اخباراخبار


دختران با حقوق خود آشنا مى شوند
با برگزارى طرح ((آموزش حقوق به دختران دانشآموز)) در 5 استان کشور, حقوق فردى, اجتماعى و خانوادگى به دختران آموزش داده مى شود. به گزارش واحد حقوقى مرکز امور مشارکت زنان, این مرکز در راستاى اجراى قانون برنامه سوم توسعه کشور, با همکارى معاونت پرورشى و دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش, مرحله اول طرح آموزش حقوق را به صورت آزمایشى در استانهاى یزد, کرمان, اصفهان, شیراز و چهارمحال و بختیارى اجرا مى کند.
هدف از اجراى این طرح, ارتقاى آگاهى زنان جامعه و کاهش معضلات حقوقى آنان است و در این راستا با بهره گیرى از روشهاى مناسب آموزشى و ظرافتهاى روانشناسى و جامعه شناسى, مباحث حقوقى به ویژه حقوق خانواده آموزش داده مى شود.
در صورت موفقیت در دستیابى به هدف, این طرح طى سالهاى آینده در سایر استانها نیز اجرا مى شود و توصیه مى شود که برنامه آموزش حقوق در برنامه درسى پسران دانشآموز نیز قرار گیرد.

کشیدن سیگار در نوجوانى منجر به اعتیاد مى شود
یک کارشناس امور تربیتى در همایش ((ارتباط والدین و نوجوان)) با اشاره به اینکه یکى از مهمترین جنبه هاى تحول در دوران نوجوانى, رشد اجتماعى است که با نیاز نوجوان به کسب هویت, اهمیت ویژه اى مى یابد, گفت: تإثیر خانواده بر فرد, بى مقدمه آغاز و با قدرت و فراگیرى خاص آشکار مى شود و ممکن است در سراسر زندگى باقى بماند.
این کارشناس با اشاره به چند وجهى بودن اعتیاد نوجوانان به سیگار, اظهار داشت: سیگار کشیدن نوجوانان در بسترى از استرسهاى روانى و رفتارى ایجاد مى شود, به گونه اى که فاکتورها اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى, خانوادگى, جمعیتى, آموزشى و روانى, همه در این زمینه موثر است.
وى در ادامه گفت: تحقیقاتى که بر عواملى نظیر سطح لذت بخشى به دنبال مصرف سیگار, واکنش خانواده, فعالیت و نگرش اولیإ مدرسه انجام شده, نشان داده است که این فاکتورها بر حسب سن, جنس, موقعیت اجتماعى و اقتصادى نوجوانان, تإثیراتى متفاوت بر آنها ایجاد مى کند. به عنوان مثال, نوجوانان پسر و دختر داراى اعتماد به نفس پایین, به ترتیب 2 و 2/8 درصد بیشتر به کشیدن سیگار روى مىآورند. مشاهده سیگار کشیدن همسالان, داشتن نگرش مثبت به کشیدن سیگار, آشنایى با اسامى تجارى سیگارها و پیروى از مد براى سیگار کشیدن نوجوانان موثر است.
آگهى هاى تبلیغاتى گاهى نوجوانان را تشویق مى کند که رفتارهاى مربوط به سیگار کشیدن را تکرار و در شروع, از هر نوع سیگار در دسترس استفاده کنند و به تدریج قیمت سیگار و قوى بودن طعم آن نیز در انتخابهاى بعدى تإثیر خواهد داشت. در این میان نقش مد و الگوپذیرى از هنرپیشه هاى سینما را نیز نباید نادیده انگاشت.
در ضمن باید این هشدار را نیز جدى گرفت که نوجوانان سیگارى زیر 15 سال, سه برابر بیشتر در معرض خطر گرایش به اعتیاد قرار دارند.

تبلیغ اسلام به وسیله یک دختربچه در آمریکا
یک دختر 10 ساله مسلمان در آمریکا, اسلام را براى همکلاسى هاى خود تبلیغ مى کند. وى که دانشآموز کلاس چهارم است به همکلاسى هاى خود مىآموزد که اسلام چیست و چرا او در ماه مبارک رمضان روزه گرفته است. او با مطالعه به دانش دینى خود مى افزاید تا به همکلاسى هایش پاسخ دهد که چرا حجاب بر سر دارد.
همچنین این دختربچه در یک اقدام جالب نوارهاى ویدئویى که شامل تصاویرى از مکه معظمه و خانه کعبه و مراسم حج مى باشد به کلاس مىآورد و در باره این تکلیف دینى توضیح مى دهد.

