندگان گرامى نامه جداگانه و شخصى بفرستیم. بویژه آنکه بسیارى از پاسخها براى دوستانى که درخواستهاى مشابهى دارند, قابل استفاده است و ما را از تکرار مکررات باز مى دارد.
در سروده هاى شما رگه هاى خوبى از توانایى و استعداد دیده مى شود لکن براى کم شدن لغزشهاى ذهن و زبان و بیشتر شدن یکدستى و انسجام در سروده هایتان, مطالعه و تمرین بیشترى لازم است. در میان سروده هایى که براى ما فرستاده اید, مثنوى ابروى خلقت, زیبایى و هماهنگى بیشترى دارد که ـ احتمالا با قدرى اصلاحات جزیى ـ در یکى از شماره هاى آینده مجله از آن استفاده خواهد شد. تا آن موقع امیدواریم که سروده هاى دیگرى را نیز براى ما بفرستید. سپاسگزاریم و براى شما قدم و قلم پرتوان و سعادت همیشگى را خواهانیم.