نمایه مسائل زنان و خانواده در مطبوعات سال 80

نویسنده


نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات بهار 1380

محبوبه ابریشم

مسایل زنان و خانواده و به تبع آن کودک و جوان, یکى از موضوعات عمده اى است که هر روز در سطح رسانه ها از جمله مطبوعات, از زوایاى مختلف مطرح مى شود. این مسایل که در قالب مقاله, گزارش و گفتگو و غیر آن انتشار مى یابد علاوه بر عموم خوانندگان, مى تواند براى پژوهشگران مفید باشد و کمتر پژوهشگرى است که در بررسى مسایل زنان و خانواده نیازمند مراجعه به مباحث مطرح شده نباشد. علاوه اینکه تنها مرور اجمالى بر عناوین مسایل یاد شده, تصویرى اجمالى از این موضوع را به دست مى دهد و جهت گیرى و فضاى کلى مباحث زنان و خانواده را مى نمایاند. در پایان هر فصل, نمایه اى از موضوعات یاد شده که مربوط به محدوده زمانى فصل قبلى مى باشد در سه محور: 1ـ زنان و دختران, 2ـ خانواده, و 3ـ کودک و جوان تقدیم مى شود. طبیعى است که این نمایه هرچند بخش وسیعى از مطبوعات را شامل مى شود ولى همه آنها را در بر نمى گیرد. همین مقدار مى تواند نکات یاد شده را برآورده سازد.


دختران ـ زنان
نشست علمى ـ تخصصى زن و توسعه, خبرنامه زنان, ش13, فروردین 80.
پیشرفت زنان از خرداد 76 تا کنون (گزارش), خبرنامه زنان, ش13, فروردین 80 .
اعزام دختران دانشجو به خارج کشور تصویب شد, زهرا ابراهیمى, زنان, ش74, فروردین 80 .
دیگر چه نامى مانده است که زن را با آن نخوانده باشیم؟! محمدرضا خسروى, زنان, ش74, فروردین 80 .
زنان, مشکلى که همواره باقى خواهد ماند, دکتر سیدمرتضى مردیها, زنان, ش74, فروردین 80 .
فقر, زنان عظیم ترین توده فقیر جهان هستند!, ترجمه: زهره زاهدى, زنان, ش74, فروردین 80 .
زنان و دختران چرا به افسردگى مى رسند؟, زهره فصاحت, ایران, 18 / 1 / 80 .
موانع توانمندى زنان در عرصه مشارکت سیاسى, عباس محمدى اصل, ایران, 19 / 1 / 80 .
کدام برترند; زن یا مرد؟!, ایران, 20 / 1 / 80 .
ورود به دایره بسته قدرت براى زنان خیلى دشوار است (گفتگو), جمیله کدیور, ایران, 26 / 1 / 80 .
بانوى ناشناخته, سکینه(س) دختر امام على(ع), ایران, 26 / 1 / 80 .
دلاورى دختران روسى در نبرد استالینگراد, ایران, 26 / 1 / 80 .
خشونت خانگى علیه زنان, همشهرى, 26 / 1 / 80 .
بدمینتون بانوان ایران, خیلى مظلوم است, مهدى رنجبر, همبستگى, 27 / 1 / 80, 30 / 1 / 80 .
مسایل زنان; دشواریها و راهکارها (گفتگو) دکتر ناصر کاتوزیان, ایران, 28 / 1 / 80 .
مشکلات اقتصادى اجتماعى زنان در فلسطین اشغالى, انتخاب, 29 / 1 / 80 .
آخرین آمار اطلاعات مربوط به زنان در یک سایت!, رسالت, 30 / 1 / 80 .
زنان از نگاه علامه مطهرى, زنان, ش75, اردیبهشت 80 .
سیماى زن در ادبیات داستانى مدرن ایران, محمدرفیع محمودیان, زنان, ش75, اردیبهشت 80 .
زنان نماینده مجلس در این یک سال براى زنان چه کردند؟, زنان, ش75, اردیبهشت 80 .