همایش ((تجلى توانهاى دختران))
همایش و نمایشگاه ((تجلى توانهاى دختران)) در مرکز توسعه توانهاى فردى برگزار شد. در این نمایشگاه 110 دختر نوجوان که تحت پوشش آموزش دوره کشف و پرورش استعدادها قرار داشتند, به عرضه آثار خود به همشهریان پرداختند. در همایش نیز, نوجوانان دختر در عرصه هاى علمى, فرهنگى, هنرى و ورزشى به تبیین نیازمندىهاى دختران در داشتن خودباورى به منظور حضور موثر اجتماعى زنان پرداختند.
الهه کولایى, نماینده مردم تهران در این همایش گفت: زیرساختها و پایه هاى تحولات باید از آموزش و پرورش و آشنا کردن کودکان با جهان در حال تغییر صورت بگیرد. نظام آموزشى ما باید منحصر به دادن یک سرى اطلاعات نشود و باید کودکانمان را به نحوى آموزش دهیم که در چارچوب توانایى ها و امکاناتى که دارند بتوانند یک ارتباط معقول بین توانایى هاى فردى و الزامات محیطى ایجاد کنند.
خانم کولایى همچنین پایه اىترین سرمایه گذارى در کشور را آماده سازى کودکان براى رویارویى با تغییرات جهان بیرون عنوان کرد و افزود اگر ماهیت و سرشت این دگرگونى درک نشود, قادر نخواهیم بود فرزندانمان را براى زندگى شایسته آماده کنیم.

اسلام و قرآن دو عامل احیاى منزلت انسانى زن است
خانم شجاعى در همایش ((دور نماى وضیعت سیاسى زنان در کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس)) گفت: اسلام و قرآن دو عامل احیإ منزلت انسانى زن, اعطإ شإن و کرامت و بازگرداندن حقوق از دست رفته اش هستند. قرآن کریم و سنت, زنان عرب را از زندگى نکبت بار دوران جاهلیت نجات داد و به او موقعیت بى نظیرى که در برابر سایر ادیان بدان مباهات مى کند, بخشید.
وى همچنین مشارکت زنان در تصمیم گیریها در سطح قواى سه گانه شوراهاى محلى و سایر تشکیلات سیاسى و احزاب و سازمانهاى غیردولتى را برشمرد و گفت که سازمانهاى سیاسى و حزبى و سایر سازمانهاى غیردولتى به عنوان حلقه اتصال میان دولت و مردم به شمار مى روند و شرکت زنان در چنین سازمانهایى, فرصت بیشترى براى توجه به کانون خانواده به زن مى دهد.
مشاور رییس جمهورى در امور زنان خاطرنشان کرد که زن مسلمان امروزه خواستار رفع ظلم و تبعیض و لغو قوانین مخالف شریعت اسلامى و به دست آوردن مجدد حقوقى است که 14 قرن پیش به دست آورده بود و بر اثر فقر و عقب ماندگى و خرافات از دست داد.

تفاوت حقوقى و تکالیف به معنى برترى مردان بر زنان نیست
منیره نوبخت, در همایش ((نقش زنان در اقتدار علوى)) گفت: در جهان بینى اسلامى عدالت به عنوان تساوى مطلق نیست, زیرا شرایط مختلف حقوق و تکالیف متفاوتى را ایجاد مى کند.
عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى, افزود: تفاوت حقوق و تکالیف به معنى برترى مردان بر زنان نیست, چرا که ارزش انسان را در انسانیت, کمال و استعداد فطرى اوست.
زمانى یک جامعه به تعادل, توسعه و رفاه مى رسد که زنان و مردان آن جامعه خود را مکمل هم بدانند.

گسترش فعالیت قرآنى بانوان یک ضرورت است
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى و مدیر کل اداره ارشاد تهران اعلام کرد: با توجه به ملاحظات شرعى و برخى محدودیتهاى موجود براى قرائت قرآن بانوان در محافل, زنان فعال در این عرصه ناشناخته هستند و حتى اطلاعاتى نسبت به وجود چنین بانوانى در کشور وجود ندارد. تاکنون زمینه حضور قاریان و حافظان زن قرآن مجید در مسابقات بین المللى وجود نداشته و جا دارد که جمهورىاسلامى ایران خود با در نظر گرفتن ملاحظات بانى, برپایى مسابقات بین المللى قرآن کریم ویژه بانوان باشد.
خانم خواجه نورى افزود: اختصاص بخشى از نمایشگاه بین المللى قرآن کریم به بانوان با هدف معرفى شخصیتها و آثار ارزشمند قرآنى زنان ایرانى در زمینه هاى پژوهشى, هنرى, دانشگاهى و همچنین معرفى فعالیتهاى مراکز و کانونهاى بانوان انجام شده است. 114 اثر زنان مولف, مترجم و هنرمند در زمینه قرآن کریم در این نمایشگاه به نمایش علاقمندان گذاشته شده است.
وى یکى از ویژگیهاى نهمین نمایشگاه قرآنى را نسبت به سالهاى گذشته, معرفى چهار بانوى خادم قرآن دانست و گفت: امسال براى نخستین بار در نمایشگاه قرآن چهار زن به عنوان خادمان قرآن مجید معرفى شدند.
((رییسه شریپوا)) عضو شرق شناس آکادمى علوم روسیه و استاد دانشگاه علوم اسلامى مسکو, تفسیرهاى همچون المیزان را ترجمه و در چهار منطقه شهر مسکو مدارس دینى و قرآنى تإسیس کرده است. وى اولین زنى است که به عنوان خادم قرآن معرفى شد.
((طاهره صفارزاده)) در رشته ترجمه قرآن کریم, ((زینت السادات امامى)) در رشته کتاب آرایى و ((منیره گرجى)) به عنوان پیشکسوت فعالیت ترویج و آموزش مفاهیم قرآن, سه تن دیگر از زنان بودند که مورد تقدیر واقع شدند.

