نکته هاى آموزنده براى مادران آینده

نویسنده


 


نکته هایى آموزنده براى مادران آینده
قسمت دوم

مبارکه روحانى


در قسمت قبل آوردیم که, سلامتى نعمتى است بزرگ و حفظ آن, شکرانه این نعمت. زیرا حفظ سلامتى براى همه افراد مهم است اما براى خانمها مهمتر, چرا که دوره باردارى, زایمان و پس از آن بچه دارى را تجربه مى کنند. جهت تداوم سلامتى در سه دوره مهم قبل از باردارى, هنگام باردارى و پس از زایمان, نکته هایى ساده اما مهم را در سه بخش با همین عناوین برایتان بیان کردیم. در بخش مربوط به دوره قبل از باردارى, گفتیم که به دلیل اهمیت پیشگیرى قبل از درمان, نکاتى را باید بدانیم و بدان عمل کنیم تا کمتر دچار عوارض بعدى شویم. فصل مربوط به دوره باردارى شامل بخشهاى متعددى مى باشد که تصحیح عادتها, ورزش, تغذیه و ... از جمله این موارد است. در قسمت قبل روش نشستن صحیح را برایتان بازگو نمودیم و اکنون به مطالب دیگرى از این فصل توجه نمایید.

ایستادن و راه رفتن صحیح
1ـ روش ایستادن صحیح به این صورت است:
ـ سر را بالا نگه دارید تا گردن راست قرار گرفته و چانه به سمت داخل باشد.
ـ شانه ها عقب و سینه را جلو بدهید.
ـ شکم را تو داده و عضلات سرین (کفلها) را سفت نگه دارید.
ـ وزن بدن را به هر دو پا منتقل کرده و
حال حرکت کنید.(1) (ش ـ 1)
2ـ هیچ وقت براى مدت طولانى در یک وضعیت ثابت نایستید. هر چند دقیقه یک بار وزن بدن را از یک پا به پاى دیگر منتقل کنید.
3ـ هنگام ایستادن طولانى در یک محل (ایستادن در صف, کار در آشپزخانه, اطو کردن در حال ایستادن و ...) یک پاى خود را روى یک پله یا چهارپایه اى به ارتفاع 20 سانتى متر بگذارید. در صورت در دسترس نبودن هیچ کدام, از یک قابلمه کوچک کمک بگیرید. (ش 2)
4ـ در صورت نداشتن پله یا چهارپایه, هر چند دقیقه یک بار این چند حرکت را تکرار کنید.
الف) وزن خود را از یک پا به پاى دیگر منتقل کنید (این پا و آن پا کنید).
ب) روى پنجه بلند شده و سپس به روى پاشنه برگردید (دست خود را به محلى محکم بگیرید تا تعادلتان بهم نخورد). (ش 3)
ج) انگشتان پا را در داخل کفش به کف فشار دهید و سعى کنید قوس کف پا را بالا بکشید.
5ـ ارتفاع محل کارى که به صورت ایستاده انجام مى دهید مانند ظرفشویى, کابینت, میز اطو و ... باید به گونه اى باشد که هنگام کار مجبور به خم شدن نشوید. (ش 4)

خوابیدن صحیح
براى خوابیدن به روش زیر عمل کنید:
ـ ابتدا لبه تخت بنشینید. (ش5)
ـ هر دو دست را به یک طرف بیاورید. (ش6)
ـ پایین تنه را از یک سمت روى تخت قرار دهید. به گونه اى که پاها زاویه 40 درجه را تشکیل دهند.
ـ براى راحتى بیشتر بالشى نرم بین پاهایتان بگذارید.

حالتهاى مختلف درست خوابیدن
1ـ به پهلو خوابیدن با بالشى بین پا
2ـ خوابیدن به حالت طاق باز (به پشت) با یک بالش زیر زانو (براى مدت کوتاه)
3ـ نیمه دمر و با بالشى زیر پا و زیر بازویتان
4ـ نیمه درازکش با کمک تعدادى بالش (زیر کمر حتما پر باشد)
5ـ دمر و با بالشى زیر باسن و حوله تاشده زیر صورت (براى مدت کوتاه)

کارهاى نادرست هنگام خوابیدن
1ـ هرگز به صورت ناگهانى از حالت خوابیده به وضعیت نشسته درنیایید, مانند چاقوى ضامن دارى که ضامنش آزاد شده باشد.
2ـ براى غلتیدن سعى کنید ابتدا به حالت نشسته در آیید و سپس به پهلو بغلتید. (ش 7)
3ـ هرگز به روى شکم نخوابید.
4ـ در هنگام خوابیدن از گذاشتن پاها در سطح مرتفع و یا گذاشتن زیرپایى, در حالى که زانوها در وضعیت کشیده قرار دارند واقعا خوددارى کنید.
5ـ سعى کنید در موقع خوابیدن از قرار دادن دستها در بالاى سر خوددارى کنید. بهتر است آنها را در پهلو قرار دهید.
6ـ بهتر است بر روى تخت چوبى یا زمین بخوابید و در صورتى که تخت شما فنرى است تخته اى زیر تشک قرار دهید. در صورت امکان از تشکهاى فنرى و شل استفاده نکنید. تشک باید صاف و محکم باشد.

روش صحیح بلند شدن از رختخواب
ـ براى بلند شدن از رختخواب, ابتدا چند نفس عمیق بکشید. بدنتان را چند بار کش و قوس بدهید تا آماده برخاستن شوید.
ـ حال هر دو زانو را خم کنید و به یک طرف بیاورید.
ـ سپس با تکیه بر دستها, از جا بلند شده و به حالت نشسته درآیید.
ـ پاها را از تخت آویزان کنید و آهسته بر روى پاها بایستید. (ش 5)
پى نوشت:
1ـ در حالات رسول اکرم(ص) آورده اند که ایشان هنگام راه رفتن به گونه اى حرکت مى کردند که گویى در یک سرپایینى در حال حرکتند. یعنى همیشه با سینه اى جلو داده, شکمى تو و عضلات سرین (کفل) منقبض, حرکت مى کردند.