تجربه هاى چند زندانى زن در باره ضرورت بهبود و اصلاح زندان زنان, همشهرى, ش2, اردیبهشت 80 .
در محاصره زنان, همشهرى, ش2, اردیبهشت 80 .
ضرورتهاى اشتغال زنان در ایران, همشهرى, 2 / 2 / 80 .
در کنار ورزشکاران زن باید حضور یافت یا نه!؟, رسالت, 2 / 2 / 80 .
نقش کمرنگ زنان در مشاغل مدیریت, عدالت, 2 / 2 / 80 .
اشاره به جمع زنان از میان یک نسل, ترجمه: علیرضا بهنام, همبستگى, 4 / 2 / 80 .
آینده سیاسى زنان در خاور میانه, مترجم: س .یارى حسنآبادى, آفتاب یزد, 4 / 2 / 80 .
تساوى حقوق زن و مرد در اسلام, کیهان, 4 / 2 / 80 .
نانآوران, خانه داران و کوهى از کار, همشهرى, 6 / 2 / 80 .
آینده سیاسى زنان در خاور میانه, ترجمه: س . یارى حسنآبادى, آفتاب یزد, 8 / 2 / 80 .
اصلاح طلبان و مسایل زنان (گفتگو), جمیله کدیور, حیات نو, 11 / 2 / 80 .
زنان ایرانى ((خاتمى)) را تنها نمى گذارند (گزارش), سارا موسى زاده, عدالت, 11 / 2 / 80 .
براى خیل عظیم فارغ التحصیلان دختر دانشگاهها چه اندیشیده ایم, ایران, 13 / 2 / 80 .
با کار زنان چقدر موافقید؟, زینت رحمتى, انتخاب, 15 / 12 / 80 .
مسافرى که به مقصد نمى رسد (گفتگو) با یک دختر فرارى, ایران علیزاده, جام جم, 15 / 12 / 80 .
عملکرد نمایندگان زن, از شروع دوره ششم تا کنون, زهرا ابراهیمى, همشهرى, 16 / 2 / 80 .
مشارکت سیاسى زنان و سقفهاى شیشه اى, زهره فصاحت, ایران, 16 / 2 / 80 .
زنان و فراکسیونهاى سیاسى مجلس, زهرا ابراهیمى, همشهرى, 17 / 2 / 80 .
زنان در برنامه سوم توسعه ایران, دکتر ژاله شادىطلب, آفتاب یزد, 17 / 2 / 80 .
رازهایى که زنان باید بدانند, ترجمه: عاطفه صادقى, همشهرى, 20 / 2 / 80 .
جایگاه و منزلت زن در شاهنامه فردوسى, زن روز, ش1798, 22 اردیبهشت 80 .
دختران فرار, محصول خانواده هاى نامتعادل (گزارش), فرزانه میرزاوند, صداى عدالت, 23 / 2 / 80 .
انتظار زنان از رییس جمهور آینده, برابرى اجتماعى, استقلال اقتصادى (گزارش), زهرا ابراهیمى, همشهرى, 23 / 2 / 80 .
فقر در کشور به سوى ((زنانه)) شدن پیش مى رود, انتخاب, 26 / 2 / 80 .
زنان و صلح, ترجمه فیض الله فتحى, آفتاب یزد, 26 / 2 / 80 .
پدیده شوم تجارت زنان در دنیاى امروز, عدالت, 29 / 2 / 80 .
بررسى وضعیت زنان سرپرست خانوار در جهان, اخبار زنان, ش36, خرداد 80 .
زنان در ایران, اظهارات مسوولان و صاحب نظران در مورد زنان, اخبار زنان, ش36, خرداد 80 .
فعالیتهاى زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش36, خرداد 80 .
پدیده شوم قاچاق و تجارت زنان, اخبار زنان, ش36, خرداد 80 .
زنان در کشورهاى آسیایى و آفریقایى, اخبار زنان, ش36, خرداد 80 .
مجلس, زنان و اصلاحات, زهرا ابراهیمى, زنان, ش76, خرداد 80 .