طولانى شدن یک پرونده طلاق تا بیست سال قابل تحمل نیست
رییس قوه قضایه با سخنان تکان دهنده اى در باره وضعیت قوه قضایه در فصلنامه حقوقى دادگسترى گفت: مشکلات مردم در مراجعه با دادگستریها حل نشده است وضع قضایى کشور عقب افتاده است و با هیچ کدام از کشورهاى پیشرفته و حتى کشورهاى جهان سوم قابل مقایسه نیست. زندانهاى کشور با وضع مطلوب کشورهاى دنیا, فاصله بسیارى دارد. طولانى شدن یک پرونده طلاق تا بیست سال آزگار قابل تحمل نیست. انتظار بیست ساله براى تعیین تکلیف زندگى مشترک, نامش رسیدگى نیست. بر باد دادن زندگى است. معنى حمایت از جنس زن این نیست که او را کالمعلقه نگهداریم و پدرش را در آوریم و به مرد فرصت بدهیم که هر کارى دلش مى خواهد بکند. اگر شرع و قانون در جهت حفظ حقوق زن تشریع و تصویب گردیده است, ما درست عکس آن را عملا دنبال مى کنیم.
وى در ادامه سخنان خود افزوده است: ما هر سال 600هزار نفر را به زندان مى بریم, آن هم زندانى پر از آلودگى, خیانت, مرض, فساداخلاقى و شرارت. به زندان سپردن مردم از هر قماشى مانند آن است که آب زلال چشمه اى را وارد براى گند فاضلاب کنیم و انتظار داشته باشیم از آن طرف مجرا که خارج مى شود باز همان آب چشمه باشد زلال.
مردم در عالم برزخ جلو من و شما صف خواهند کشید که بیایید مطالبات ما را پاسخ بدهید, شما در دنیا مسوول بودید و هیچ کارى نکردید. من از طریق دفاتر نظارت و پیگیرى و از طریق گزارشها و فیلمهایى که از مجتمع قضایى مى گیرند بر بسیارى از آنچه در محاکم مى گذرد آگاهى پیدا مى کنم و از همین طریق مى بینم و مى شنوم که زنى آنگاه قاضى جواب او را نمى دهد, شش هفت بار سرش را به میز دادگاه مى کوبد, آیا به این مى گویید دادگاه خانواده؟ آیا دادگاه اسلامى یعنى همین که مردم در مراجعه به آن دیوانه شوند و سر به دیوار بکوبند؟
آقاى شاهرودى همچنین به انتقاد از قضاوت پرداخت و از قضاوت نادرست برخى از آنان سخن گفت و اعلام کرد که دستگاه قضایى نمى تواند براى هر قاضى یک مراقب بگمارد و درست نیست که در کشورهاى اسلامى شاهد چنین قضاوتهاى ناحقى باشیم.

حجاب در رفتار و گفتار و نگاه است
خانم شجاعى در مراسم کنگره ((فرهنگ حضور)) با استناد به اینکه چادر حجاب برتر است, اما حجاب در چادر متین نیست, گفت: بعضى ها فقط قسمت اول این سخن را ملاک قرار داده و دانشجویان تربیت معلم را در گزینش رد مى کنند. حجاب باید در رفتار, گفتار و نگاه رعایت شود. این بخش از عفاف زن و مرد ندارد و همه ملزم به رعایت آن هستند.
رییس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى در ادامه افزود: ما با الزامى کردن پوشش چادر, به جاى تشویق و ترغیب در جهت رونق آن به عنوان کاملترین و با وقارترین پوشش براى زن مسلمان, تنفر را نسبت به چادر و حجاب در جامعه رونق دادیم. اگر قرار باشد در مسإله عفاف به معناى واقعى کلمه یک تکلیف و وظیفه براى زنان قایل شویم و هیچ گونه توصیه و دستورالعملى براى عفاف نباشد, چیزى به جز یک سرى فشار و محدویتها, اثر و نتیجه مطلوبى ندارد. اگر قرار باشد از عفاف در یک جامعه صحبت کنیم, در درجه اول باید فلسفه عفاف را در ذهن جوانان به خوبى مستحکم کنیم و در درجه دوم امکانات و تمهیدات را براى بهره مندى جوانان از امکانات نظام فراهم کنیم.

