سرود فردا

نویسندهسرود فردا

نرگس گنجى


فاطمه فرمنیان (گرگان), زهره کرمى (خمین), امینه سادات حسن بیگى (آران بیدگل)
سروده ها و نوشته هاى شما به دست ما رسیده است. با تشکر, امیدواریم مطالعه کتابهاى مفید به ویژه در زمینه آثار ادبى و مجموعه هاى شعرى را به عنوان راهى براى آشنایى بیشتر خود با جهان شعر و ادب بپذیرید. در همین صفحات بارها گفته ایم که براى ورود به جهان شعر و شاعرى حداقل دو مدرک باید در دست شما باشد, یکى قریحه و استعداد خدادادى و دیگرى مطالعه فراوان!
موفق باشید.

فاطمه ملاباشى ـ تویسرکان
خواهر گرامى! براى خلق شعر, تنها داشتن دو عنصر عقیده و احساس کافى نیست. بدون داشتن ((بیان شاعرانه)), شعر آفریده نمى شود. اما اینکه بیان شاعرانه چیست؟ بیانى که در آن روابط لفظى و تناسبهاى معنایى ظریفى وجود داشته باشد که در نتیجه آن تنهاسبها و ظرافتها به ((بیان زیبا)) نائل شویم. شعر نوعى هنر است و هنر بدون ((زیبایى)) اصولا معنا ندارد. عناصرى چون وزن, قافیه, قالب و انواع صنایع لفظى و معنایى همه در خدمت زیبایى بیان قرار مى گیرند تا شعرى آفریده شود. شعر ((اشک خون)) را که در چهار بند سروده اید با دقت خواندیم و تنها توانستیم به عنوان نمونه اى از تلاش براى رسیدن به بیان شاعرانه, با تغییراتى در تمامى مصاریع بند چهارم آن را به این گونه درج کنیم:
چشمه جود و کرم خونبار شد
بر یتیمان روز, شام تار شد
کوچه هاى کوفه بس تاریک و سرد
در غروب شمس روى یار شد
امیدواریم با توجه به آنچه در این نوبت گفتیم, و کوشش و مطالعه پیگیر, همواره به سوى موفقیت گام بردارید.

محمدعلى جعفریان ـ کرج
شعرهاى خوب شما را چند بار خواندیم. به نظر مى رسید که در انتخاب کلمات مناسب در برخى جاها به دقت و تإمل بیشترى نیاز است. در ((زمین این تیره خاکى)) که میان غزل و قصیده سرگردان است, برخى از جمله ها از نظر رسائى و فصاحت به بقیه جمله ها نرسیده اند و احتیاج به پرداخت و چکش کارى دارند. امیدواریم بتوانیم این شعر را با مختصرى ویرایش به محفل ((سخن اهل دل)) ببریم. فعلا در این شماره, غزل ((گریه شبانه)) را با مختصرى تغییر آورده ایم تا نظر شما چه باشد. ضمن آرزوى موفقیت, امید است مکاتبه شما با مجله ادامه یابد و از سروده دیگرتان نیز استفاده کنیم.

اکرم نجاتى ـ ماسال
از اینکه به یاد مجله خودتان هستید, خوشوقتیم. از بین شعرهایى که فرستاده اید, تنها یکى دو بیتى ((دلم در غربت ...)) سطح قابل قبولى داشت که آن هم مدتها پیش در مجله با ذکر نام شما چاپ شده است. موفقیت بیشتر شما را آرزومندیم.

فاطمه اقبالى زارچ ـ یزد
خواهر ارجمند! سروده شما رسید و نشان داد که تخیل و ذهنیت خوبى در این شعر داشته اید ولى گویا مطالعات ادبى شما کافى نیست, زیرا شعرتان هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ نحوه بیان عبارات, تناسبات کافى نداشت. با توجه به انگیزه و تخیل شما امید است با مطالعه و تمرین مداوم, موفقیتهاى بیشترى داشته باشید.
قبلا نیز سروده هایى با دست خطى شبیه خط شما دریافت داشته ایم که با نام ((اشرف اقبالى)) امضا شده است. در صورت اشتراک یا تفاوت اسمى در مکاتبات بعدى توضیح دهید. در پناه خدا باشید.

نرجس کیخا ـ زاهدان
به نظر مى رسد که ذهن شما در تشخیص وزن و رعایت آن, آمادگى کافى دارد ولى وزنى که استفاده کرده اید, بیشتر براى غزل مناسب است و شعر شما در قالب مثنوى است و در برخى از بیتهاى آن قافیه به سستى گراییده است. البته با توجه به اینکه رشته تحصیلى شما ادبیات است, اشکالات مربوط به قالب و قافیه و وزن با ادامه مطالعه تتان به تدریج برطرف مى شود. آنچه مهم است این است که در نوشتن متکى به تجربه هاى درونى و بیانگر عواطف و افکار خاص خودتان باشید و از مفاهیمى که بارها در غزل فارسى تکرار شده اند, اجتناب کنید. قطعا در نخستین تجربه هاى شاعرانه, بیرون ماندن از جاذبه هاى مضامین شاعران کهن, کارى دشوار است ولى با تلاش صمیمانه, اندک اندک امکان پذیر خواهد شد. تا نظر شما چه باشد.
پیروز و موفق باشید.

محبوبه حاتمى ـ اسلامآباد
همان طور که قبلا وعده داده بودیم, یکى از سروده هاى شما با اصلاحاتى در این شماره چاپ شده است. امیدواریم حتما آن را با شعر اصلى خود مقایسه کنید و ضرورتهایى که موجب اصلاح و تغییر شده است را بررسى کنید. چهار بیت هم به ناگزیر حذف شد, زیرا احتیاج به اصلاحات کلى داشت که امیدواریم خود شما با توجه به اینکه وجود ارتباط میان مفاهیم دو مصراع امرى لازم است, به بازنگرى آنها بپردازید. با دعا براى سلامت و توفیق شما, امیدواریم سروده هاى دیگرتان را نیز دریافت کنیم.