زنانى که وارد گود شدند (گزارش), پرستو دوکوهکى, زنان, ش76, خرداد 80 .
علل و عوامل بزهکارى در زنان, فاطمه سالاریه, اصلاح و تربیت, ش76 ـ 75, خرداد 80 .
زنان و صلح, ترجمه: فیض الله فتحى, آفتاب یزد, 5 / 3 / 80 .
زنان با کدام انگیزه به پاى صندوقهاى راى مىآیند (گزارش), فاطمه امیرى, ایران, 6 / 3 / 80 ـ 7 / 3 / 80 .
با زندگى چه مى کنى مادر؟, نگاهى به وضعیت زندگى زنان سرپرست خانوار و مشکلات آنان, پاکسیما مجوزى, انتخاب, 13 / 3 / 80 .
زن ایل, تندیس رنج و عشق, شهناز عشایرى (کاظمى), ایران, 13 / 3 / 80 .
با شرکت در انتخابات, زنان از حق شهروندى خود دفاع مى کنند (گزارش), نسرین بنى عامرى, آفتاب یزد, 17 / 3 / 80 .
سیماى زن و جایگاه زنان در اسلام (گفتگو), سیدمحمدحسین فضل الله, صداى عدالت, 26 / 3 / 80 .
زن, آماج خشونت آشکار و پنهان, صداى عدالت, 29 / 3 / 80 .
خواب زنان تعبیر ندارد (گزارش), طوبى ویسه, همبستگى, 30 / 3 / 80 .

خانواده
شما هم مى توانید زندگى موفق داشته باشید اگر . . ., برات خسروى, مریم باباخانى, همشهرى, 5 / 1 / 80 .
نگاهى به روحیه شاد ((غصه)) موریانه است ستون زندگى تورانخورد, ایران ستارى, جام جم, 8 / 2 / 80 .
آیا از یک سبک زندگى سالم بهره مند هستید؟, راه زندگى, ش98, پانزدهم فروردین 80 .
بچه ها عاطفه را جستجو مى کنند دلم براى خانه تنگ شده است, مترجم: لیلا طالقانى, جام جم, 16 / 2 / 80 .
چگونه مى توان تشخیص داد که کودک شما مشکل یادگیرى دارد یا واقعا تلاش نمى کند, کیهان, 19 / 1 / 80 .
تماشاى تلویزیون چه تاثیرى بر روى کودکان دارد, مترجم: لیلا طالقانى, جام جم, 19 / 1 / 80 .
نسل ما, نسل آنها همیشه فاصله اى هست, نوروز, 20 / 1 / 80 .
این قدر به خاطر مسایل کوچک حرص نزنید, ترجمه: دانیال کابلى, همشهرى, 20 / 1 / 80 .
چرا نوجوانان با پدر و مادر خود فاصله دارند, زهرا امرایى, کیهان, 20 / 1 / 80 .
کتابهاى درسى به فرزندان ما چه مىآموزند, ایران, 21 / 1 / 80 .
زمزمه هاى محبت, معصومه بیات, همشهرى, 21 / 1 / 80 .
کودکم آرام بخواب, سحر کمالى فر, کیهان, 23 / 1 / 80 .
سو ظن, زن روز, ش1794, 25 فروردین 80 .
رژیم غذایى و رفتار کودک, همشهرى, 25 / 1 / 80 .
خشونت خانوادگى واقعیت تلخ دنیاى امروز, رسالت, 26 / 1 / 80 .
تلویزیون و کتاب خوانى کودکان, جام جم, 29 / 1 / 80 .
نبود آرامش در خانواده ها, ایران, 29 / 1 / 80 .
این همه از من عیب جویى نکنید!, کیهان, 30 / 1 / 80 .
ازدواج, شاهد, ش312, اردیبهشت 80 .
مى ترسیدم با بچه هایم تنها بمانم (گزارش), زن روز, ش1795, اردیبهشت 80 .
ویژه زوجهاى جوان, راه زندگى, ش99, اول اردیبهشت 80 .