اسلام از جایگاه زن تعریفى منطقى دارد
نایب رییس مجلس خبرگان در همایش ((منزلت زن در اسلام)) با تشریح نقش اخلاق در تحکیم خانواده, حمایتهاى اسلام از حقوق قانونى زنان را برشمرد و تإکید کرد که اسلام از جایگاه و منزلت زن, تعریفى علمى و منطقى دارد و جایگاه آن را نیز در سطح جامعه مشخص کرده است.
آیت الله امینى در ادامه مسإله ازدواج در اسلام را مهم توصیف کرد و هدف از آن را برقرارى محیطى مناسب همراه با انس و مودت براى افرادى که اقدام به تشکیل خانواده مى کنند, دانست.
ایشان گفت: در صورتى که این سنت الهى در جامعه رواج پیدا کند این حفظ خواهد شد. خشونت, طلاق, شکنجه, انحرافات جنسى و به دنیا آمدن فرزندان نامشروع در دنیاى غرب یکى از عوامل از هم پاشیدگى خانواده در این کشورهاست.در صورتیکه زنان جایگاه و منزلت خود را باز یابند این مسایل در میان خانواده ها از بین خواهد رفت.

افزایش توانمندیهاى زنان در اولویت مرکز مشارکت زنان مى باشد
خانم شجاعى در دیدار با مسوولان بانک جهانى توسعه, ضمن تشریح وضعیت زنان گفت: افزایش توانمندیهاى زنان در تمامى سطوح, تصحیح فرهنگ عمومى و توسعه سازمانهاى غیردولتى زنان از مهمترین اولویتهاى مرکز امور مشارکت زنان مى باشد.
وى خاطر نشان کرد: در روند جهانى شدن که فضاى رقابتهاى اقتصادى براى کشورهاى در حال توسعه محدودتر و فشرده تر است باید مکانیزمهاى اساسى تر و اصولى تر براى رشد فعالیت اقتصادى زنان برگزید.
مشاور رییس جمهور, در ادامه افزود: حضور زنان در قوه مجریه, مقننه, شوراهاى اسلامى شهر و روستا و ورود 62درصد دختران به دانشگاهها از نمونه هاى توانمندى زنان ایرانى و دستیابى آنها به حقوق خود مى باشد.
خانم شجاعى همچنین در رابطه با اشتغال زنان خانه دار, ابراز تإسف کرد و گفت: متإسفانه فعالیتهاى کشاورزى زنان روستایى و مشاغل خانگى, در آمارگیریها, شغل محسوب نمى شود. در حالى که زنان نقش موثرى در تولیدات کشاورزى, دامدارى, صنایع دستى و... ایفا مى کنند. از این رو مرکز امور مشارکت زنان قصد دارد به 12میلیون زن خانه دار توجه ویژه اى داشته باشد.

اجلاس بین المللى زنان پیرو اهل بیت(ع)برگزار شد
همزمان با خجسته میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت, اجلاس بین المللى زنان پیرو اهل بیت(ع) با حضور جمع کثیرى از زنان اندیشمند و فرهیخته از 58 کشور جهان, در تهران برگزار شد. دکتر ولایتى, دبیر کل مجمع اهل بیت(ع) در این باره گفت: در حال حاضر در 22 کشور جهان مجمع جهانى اهل بیت(ع) وجود دارد و تاکنون حدود 400 عنوان کتاب توسط این مجمع تإلیف و ترجمه شده و کتابهاى شیعى نیز بر روى شبکه اینترنت قرار گرفته است.
خانم نوبخت, دبیر این همایش نیز اعلام کرد: مهمترین دستاورد این اجلاس, موجودیت جمعیت بین المللى زنان پیرو اهل بیت(ع) زنان پیرو اهل بیت(ع) است که با مشارکت زنان شیعه جهان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد خواهران مسلمان و پیرو اهل بیت(ع) در بیشتر کشورها فعالیت فرهنگى و اجتماعى دارند و هدف از این تشکلها نیز ایجاد انسجام وحدت و هماهنگى و تقویت ارتباط بین خواهران مسلمان است تا عامل موثرى در تقویت وحدت همه مسلمین باشد.
خانم نوبخت در ادامه به توانمندیهاى بسیار زنان براى فعالیتهاى فرهنگى و اجتماعى تإکید کرد و گفت: مهمترین خواسته شرکت کنندگان در اجلاس, مرکزیت جدید بین المللى زنان پیرو اهل بیت(ع) مى باشد.
معاون امور بین الملل مجمع جهانى اهل بیت(ع) در این همایش اظهار داشت امروزه قدرت اقتصادى جهان در دست دشمنان اسلام قرار دارد و آنان سرنوشت جهان اسلام را رقم مى زنند. کشورهاى اسلامى باید در این کانون مهم تصمیم گیرى جهان حضور یابند و با وحدت به موقعیت مناسب خود از لحاظ اقتصادى, سیاسى و فرهنگى در جهان دست یابند.
در بیانیه این اجلاس, کشتار وحشیانه زنان و کودکان فلسطینى محکوم شده و از طرفى دیگر حمایت همه جانبه اجلاس از زنان مظلوم افغاستان اعلام شده است. همچنین شرکت کنندگان همایش مذکور, بر ضرورت حضور در مجامع بین المللى مربوط به زنان و کودکان جهت دفاع از حقوق الهى تإکید کردند.

