خطر دیدگاه صهیونیستى نسبت به زن و رواج بى بند و بارى


 


خطر دیدگاه صهیونیستى نسبت به زن و رواج بى بند و بارى


مجله ((الاسبوع الادبى)) که از سوى اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق منتشر مى شود, در بسیارى از شماره هاى خود بخشهایى را به زنان نویسنده و شاعر و یا نقد آثار آنان اختصاص مى دهد. این مجله در شماره اخیر خود (ش782) گزارشى از سخنرانى یکى از اعضاى فعال اتحادیه نویسندگان عرب به نام ((محمد قرانیا)) که با حضور جمع کثیرى از هنرمندان و نویسندگان ایراد گردیده, درج کرده است. در این گزارش مى خوانیم:
قاطبه منادیان آزادى و حقوق زنان در جهان عرب شدیدا متإثر از تمدن غربى بودند حال آنکه تمدن غربى از ارزشهایى که موجب توازن اجتماعى و کرامت انسان مى شود, خالى شده است. از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم شاهد ظهور ((ادبیات زنانه)) (الادب النسائى) در جهان عرب بودیم. اگرچه از لحاظ وحدت انسانى این اصطلاح چندان مناسب به نظر نمى رسد ولى استفاده از چنین تعابیرى در جوامع مردسالار خالى از کاربرد نیست. ضمن آنکه نگرش خاص زنان نویسنده به زندگى را نشان مى دهد, یکى از زنان نویسنده عرب به نام ((وداد سکاکینى)) که توجه خاصى به مسایل زنان و نقش آنان در حفظ ارزشهاى اصیل دارد, معتقد است که ((ادبیات زنان, زندگى و عادات نهفته زنان را تصویر مى کند, چون مردان به هر اندازه هوشیار باشند, نمى توانند به اسرار زنان احاطه یابند.)) این نظر با دیدگاه غربى به زنان که بر زبان ((ادگار آلن پو)) جارى شد, تناقض دارد که مى گوید ((راز نهایى زن این است که او هیچ رازى ندارد!))
سخنران با طرح همین نظر به بررسى وضعیت گذشته زن غربى که در قدیم مانند بردگان خرید و فروش مى شد و با زحمت فراوان نصف دستمزد مردان را دریافت مى کرد اشاره مى کند و وضعیت امروز زن غربى را نیز مورد انتقاد قرار داده مى گوید: نگرش منحط به زن در غرب باعث سوء استفاده هاى بسیار زشت از زن در ادبیات و هنر غربى شده است. زن در نشریات, سینما, اماکن تفریحى و تجارى, نمایشگاههاى لباس و تبلیغات بازرگانى بازیچه اى براى رسیدن به پول بیشتر است; در جوانى مورد بهره کشى واقع شده و در سن کهولت از جامعه طرد مى شود. این مسایل موجب از هم پاشیده شدن خانواده و پیدایش فرزندان نامشروع گردیده و خشم زنان آمریکایى و اروپایى نسبت به جامعه مصرفى غرب برانگیخته است زیرا این جامعه براى آنان کرامت انسانى قایل نیست.
آنگاه سخنران ضمن بررسى سیماى زن در ادبیات شعرى و داستانى عربى مى گوید که به نظر او داستانهاى ((غالب هلسا)) در جستجوى زنى کامل است که هم در نقش مادر و هم در نقشهاى اجتماعى و سیاسى حضور دارد و آنگاه به بررسى شخصیتهاى زنانه در آثار نویسندگانى چون ((حنا مینه)), ((جبرا ابراهیم جبرا)), ((انیسه عبود)) و اشعار ((نزار قبانى)) مى پردازد.
عضو اتحادیه نویسندگان عرب ضمن مرور آثار نویسندگان شرقى و عربى مى افزاید: با وجود دیدگاه عادلانه و متعالى در تمام ادیان آسمانى و به ویژه اسلام نسبت به زنان, مسإله زن همچنان در گرو دیدگاه مردانه یا وسیله اى براى رسیدن به اهداف پست است. دیدگاه صهیونیستى نسبت به زن باعث شده است که امروز خطر بى بند و بارى از خطر بمبهاى ویرانگر بیشتر باشد زیرا این نظریات نشإت گرفته از دیدگاههاى فروید است که دین, اخلاق و سنتها را ناشى از عقده ((سرکوب نیروى جنسى)) مى داند. پذیرش چنین عقیده اى توابع وحشتناکى براى همه انسانها دارد و این همان چیزى است که صهیونیستها به طور سرى به دنبال آن هستند و برخى از این اسرار افشا گردیده و تحت عنوان ((پروتکلهاى فلاسفه صهیونیست)) منتشر گردیده است. در این کتاب آمده است: ((بایستى براى ویرانى ارزشهاى اخلاقى تلاش کنیم تا راه سیطره ما هموار گردد. فروید به ما (صهیونیستها) تعلق دارد و باید روابط جنسى آشکارا مطرح شود تا هیچ چیز براى جوانان حرمت نداشته باشد.))
این نویسنده عرب در پایان سخنرانى خود ضمن اشاره به پدیده خشونت بر ضد زنان در شرق و غرب مى گوید: ((رسالت انسان تنها از طریق زندگى اجتماعى محقق مى گردد و اساس اجتماع بر خانواده و آرامش عاطفى استوار است و روابط انسانى صمیمانه و همراه با امنیت اجتماعى بدون ((مودت)) و ((رحمت)) در خانواده که قرآن کریم بر آن تإکید کرده است, محقق نمى شود.))
شایسته ذکر است که نشانى اتحادیه نویسندگان عرب در شبکه اینترنتWWW.AWUDAM.org - مى باشد.