از خواب چه مى دانید, زن روز, ش1795, اول اردیبهشت 80 .
مهارتهاى زندگى یعنى تجربه زندگى, انتخاب, 1 / 2 / 80 .
زندگى کردن یا زندگى داشتن, رسالت, 1 / 2 / 80 .
نگاهى به زندگى مادران شاغل! مامان چقدر چهره ات خسته است, مترجم: لیلا طالقانى, جام جم, 2 / 2 / 80 .
نانآوران, خانه داران, کوهى از مشکلات, همشهرى, 6 / 2 / 80 .
چگونگى پرورش مراحل خواب در کودکان, زن روز, ش1796, 8 اردیبهشت 80 .
براى احساس واقعى خوشبختى چه لازم داریم, سهیلا سلطانى, ایران, 9 / 2 / 80 .
فرار از ازدواج چرا؟, ایران, 9 / 2 / 80 .
بهداشت روانى مهمترین عامل سلامت خانواده و جامعه است, رسالت, 9 / 2 / 80 .
نگاهى به علل و پیامدهاى ازدواجهاى تجملاتى و رواج آن, جام جم, 9 / 2 / 80 .
فرزندم, خداوند در قلبهاى ما جاى دارد, پروانه اسدى, کیهان, 13 / 2 / 80 .
مادران شاغل و تغذیه کودک, بابک ابهرى لاله, همبستگى, 13 / 2 / 80 .
با زندگى چه مى کنى مادر؟, پاکسیما مجوزى, انتخاب, 13 / 2 / 80 .
الگوى صحیح خواب, ترجمه: مژگان دستورى, زن روز, ش1797, پانزدهم اردیبهشت 80 .
12 روش شگفتآور براى شاد زیستن, ترجمه: مریم بروجردى, همشهرى, 15 / 2 / 80 .
چگونه پدر و مادرى هستید؟ جام جم, 15 / 2 / 80 .
چگونه پول خرج کردن و پس انداز کردن را به بچه ها بیاموزیم, ترجمه: فاطمه خداکرمى, همشهرى, 22 / 2 / 80 .
خواب, گرسنگى, گریه هاى کودک, زن روز, ش1798, 22 اردیبهشت 80 .
بررسى نقش مراکز مشاوره در حل اختلاف خانوادگى, هیچ کس دلسوزتر از خودتان نیست, جام جم, 23 / 2 / 80 .
خانه آرام, پناهگاه مطمئن, سحر آریافرهنگ, آفتاب یزد, 25 / 2 / 80 .
تلویزیون و پرخاشگرى, همشهرى, 26 / 2 / 80 .
چگونه آتش جر و بحثهاى خانوادگى را خاموش کنیم, همشهرى, 29 / 2 / 80 .
آنچه والدین باید در باره امتحانات دو نوبتى بدانند . . ., همشهرى, 29 / 2 / 80 .
کودک ـ شب و ترس و تاریکى, ترجمه: مژگان دستورى, زن روز, ش1799, 29 اردیبهشت 80 .
در ازدواج مجدد چقدر کودکان را در نظر مى گیرید؟ جام جم, 30 / 2 / 80 .
روشهاى شگفت انگیز براى پرورش فرزندان شاد, ترجمه: هورفر مظفرى, زنان, ش76, خرداد 80 .
یکى از موثرترین شیوه هاى تربیت کودکان, همشهرى, 5 / 3 / 80 .
تنبیه نادرست, اضطراب, خشم و رفتار پرخاشگرانه در پى دارد, رسالت, 6 / 3 / 80 .
زنان شاغل; شوهران ناراضى و فرزندان طلبکار, صدیقه مسعودیان, همشهرى, 6 / 3 / 80 .
زندگى سخت اما شیرین (گزارش), مهوش کیهان ارثى, همشهرى, 7 / 3 / 80 .
نقش و عملکرد والدین در زمان امتحانات (گزارش), فاطمه شعبانى, کیهان, 9 / 3 / 80 .