موانع آموزش زنان باید رفع شود
رییس ایرانى مجمع عمومى سازمان علمى, آموزش و فرهنگى ملل متحد, بر رفع موانع و مشکلات فرهنگى موجود بر سر راه آموزش زنان و دختران در جوامع بشرى تإکید کرد.
دکتر جلالى در همایش که با ابتکار یونسکو و با شرکت جمعى از علماى اسلام و وزراى فرهنگ کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى همزمان با کنفرانس وزراى فرهنگ سازمان کنفرانس اسلامى در ((دوحه)) برگزار شد, با اشاره به تإکید قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان اسلام, بر آموزش همه افراد تصریح کرد و گفت: چگونه کسانى بخود اجازه مى دهند که به نام دین حق مسلم زنان و دختران, یعنى حق آموزش را منکر شوند و منع کنند.
وى با استناد به روح تعالیم اسلام و قرآن خطاب به وزراى فرهنگ کشورهاى اسلامى گفت: به عنوان رییس مجمع عمومى یونسکو به شما پیشنهاد مى کنم که در برداشتن موانع فرهنگى و اجتماعى بر سر راه آموزش زنان و دختران را در بعضى مناطق جهان به ابتکار و اقدامى موثر بپردازید.
دکتر جلالى با اشاره به اینکه در بعضى از مناطق جهان اسلام مانند ایران و قطر درصد دختران حتى در سطح آموزشهاى عالى بیش از پسران است تإکید کرد, کشورهاى اسلامى باید با یک اقدام هماهنگ فرهنگى از فضا و باورهاى اجتماعى و فرهنگى در مورد زنان جهل زدایى کنند و ساخت تقدس تعالیم دینى را از خرافه هایى که در باب زنان وجود دارد بپیرایند.

همایش توانمندسازى زنان, توسعه انسانى و اشتغال برگزار شد
دومین همایش ((توانمندسازى زنان, توسعه انسانى و جایگاه اشتغال زنان)) توسط مرکز امور مشارکتهاى زنان ریاست جمهورى و با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برگزار شد.
خانم سید شاکرى دبیر همایش و مدیر پروژه مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و مرکز امور مشارکت زنان, با اشاره به مهمترین محورهاى مورد بحث در همایش, گفت: محورهاى مطرح در این همایش عبارتند از: فرهنگ و اشتغال, اقتصاد و اشتغال, جایگاه شغلى زن در جامعه, ابعاد حقوقى اشتغال زنان و استفاده از تجربیات دیگر کشورها در توسعه اشتغال براى زنان. با محور قرار دادن این مباحث مى توانیم با تشریح ملموس وضعیت اشتغال زن در جامعه فعلى و شناخت جایگاه واقعى زن در مبحث اشتغال با کمک مسوولان و نمایندگان مجلس, به صورت ریشه اى گامهاى اساسى در حل معضل اشتغال زنان برداریم.

موفقیتى دیگر براى دانشگاه الزهرا
وزارت علوم, تحقیقات و فناورى, زهرا رهنورد, رییس دانشگاه الزهرا را به عنوان رییس نمونه دانشگاه برگزید. پیش از این وزارت علوم, عنوان دانشگاه نمونه کشور را به دانشگاه الزهرا اعطا کرده بود.
به گزارش روابط عمومى این دانشگاه, این مقام با توجه به محورهاى از قبیل ارتقاى بهره ورى و کارآیى نیروى انسانى و توسعه مشارکت به دانشگاه الزهرا اختصاص یافته است.
قابل ذکر است علاوه بر نمونه بودن دانشگاه و رییس آن, خانمها دکتر شهپرراد, جلالى و نظرنژاد, که جزو اعضاى هیئت علمى دانشگاه الزهرا مى باشند, به عنوان پژوهشگران منتخب سال 80 برگزیده شده اند.
دانشگاه الزهرا در رشته هاى مختلف هنرى و غیرهنرى فقط دختران و زنان را تحت پوشش آموزش خود قرار مى دهد.

