در هر خانه یک ماهواره بکاریم!

نویسنده


 

 شعار فرداى تنظیم خانواده براى خانواده هاى ایرانى

در هر خانه یک ماهواره بکاریم

رفیع افتخار  

 

از آنجایى که کشور ما در واردات آخرین و جدیدترین پیشرفتهاى تکنولوژیکى (مانند موبایل و ماهواره و پاجرو و بنز و اپل و آدامس و چیزبرگر و لازانیا و امثالهم) دست همه کشورها را از پشت بسته و بزنیم به تخته به مقام برجسته اى در میان کشورهاى واردکننده دنیا رسیده و از آنجایى که امروزه در محافل مختلف بحث ماهواره خیلى داغ است و در این ارتباط بعضى ها که عقل توى کله ندارند شدیدا با ماهواره مخالفت مى کنند و ندانسته آب به آسیاب دشمن مى ریزند و آگاهانه یا ناآگاهانه به زیرساختهاى اقتصادى کشور ضرر و زیان مى رسانند و از آنجایى که تاکنون هیچ گونه بیانیه اى از جمعیتهاى سیاسى ـ اجتماعى ـ فرهنگى در دفاع از ((نصب و استفاده از ماهواره)) منتشر نشده است (یا حداقل ما ندیده ایم) بنابراین براى تنویر افکار عمومى لازم است به فواید عدیده ماهواره ها و نقش حیاتى و غیر قابل انکار آنها در شکل گیرى جامعه اى سالم و پاک و به دور از آلودگیهاى صوتى و تنفسى اشاره اى داشته باشیم.

 

1ـ فواید ماهواره براى مردان عیالوار

از آنجایى که اصولا عمده مردهاى عیالوار جامعه ما ژنتیکى اینجورىاند که یک کلکى توى جانشان است به طورى که اصلا به زن و بچه و خانواده خود پاىبند نبوده و نیستند و نخواهند هم بود و این مرض را دارند که مرتب سر و گوششان در حال جنبیدن باشد; بنابراین لازم است با تماشاى برنامه هاى ماهواره اى شیر فهم بشوند که در خارج از این مرزها مردان عیالوار خارجى چقدر به خانواده هایشان وفادار هستند و بروند یک کمى ازشان یاد بگیرند و اینقدر دنبال هوس بازىهایشان نباشند بلکه برعکس, مثل مردهاى عیالوار ماهواره اى سرشان را پایین بیندازند و بچسبند به زندگیشان. در یک جمله, بر همه مردان عیالوار واجب است براى حفظ کیان خانواده شبانه روزى 19 ساعت و شاید هم بیشتر ماهواره نگاه کنند و تا مى توانند از زن و بچه شان خجالت بکشند.

 

2ـ فواید ماهواره براى جوانان عزب

از آنجایى که ما در کشور عزیزمان جوان عزب اصلا نداریم و دختر و پسرها حول و حوش سن بیست با هم ازدواج مى کنند لازم است تمام جوانهاى عزب این مرز و بوم برنامه هاى ماهواره را خوب و قشنگ نگاه بکنند تا به چشم خودشان ببینند چطور دختر و پسرهاى اجنبى حول و حوش سیزده چهارده سال به هم مى رسند و این درس خوبى برایشان بشود تا سن ازدواج را پایین بیاورند و اگر هم پایین نمىآورند به هر حال خیلى قشنگ به هم رسیدن دختر و پسرها را در ماهواره ببینند و از این بابت اصلا هم خجالت نکشند.

 

3ـ فواید ماهواره براى زنان خانه دار

از آنجایى که برنامه هاى آشپزى ماهواره براى زنان خانه دار ایرانى بسیار جذاب و آموزنده مى باشد, زنان کدبانو با دیدن برنامه هاى آموزش آشپزى ماهواره اى دست از لجاجت بى مورد برداشته و به جاى پختن غذاهاى چرتى مثل شویدپلو, قورمه سبزى, باقالى پلو و فسنجان, غذاهاى مدرن و ماهواره اى خواهند پخت و تازه خودشان هم بعد از چشیدن آن غذاهاى مدرن خواهند فهمید تا قبل از دیدن برنامه آشپزى از طریق ماهواره با پختن آن غذاهاى چرت چه ظلمى در حق شوهر و بچه هایشان که نکرده اند.

 

4ـ فواید ماهواره براى زنان شاغل

از آنجایى که برنامه هاى ماهواره اى صد در صد مدافع حقوق زنان و تساوى حقوق زن و مرد مى باشد زنان شاغل با دیدن برنامه هاى ماهواره متوجه خواهند شد وقتى قرار باشد بحث شیرین ((آقازاده ها)) وجود داشته باشد مگر آنها چلاقند و یا دستشان کج است که بحث شیرین ((خانم زاده ها)) وجود نداشته باشد و یا آن را ندیده بگیرند. بنابراین ماهواره مى تواند چشم و گوش زنان شاغل را خیلى خوب باز کند و آنها مى توانند در نهایت از طریق ماهواره حقوق پایمال شده خود را پس بگیرند و به حقشان برسند.

 

5ـ فواید ماهواره براى بچه ها

از آنجایى که برنامه هاى ماهواره مى توانند براى بچه هاى ما خیلى آموزنده و مفید باشند و جنبه هاى تربیتى فراوان داشته باشند, بچه هاى عزیزى که به طور حتم امیدهاى فرداى ما هستند مى توانند ضمن نگاه کردن تمام وقت به برنامه هاى ماهواره بخصوص عکسهاى روى تى شرتهاى آدمهاى ماهواره اى, آن طرز لباس پوشیدن و آرایش را خوب و با دقت زیاد نگاه کرده تا بفهمند دنیا دست کى است و مطمئن باشند فردا خیلى به کارشان خواهد آمد و خودشان هم همان لباسها را بپوشند و همان آرایشها را هم بکنند.

 

6ـ فواید ماهواره براى پیرمردها و پیرزنها

از آنجایى که پیرمردها و پیرزنها هم بالاخره آدمند و دل دارند و آنها هم باید حق داشته باشند تا از این نعمت بادآورده بهره مند بشوند (چون پیرمردها و پیرزنها پا که روى نعمت خدا نگذاشته اند) بنابراین آنها هم مى توانند سیر این برنامه ها را نگاه کنند و مرتب آه بکشند و زیر لب بگویند: ((آخیش, جوانى کجایى که یادت بخیر. ))

 

نتیجه گیرى

حال که همگان با فواید ماهواره آشنا شدند و فهمیدند داشتن یک دستگاه ماهواره برایشان از نان شب هم واجب تر است بنابراین بر ماست که انحصارطلبى را در شهرهاى بزرگ شکسته و پاى این موجود ارزشمند را به اقصى نقاط کشور عزیزمان (تا خود ده کوره ها) بکشانیم و چنان فوایدش را تبلیغ نماییم تا اگر شده مردم فرش زیر پایشان را بفروشند و یک دستگاه ماهواره بخرند و بنشینند تماشا کنند.