تنبیه کودکان یکى از علل بزهکارى, مریم نوربخش, ماسوله, ایران, 13 / 3 / 80 .
چگونه کودکان مودب داشته باشیم, مترجم: الهام روشن پور, همشهرى, 19 / 3 / 80 .
توقعات کم, ازدواج را راحت تر مى کند, کیهان, 23 / 3 / 80 .
خانه دارى; کارکردهاى پنهان و آشکار, مریم غفارى, همشهرى, 27 / 3 / 80 .
خجالتى بودن, رسالت, 31 / 3 / 80 .

کودک ـ جوان
مسایل انضباطى دانشآموزان و روشهاى برخورد با آنها, تربیت, ش شانزدهم, فروردین 80 .
خانه, مدرسه و حقوق کودک, تربیت, ش شانزدهم, فروردین 80 .
مهد کودکهاى ما واقعا چقدر مهد کودک اند؟ زهرا قاسمى ـ گوهر نازپشوتنى, ایران, 18 / 1 / 80 ـ 19 / 1 / 80 .
تشکلهاى غیر دولتى جوانان; ضرورتها, نوروز, 20 / 1 / 80 .
فقط الگو, جوان را آسیب پذیرتر مى کند, جام جم, 20 / 1 / 80 .
تعطیلات طولانى و دلسردى دانشآموزان از تحصیل, جام جم, 22 / 1 / 80 .
امنیت و اعتماد; ضامن موفقیت کانونهاى دانشجویى, ایران, 22 / 1 / 80 .
کودکان خیابانى معلول شرایط اقتصادى و اجتماعى, انتخاب, 23 / 1 / 80 .
یک هزار کودک دبستانى عامل خرید و فروش مواد مخدر هستند, نوروز, 23 / 1 / 80 .
کنترل خشم کودکان, زن روز, ش1794, 25 فروردین 80 .
تصویر جوانان از آینده ایران, نه سیاه نه سفید, نوروز, 25 / 1 / 80 .
امتحانى براى شروع, مژگان رامشگران, زن روز, ش1794, 25 فروردین 80 .
چرا کودکان دروغ مى گویند, زینب رحمتى, انتخاب, 27 / 1 / 80 .
مشکلات آموزشى علت اول تمایل دانشجویان پزشکى براى مهاجرت به خارج از کشور است, رسالت, 28 / 1 / 80 .
آیا بهاى کتابهاى کودکان گران است, کتاب هفته, 28 فروردین 80 .
جوانان و دوران گذرا, کریم تفضلى, همشهرى, 29 / 1 / 80 .
بررسى انگیزه ها و علل رویکرد دانشآموزان به پدیده ((تقلب)) در امتحان, جام جم, 29 / 1 / 80 .
پنجره اى به دنیاى ناخوشایند, دوچرخه, 30 / 1 / 80 .
چرا جوانان الگوپذیرند, ابوالفضل کمالى, زائر, ش78, اردیبهشت 80 .
آموزش اخلاق کنار دروس مدرسه, ترجمه: هورفر مظفرى, زنان, ش75, اردیبهشت 80 .
جوانان و اعتماد به نفس, محمد سبحانى نیا, معارف اسلامى, ش48, اردیبهشت 80 .
تاثیر محرکهاى اجتماعى در بروز احساسات کودکان, همشهرى, 1 / 2 / 80 .
آرزو بر جوانان شاید عیب باشد, پناه فرهاد بهمن, نوروز, 1 / 2 / 80 .
کنکور و تنهایى دانشآموزان, دکتر سیده خدیجه آرین, استادیار دانشگاه علامه طباطبایى, ایران, 1 / 2 / 80 .
یک روز با بچه هاى افغان (گزارش), زهرا مشتاق, نوروز, 2 / 2 / 80 .
جوان: براى تفریح چه کنم, بهرام کاروان, همبستگى, 2 / 2 / 80 .
روشهاى نوین آموزش دینى و اخلاقى نوجوانان و جوانان, کیهان, 2 / 2 / 80 .
هراس از مدرسه, ابراهیم فهلى, همشهرى, 3 / 2 / 80 .