زنان غربى از آزادیهاى زنان ایرانى محروم هستند
یک نماینده زن دوره قبل مجلس بریتانیا در دیدارى از ایران, تصریح کرد, زنان ایرانى آزادیهایى دارند که زنان غربى از آن محرومند. زنان ایرانى قادرند هر شغلى را که دوست داشته باشند به دست آورند, از جمله اینکه تعداد زنان جوان این کشور که به رشته هاى مهندسى روى مىآورند بیشتر از زنان مهندس بریتانیایى است.
وى که در طول دو سال گذشته, پنج بار به ایران سفر کرده است, مى گوید: طبعا در همه جاى دنیا زنان و مردان دوست دارند خود را زیباتر نشان دهند و ایران نیز از این قاعده مستثنى نیست. اما در ایران به دلیل پوشش اجبارى, چشمها و بینى بیشترین توجه را به خود جلب مى کند و به همین علت براى یک تازه وارد از خارج ایران, مشاهده تعداد زیاد زنانى که بینهاى خود را پس از جراحى پلاستیک با چسب پوشانده اند بسیار جلب توجه مى نماید.
وى فقدان تصاویر عریان و نیمه عریان زنان در پوسترهاى تبلیغاتى در شهرهاى ایرانى را بسیار با طراوت توصیف کرد و افزود, برخلاف تصویر یک نواختى که در غرب از ایران معرفى شده است, تنوع زیادى از همه چیز در این کشور دیده مى شود.

زنان شاغل در هرم ارتباطات جهان انگشت شمار است
در رسانه هاى گروهى سنتى در ارتباط با تحصیلات و آموزش, زنان از یک تقدم آمادگى بهتر براى مشاغل در رسانه هاى سنتى در قیاس با صنایع ارتباطاتى در حال حاضر برخوردارند.
داده هاى یونسکو در مورد 83 کشور نشان از آن دارد که در 53 کشور, زنان دست کم 50درصد فارغ التحصیلان مقطع دبیرستان را در رشته روزنامه نگارى و سایر رشته هاى سنتى ارتباطات تشکیل مى دهند.
همچنین تحقیقات یونسکو نشان داده است سهم زنان یابنده شغل در رسانه هاى گروهى, به هیچ عنوان با سهم آنان در آموزش همخوانى ندارد.
در اروپا طى چند سال گذشته, سهم زنان در سطوح مدیریت کلان و میانى در رادیو و تلویزیون از 11درصد به 20درصد افزایش یافته است.
اگرچه زنان 32درصد کل روزنامه نگاران را در چین تشکیل مى دهند, اما فقط 8درصد مناصب بالا و تصمیم گیرنده و 18درصد مشاغل میانى را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش منابع سازمان ملل, داده هاى موجود در 97 کشور حاکى است که به اسثتناى 16 کشور, در سایر کشورها دانشجویان دختر در رشته هاى ریاضى و کامپیوتر در اقلیت هستند. در برخى از کشورهاى آفریقایى, زنان کمتر از 5درصد از دانشجویان در رشته هاى ریاضى و کامپیوتر را تشکیل مى دهند.

نانوایى زنان در افغانستان
سازمان برنامه جهانى غذا اعلام کرد, 21 واحد تولید نان با کارگران زن در افغانستان بازگشایى شده است. سخنگوى سازمان برنامه جهانى غذا تصریح کرد: 320 زن افغانى در این واحدهاى نانوایى کار خواهند کرد و مردان حق کار در این نانوایى ها را نخواهد داشت.
وى گفت این نانوایى ها هر روز براى 35 هزار نفر از کهنسالان, بینوایان و خانواده هاى بى سرپرست نان مى پزند که به قیمت ارزان عرضه مى شود.

اولین هفته نامه زنان افغانستان منتشر شد
((سیرت)) اولین نشریه زنان در افغانستان است که در یک برگ منتشر شده است این هفته نامه سرمقاله خود را به موضوع سوادآموزى زنان و دختران افغان اختصاص داده است. همچنین در مقاله اى دیگر تضیعف حقوق زنان از سوى طالبان مورد نکوهش قرار گرفته و با جانبدارى از حجاب متین و شرعى براى زنان, افراط و تفریط را عامل دلزدگى عنوان کرده است.
زنان تحصیل کرده افغانستان منتظر هستند با گشایش پروازهاى هوایى بین ایران و افغانستان و با توجه به اشتراکات زبانى, فرهنگى و دینى و موسسات انتشاراتى در ایران با ارسال سریع نشریات به ارتقاى سطح دانش عمومى در این کشور کمک کنند.

