بــرگ بـــو گلکارى


 


برگ بو

مهندس مجتبى شریعت پناهى


اواخر زمستان زمان مناسبى براى جابه جا نمودن و کاشتن درختان و درختچه هاى زینتى است. این بار درختى را به شما معرفى مى کنیم که هم زینتى است و هم برگهایش مصرف دارویى دارند. برگ بو درختى است همیشه سبز با برگهایى به رنگ سبز تیره, با تنه اى خاکسترى.
ارتفاع این گیاه به طور متوسط دو تا سه متر است. البته در شرایط مطلوب خیلى بیشتر از اینها رشد نموده و ممکن است به شکل درخت بزرگى با ارتفاع بیش از ده متر تربیت شود.
گلهاى سفیدرنگش به صورت خوشه اى از اواخر بهار تا اوایل پاییز ظاهر مى گردند, برگ بو میوه هاى کوچک و ارغوانى رنگ دارد.
اگر این درخت را در باغچه بکارید, رشد زیادى مى کند; مى توانید آن را به صورت یک گیاه گلدانى نگهدارى کنید. اما یادتان باشد در این صورت کوتاه مى ماند ولى به هر حال مثل یک درختچه زیبا زینت بخش خانه شما خواهد شد.
در صورتى که قصد کاشت این درخت را داشته باشید باید سراغ نهالهاى جوان بروید زیرا کاشت و جابه جا نمودن نهالهاى جوان معمولا با موفقیت بیشترى روبه رو مى گردد.

محل کاشت
برگ بو دوستدار زمینهایى است که غنى از نظر مواد غذایى باشند. به آفتاب علاقه مند است پس محلهاى آفتابگیر را انتخاب کنید اما باد و سرما آن را آزار مى دهد. اگر نزدیک به دیوار کاشته شود تا اندازه زیادى از باد محافظت خواهد شد.

روش کاشت
گودالى به اندازه حجم ریشه در آورده و کف آن قدرى کود حیوانى پوسیده بریزید, ریشه نهال را در گودال طورى قرار دهید که طوقه در سطح زمین قرار بگیرد سپس اطراف ریشه را خاک ریخته و آن را فشرده نموده سپس به آبیارى اقدام کنید.
به همین ترتیب اگر خواستید برگ بو را در گلدان بکارید باید گلدانى متناسب با حجم ریشه که کف آن روزنه اى براى خروج آبهاى اضافه داشته باشد تهیه نموده قدرى کمپوست داخل آن ریخته گیاه را به گلدان نشانده و حجم خالى گلدان را با مخلوطى از خاک در ماسه و کود برگ پر کنید. آبیارى بعد از کاشت فراموش نشود.

ازدیاد
ازدیاد نهال با روش استفاده از قلمه مشکل ولى انجام پذیر است. براى ازدیاد برگ بو باید در فصل بهار ساقه هاى ضخیم و سالم را انتخاب نموده و به خاک سبک بنشانید اما چون قلمه هاى برگ بو به سختى ریشه دار مى شوند پیشنهاد مى کنیم نهال آماده را از مراکز تولید نهال تهیه نموده و به خانه بیاورید.

مصارف دارویى برگ بو
برگها و میوه هایش مصارف دارویى دارند. به صورت دم کرده و یا همراه با سوپ مصرف مى شوند. میوه هاى برگ بو را ابتدا خشک نموده و از خشک شده آن استفاده مى کنند. برگ بو اشتها را زیاد و معده را تقویت مى کند. در زمان قدیم حکماى طب سنتى آن را براى رفع مشکلات ادرارى و کاهش درد رماتیسم تجویز مى کردند.