انحرافات نوجوانان; مجرمیت یا مظلومیت, غلامرضا ریاحى معروف, همشهرى, 3 / 2 / 80 .
چگونگى آموختن و تقویت مهارتهاى پایه یادگیرى, بهروز نورانى, همشهرى, 3 / 2 / 80 .
بررسى ریشه هاى اعتیاد نوجوانان و جوانان به مواد مخدر, جواد منظمى تبار, جام جم, 3 / 2 / 80 .
براى دفاع از حقوق کودکان امضاى پیمان نامه کافى نیست (گفتگو), شیرین عبادى, شیوا دولتآبادى, همبستگى, 4 / 2 / 80 .
نتایج یک نظرسنجى در باره میزان بهره مندى کودکان و نوجوانان از برنامه هاى صدا و سیما, جام جم, 4 / 2 / 80 .
بررسى رویگردانى دانشآموزان از مطالعه کتابهاى غیر درسى, نسرین بنى عامرى, جام جم, 5 / 2 / 80 .
آمار کودکان خیابانى رو به افزایش است, دوران کودکى یا سالهاى سرگردانى (گزارش), شبنم بهرامى, عدالت, 5 / 2 / 80 .
روزهاى امتحان و دلشوره بچه ها (گزارش), فاطمه شعبانى, کیهان, 5 / 2 / 80 .
هویت و بحران هویت در جوانان (گفتگو), دکتر حسن بلخارى, پرتو, 5 / 2 / 80 .
جوانى درد مشترک فریادى در باد (گزارش), فهیمه بادى, آفتاب یزد, 6 / 2 / 80 .
کودکان هنوز بزهکارى را تجربه نکرده اند, هر روز به خلافکارى تشویق مى شوند! (گزارش), مریم بیژنى, نوروز, 6 / 2 / 80 .
مدارس, بهداشت روانى دانشآموزان را فراموش کرده اند (گزارش), حمیده احمدیان, ایران, 6 / 2 / 80 .
مشاوره رییس جمهور از نتایج مطالعات طرح ملى گفتگوى جوانان خبر داد: مشارکت جوانان نزدیک به ((هیچ)), انتخاب, 8 / 2 / 80 .
نهضت جهانى براى حقوق کودکان, دکتر دیالو نماینده یونیسف در ایران, همشهرى, 8 / 2 / 80 .
73 درصد جوانان نگران آینده خود هستند, آفتاب یزد, 8 / 2 / 80 .
معتقد منتقد متوقع مشارکت جوى نگران, ایران, 8 / 2 / 80 .
جوانان ما چقدر به آینده امیدوارند؟, ایران, 8 / 2 / 80 .
درى نیم گشوده به روى مطالبات فرهنگى جوانان, ایران, 9 / 2 / 80 .
وقتى بچه ها هم سیگار مى کشند, دکتر حسن آذرىپور, ماسوله, حیات نو, 10 / 2 / 80 .
چگونه امتحانات را با موفقیت برگزار کنیم؟ همشهرى, 10 / 2 / 80 .
آیا کودکان پرتحرک بیمار هستند؟, مترجم: سودابه قیصرى, آفتاب یزد, 10 / 2 / 80 .
چگونه بچه ها کم مى شوند؟, انتخاب, 11 / 2 / 80 .
روشهاى کاهش و کنترل اضطراب امتحان, وحید خسروشاهیان, کارشناس روان شناسى بالینى و مشاور آموزش و پرورش, همشهرى, 12 / 2 / 80 .
اردوهاى کار, راهى براى کاهش بحران اعتیاد, اردشیر زارعى قنواتى, همشهرى, 12 / 2 / 80 .
نوجوان و بلوغ, فرزانه صمدى, همبستگى, 13 / 2 / 80 .
نباید با مساله جوانان ابزارى و شعارى برخورد شود, مقام معظم رهبرى, رسالت, 13 / 2 / 80 .
نقش دانشجویان مسلمان در بسیج سیاسى مردم, على اصغر قاسمى, همبستگى, 15 / 2 / 80 .