آشنایى با حقوق اجتماعى و خانوادگى در آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش تهران, دوره آموزش ضمن خدمت ((آشنایى با حقوق اجتماعى و خانوادگى)) را با همکارى مجتمع قضایى خانواده براى فرهنگیان منطقه شش تهران برگزار مى کند.
خانم طاقى, مشاور رییس سازمان آموزش و پرورش تهران اظهار داشت: هدف از برگزارى این دوره آموزش, ارتقاى سطح آگاهى فرهنگیان نسبت به حقوق خانواده در قانون مدنى است بسیارى از مشکلاتى که زنان و مردان با آنها مواجه هستند با آگاهى از حقوق خانواده در قانون مدنى برطرف مى شود.
وى تإکید کرد در صورت گسترش این آموزشها از طریق مراکز فرهنگى و حقوق دولتى و غیردولتى, رسانه هاى جمعى و صداوسیما گامى در جهت کاهش مشکلات خانواده ها برداشته خواهد شد.

مبارزه با شوهران سیگارى
زنان چند خانواده وابسته به یک فامیل بزرگ در شهر شیراز, در یک گردهمایى فامیلى, تشکیل یک گروه مبارزه با سیگار را اعلام کردند. این خانمها که صد نفر مى باشند, تصمیم گرفته اند ابتدا مبارزه با سیگار را از همسران و دیگر اعضاى خانواده خود شروع کنند و در مرحله بعد با پیوستن زنان از خانواده هاى دیگر, آنان را هم تشویق به این مبارزه نمایند تا شوهران خود را وادار به ترک سیگار کنند.
خانمهاى تشکیل دهنده گروه مبارزه با سیگار معتقدند, اعتیاد به مواد مخدر از سیگار شروع مى شود, پس باید براى پیشگیرى از هر اعتیادى, به مبارزه با سیگار پرداخت.
دبیر مبارزه با موادمخدر شیراز, ضمن استقبال از تصمیم این گروه زنان گفت: مبارزه با هر نوع دود و اعتیادى, یعنى حمایت از سلامت یک ملت. من ضمن حمایت از این خانواده ها, اعتقاد دارم که همه زنان باید عزیزان خود را از هر نوع اعتیادى برحذر دارند.
مسوول فرهنگى شهردارى شیراز نیز اعلام کرد. خانواده ها در مبارزه با اعتیاد به سیگار که سرآغاز دیگر اعتیادها مى تواند باشد, باید در صف مقدم مبارزه با سیگار قرار بگیرند خانمها به عنوان مادر و همسر نقش مهمى در پیشگیرى از اعتیاد به سیگار شوهران و فرزندان خود دارند.

امکانات آموزش براى خانواده ها در اندونزى
در کشور اندونزى معمولا خانواده ها هر کدام 5 تا 6 فرزند دارند. مسإله افزایش نرخ جمعیت طى سالهاى اخیر در کشور اندونزى, دولت را با مسایل و مشکلات اقتصادى عدیده مواجه کرده است. بدین ترتیب دولت به تازگى تصمیم گرفته تا طرحهایى را براى تنظیم خانواده اجرا کند. دولت اندونزى با ایجاد تسهیلات و مزایایى براى خانواده هاى کم جمعیت و بالا بردن سطح آگاهى زنان, سعى در کنترل جمعیت دارد.
بنا به اعتقاد کارشناسان این رشته, آگاهى زنان نقش عظیمى در کنترل جمعیت هر کشور دارد. آنان باید از راههاى درست جلوگیرى از باردارى و تنظیم خانواده و نقش آن در اجتماع آگاهى کافى داشته باشند.

خشونت خانوادگى, نسل به نسل منتقل مى شود
مسوول کمیته تخصصى کودکآزارى در همایش ((خشونت در خانواده)) گفت: زنان و کودکان قربانیان اصلى خشونت در خانواده هستند. کودکان دختر بیش از کودکان پسر در معرض انواع سواستفاده مى باشند و زنان در دوران باردارى, سالمندى و یا وجود معلولیت جسمى یا اختلال روانى بیشتر در معرض خطر آزارهاى جسمى و خشونت هاى عاطفى قرار مى گیرند.
وى افزود: خشونت علیه زنان و کودکان مسإله اى است که از یک نسل به نسل بعدى انتقال مى یابد. پسرانى که شاهد ضرب و شتم مادران خود از سوى پدران هستند, در زندگى اجتماعى و خانوادگى آینده, پرخاشگرى بیشترى نشان مى دهند.
دختران خانواده هایى که در آنها خشونت اعمال مى شود نیز در زندگى آینده خود به نوعى با همسرانشان ارتباط برقرار مى کنند که خشونت جزو لاینفک ارتباط زوجینى آنها مى شود.
مرگهاى ناشى از حوادث خشونت بار غیرعمدى و عمدى, پس از بیمارهاى قلبى, عروقى و سرطانها, سومین عامل مرگ ومیر در جهان هستند.