جوانان ایران: زندگى با هیجان, سیاست با تدبیر, همشهرى, 15 / 2 / 80 .
اضطراب دانشآموزان (گفتگو), آقاى دکتر منوچهر طباطبایى راد, انتخاب, 18 / 2 / 80 .
نوجوانى و بلوغ, مهدى ملک محمد, انتخاب, 18 / 2 / 80 .
هشدار مى دهم اعتیاد و مفاسد در دانشگاهها رو به رشد است (گفتگو), دکتر على محمد محدث خراسانى, رسالت, 18 / 2 / 80 .
مسافر معتاد را به جاده بن بست نفرستیم, دکتر محمد اسماعیل علیپور, همشهرى, 18 / 2 / 80 .
معلم محورى این بند آهنین یادگیرى (گزارش), مهرى حقانى, ایران, 19 / 2 / 80 .
آسیب شناسى فرآیند یاددهى, یادگیرى, آفتاب یزد, 19 / 2 / 80 .
قوانین تغییرناپذیر مدارس, همبستگى, 19 / 2 / 80 .
کمبود مطالعه در زندگى دانشجویى (گزارش), نسرین بنى عامرى, آفتاب یزد, 20 / 2 / 80 .
فرار مغزها و آینده جوانان, دکتر عبدالله جاسبى, حیات نو, 20 / 2 / 80 .
کودکانى که با افکارشان تنها مى مانند, سحر کمالى نفر, کیهان, 20 / 2 / 80 .
کدام دانشآموز مقلد یا متفکر؟, ایران, 20 / 2 / 80 .
متاسفانه نتوانسته ایم اطفال آسیب دیده را جذب کنیم, زن روز, ش1798, 22 اردیبهشت 80 .
توصیه هاى مقام معظم رهبر به مسوولان براى حل مشکل جوانان, زن روز, ش1798, 22 اردیبهشت 80 .
ضرورت توجه جدى به مساله نماز در مدارس ابتدایى, سهیلا طالعى, کیهان, 23 / 2 / 80 .
عواطف دانشآموزان در مدارس شلوغ دیده نمى شود, ایران, 23 / 2 / 80 .
کودکان گمشده, مترجم: معصومه پیروزبخت, همشهرى, 25 / 2 / 80 .
سابقه و مفهوم اسلامى شدن دانشگاهها, کیهان, 25 / 2 / 80 .
مشارکت جوانان در امور جامعه چرا و چگونه؟, ایران, 25 / 2 / 80 .
در دنیاى خشم و هیاهو, آنها پاک و بى پیرایه اند (گزارش), فریبا خانى, همبستگى, 25 / 2 / 80 .
جوان امروز هر لحظه دغدغه دارد (گفتگو), زهرا اشراقى نوه حضرت امام(ره), نوروز, 26 / 2 / 80 ـ 29 / 2 / 80 .
انتظار جوانان از رییس جمهور آینده استقلال, قانون گرایى و توسعه سیاسى (گزارش), ایران, 26 / 2 / 80 .
تشویق همدلى و نوع دوستى در کودکان, احسان کاظمى ـ ناصر تاج الدین, همشهرى, 27 / 2 / 80 .
تداوم مردم سالارى اصلى ترین خواسته جوانان از رییس جمهور آینده (گزارش), حمیده احمدیان راد, ایران, 27 / 2 / 80 .
آموزشگاههاى عملى آزاد بر بستر کدام شرایط گسترش مى یابند؟ (گزارش), فاطمه امیرى, ایران, 29 / 2 / 80 .
شیوه هاى نامناسب باعث مدرسه گریزى دانشآموزان شده است, کیهان, 30 / 2 / 80 .
پرخاشگرى کودکان, ایران, 30 / 2 / 80 .
چگونه بر اضطراب امتحان غلبه کنیم, مترجم: معصومه ح ـ نورى, همشهرى, 31 / 2 / 80 .
رهبرى دینى نسل جوان, تربیت, ش خرداد 80 .
کودکان در ایران, اخبار زنان, ش36, خرداد 80 .
نقش مربیان بهداشت در آموزش بهداشت روانى دانشآموزان, تربیت, ش خرداد 80 .
کودکان در جهان, اخبار زنان, ش36, خرداد 80 .
تاثیرات انگیزش در پیشرفت تحصیلى دانشآموزان و یادگیرى آنها, دکتر محمد پوراسلامى, گیتا شیرازى, تربیت, ش خرداد 80 .
نوجوان معتاد امروز, جوانان معتاد فردا, اصلاح و تربیت, ش76 ـ 75, خرداد 80 .
آیا نوجوان شما داراى مهارتهاى حل مساله است؟ وحید خسروشاهیان, همشهرى, 2 / 3 / 80 .
آن روز, مدرسه دست بچه ها بود (گزارش), جام جم, 2 / 3 / 80 .
تلنبار علم در شب امتحان!, آفتاب یزد, 6 / 3 / 80 .
جوانان سیگارى نگرانى بیشترى دارند, جام جم, 6 / 3 / 80 .
دانشجویان: انتقاد آرى, تحریم هرگز, همشهرى, ش3, 7 / 3 / 80 .
نوجوانان و جوانان را دریابید, رسالت, 7 / 3 / 80 .
رییس جمهورى که جوانان مى خواهند رفاه و آزادى (گزارش), بابک بانصیرى, ایران, 8 / 3 / 80 .
نگاهى به محدودیتهاى دسترسى دانشجویان به منابع کتابخانه اى (گزارش), محمدجواد جعفریان, جام جم, 8 / 3 / 80 .
پک مى زنند و خاکستر مى شوند, نوروز, 12 / 3 / 80 .
باید جهان را به همراه کودکان تغییر داد, دکتر دیالو نماینده یونیسف در ایران, همشهرى, 12 / 3 / 80 .
کارگران خردسال و وداع با دوران کودکى (گزارش), شبنم کهن چى, صداى عدالت, 13 / 3 / 80 .
براى فاصله نسلها چه باید کرد؟ (گزارش), فاطمه شعبانى, کیهان, 16 / 3 / 80 .
چرا دانشآموزان افت تحصیلى دارند؟, مجید خسروشاهیان, همشهرى, 16 / 3 / 80 .
جوانان از عملکرد دولت مى گویند (گزارش), على جمال نیک, پرتو, 16 / 3 / 80 .
رسانه هاى جمعى و بزهکارى نوجوانان, همشهرى, 17 / 3 / 80 .
چرا جوانان ((سیگار)) مى کشند؟ جام جم, 19 / 3 / 80 .
جوان: براى تفریح چه کنم؟ (گزارش), بهرام کاروان, همبستگى, 19 / 3 / 80 .
علتهاى پرخاشگرى و خشونت در کودکان و نوجوانان, ایران, 22 / 3 / 80 .
نوجوانان را درک کنید, مترجم: معصومه ح ـ نورى, همشهرى, 23 / 3 / 80 .
سهم جوانان فقط ((حرف)) (گزارش), محمد کریمى, کیهان, 23 / 3 / 80 .
جوان را نفهمیده ایم (گزارش), کیهان, 24 / 3 / 80 .
علل رفتارهاى نابهنجار و پرخاشگرى در کودکان و نووانان, کیهان, 26 / 3 / 80 .
نگاه تربیتى به اوقات فراغت ممنوع (گزارش), فاطمه امیرى, ایران, 27 / 3 / 80 .
کودکان خیابانى: ما را دریابید, ایران, 28 / 3 / 80 .
گسترش اعتیاد به سیگار در میان جوانان (گزارش), حبیب حسین پور, آفتاب یزد, 29 / 3 / 80 .
دانشآموزان در کوچه هاى شلوغ تابستان (گزارش), فاطمه امیرى, ایران, 29 / 3 / 80 .
شیوه زیست مسالمتآمیز را به جوانان بیاموزیم, سارا عبدى, نوروز, 30 / 3 / 80 .