افزایش پیوندهاى چندزنه در آفریقا
تعدد زوجات در برخى از کشورهاى آفریقا امرى رایج است و حدود نیمى از زنان متإهل بین 15 تا 49 سال در ((بورکنیافاسو)) و ((گینه)) در قالب پیوندهاى چندزنه به سر مى برند. بیش از یک سوم زنان متإهل در طیف سنى مشابه نیز در شش کشور دیگر این قاره, در چارچوب پیوندهاى یاد شده زندگى مى کنند. پیوندهاى چندزنه در میان زنان روستایى و داراى تحصیلات کمتر بسیار مرسوم تر است.
پیوندهایى از این قبیل در میان زنانى که شاغل نیستند و یا در صورت کارکردن دستمزدى دریافت نمى کنند, نیز امرى مرسوم است.
تعدد زوجات, بر وضعیت زنان روابط پدر و مادر با فرزندانشان و نیز بر بسیارى از جنبه هاى زندگى زنان, تإثیرات حائز اهمیتى دارد. این گونه پیوندها با اختلاف سنى بیشتر زن و مرد همراه است که اغلب یک حالت اقتدار پدر سالارى را به وجود مىآورد. اثرات تعدد زوجات بر زندگى زنان باتوجه به مقام و جایگاه فردى زن در میان دیگر زنان شوهرش, در کل با توجه به شرایط فرهنگى و اجتماعى محل زندگى زن, تغییر مى کند.

عدم تمایل جوانان آمریکا به ازدواج
جدیدترین آمار سراسرى در آمریکا, از افزایش بیش از پیش شمار ازدواج نکرده ها در این کشور خبر مى دهد. به گزارش اداره, آمار آمریکا, ازدواج نکرده ها نه به عنوان افراد متإهل سابق و مجرد کنونى, بلکه به عنوان کسانى که هرگز ازدواج نکرده اند, یاد شده است, که این گروه پررشدترین گروه را در آمریکا تشکیل مى دهند.
کارشناس روابط اجتماعى, درباره روزافزونى دورى از ازدواج گفت: جوانان براین باورند که یا باید با ((جفت روحى)) خود ازدواج کنند و یا اصلا تن به این کار ندهند.
همچنین میانگین سن ازدواج در آمریکا به 25 سال براى زنان و 27سال براى مردان افزایش یافته است. در کمتر از 30سال آینده, شمار کسانى که هرگز ((بله)) را نگفته اند به بیش از 2 برابر مى رسد.

دختران عربستان به دلیل مهریه بالا مجرد مى مانند
یک روزنامه چاپ عربستان نوشت, آمار دختران در این کشور که به دلیل افزایش میزان مهریه موفق به ازدواج نشده اند, به بیش از 1/5میلیون نفر مى رسد.
در حال حاضر شهر مکه با 400هزار دختر در صدر جدول قرار دارد و مناطق شمالى عربستان با 21هزار دختر در رده آخر قرار دارد.
برپایه این گزارش آخرین آمار مربوط به دختران واجد شرایط براى ازدواج بیش از 4/5میلیون نفر است که تنها دومیلیون و ششصدهزار نفر از آنها موفق به ازدواج شده اند.
در حال حاضر یکى از مشکلات اجتماعى عربستان افزایش مهریه و هزینه هاى ازدواج در این کشور است و هزینه ازدواج در برخى از مناطق عربستان به 40هزار دلار رسیده است.
مجلس مشورتى عربستان سعودى در نظر دارد به منظور بررسى افزایش مهریه در این کشور با دعوت از 50 زن صاحب نظر شامل نویسندگان و استادان دانشگاهها با آنان در این رابطه مشورت کند.

آزار جنسى زنان در ایتالیا افزایش یافته است
در گزارش که اتحادیه زنان خانه دار و شاغل ایتالیا منتشر کرده, آمده است: با وجود طرح شعار آزادى زنان و طرفدارى از آنها, آزار و تعدى جنسى علیه زنان در ایتالیا به نحو نگران کننده اى افزایش یافته است. انجام این اعمال مداوم از سوى مردان علیه زنان و دختران, زندگى معمولى آنان را در خانه و اجتماع دچار مشکل کرده است.
برخى زنان ایتالیایى در خانه امنیت ندارند و وضع زندگى آنها در میان خانواده بهتر از حضور در اداره و محل کار نیست. 25درصد از آزار جنسى توسط شوهر, پدر و یا برادر در خانه صورت مى گیرد و تنها درصد کمى از این زنان شهامت پیدا مى کنند به دادگاه شکایت کنند.
بنا به این گزارش, آزار جنسى توسط افراد ناشناس و رهگذر در وسایل حمل ونقل شهرى 65درصد, و تعدى جنسى در محل کار 7 / 19درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
2 / 54درصد از زنانى که مورد آزار جنسى از ناحیه دوستان, اقوام, وابستگان یا همکاران خود قرار گرفته اند به پلیس و مراجع قضایى شکایت نمى کنند.