اخبار  اخبار


مدرسه, اولین مرکز آشنایى با حقوق اجتماعى است
معاون آموزش و پرورش نظرى و مهارتى وزارت آموزش و پرورش, ضعف خودباورى را مهمترین مشکل دختران ایرانى عنوان کرد. وى در کارگاه آموزشى تإمین مدرس آموزش حقوق دختران دانشآموز گفت: نبود باور نسبت به توانمندى تحصیلى دختران به ویژه در روستاها, شیوه هاى غلط اجرایى مسوولان و مجریان فرهنگى کشور و فقدان آگاهى از حقوق خود موجب ضعف خودباورى در دختران است.
وى با بیان این مطلب که آموزش حقوق نقش پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى و روانى دارد, یادآور شد: اگر همه مردم با حقوق خود در جامعه و حقوق یکدیگر آشنا شوند, بخشى از مشکلات و آسیبهاى اجتماعى و روانى رفع خواهد شد. مدرسه اولین مرکز آشنایى با حقوق اجتماعى است و آموزش و اطلاع رسانى مسایل حقوقى به دانشآموزان در مدارس موجب مى شود تا آنها با روحیه احترام به دیگران آشنا و آگاه شوند.
خانم تندگویان, مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان نیز هدف از برگزارى این کارگاه آموزشى را آموزش 60 مربى حقوقى این وزارتخانه در استانهاى مختلف کشور عنوان کرد. همچنین ارتقاى آگاهى دانشآموزان دختر از مسایل حقوقى را یکى دیگر از اهداف این کارگاه برشمرد.

اکثر فراریان از منزل نوجوان هستند
به گزارش خبرگزارى از معاونت امور اجتماعى و فرهنگى شهردارى تهران در طول سال گذشته 4 هزار و 73 نوجوان فرارى بین سنین 13 تا 18 توسط مرکز ساماندهى کودکان و نوجوانان خیابانى مورد مشاوره و هدایت قرار گرفتند که 3 / 14 درصد از آنان دختر و 7 / 85 درصد دیگر را نوجوانان پسر تشکیل مى دادند.
از میان نوجوانان فرارى از منزل, 934 نفر ساکن تهران, 409 نفر ساکن لرستان, 378 نفر ساکن خراسان و مابقى از سایر استانها بودند. استان یزد با 10 نفر فرارى کمترین میزان فرار از منزل را به خود اختصاص داده است.
بر پایه این گزارش 1129 نفر از فراریان, درگیرى با خانواده را دلیل اصلى فرار خود عنوان کرده اند; 430 نفر دیگر در جستجوى کار بوده و 367 نفر توسط دوستان خود اغفال شده اند که بدسرپرستى, اختلاف با نامادرى یا ناپدرى, روابط نامشروع و اعتیاد والدین نیز رده هاى بعدى دلایل فرار از منزل را به خود اختصاص مى دهند.

ارتباط خشونت و تماشاى تلویزیون در نوجوانان
طى تحقیقاتى در ایالت نیویورک آمریکا مشخص شده است, نوجوانانى که روزى بیش از یک ساعت تلویزیون تماشا مى کنند, در دوره هاى بعدى زندگى بیش از سایر همسالان خود دست به خشونت مى زنند.
یافته ها حاکى از آن است که دامنه خشونت از جمله درگیرى شخصى و سرقت, در صورتى که تماشاى تلویزیون روزى بیش از سه ساعت باشد, افزایش خواهد یافت.
نوجوانانى که در سن 14 سالگى, روزى کمتر از یک ساعت تلویزیون تماشا مى کنند, تنها 7 / 5 درصد در فاصله سنین 16 تا 22 سالگى به خشونت گرایش مى یابند, در حالى که بچه هایى که روزى بیشتر از یک ساعت تلویزیون تماشا مى کنند, این میزان به 8 / 28 افزایش یافته است.
تإثیر تماشاى تلویزیون بر پسرها مشهودتر از تإثیر آن بر دخترهاست. تنها 7 / 12 درصد از دخترهایى که روزى بیش از 3 ساعت تلویزیون نگاه مى کنند, پس از 16 سالگى به خشونت گرایش مى یابند, اما این نسبت در پسرها بیش از 45 درصد است.

سه میلیون زن عضو بسیج هستند
معاون بسیج خواهران کشور با اشاره به اینکه تقویت مسایل فرهنگى یکى از برنامه هاى مهم و اساسى بسیج است, تصریح کرد: بسیج خواهران با برگزارى برنامه هاى متنوع فرهنگى توانسته است زمینه بروز توانمندى زنان را فراهم کند.
وى یادآور شد: 3 میلیون نفر از زنان و دختران ایرانى در بسیج عضویت دارند و ما مفتخریم که امروزه خواهران و دختران ما به رغم تلاشهاى مزدورانه غربیان و غربزدگان داخلى همواره با رویکرد به مولفه هاى فرهنگى, آغازگر خیزش معنوى و فرهنگى به سمت تحکیم بنیان خانواده و حفظ کرامت و منزلت زن هستند.
خانم مهرى سویزى, برگزارى یادواره شهداى زن در 10 استان کشور را از جمله دیگر اقدامات بسیج خواهران ذکر کرد و اظهار داشت: این یادواره ها باعث شد تا زنان شهید که در کشور ناشناخته بودند به جامعه معرفى شوند. افتتاح 150 دفتر مشاوره در کشور و برگزارى نشستهاى مختلف با موضوعات مردم سالارى دینى رابطه آزادى و دین, آموزش راههاى اعتماد به نفس و سالم سازى خانواده از جمله برنامه هاى مهم بسیج خواهران در سال جارى است.

دکتر مصطفوى:
زنان به مسایل سیاسى سطحى نمى نگرند
دکتر زهرا مصطفوى دبیر کل جمعیت زنان جمهورى اسلامى ایران در مراسم گشایش شعبه خراسان در مشهد گفت: زنان به مسایل سیاسى و اقتصادى جامعه با دیدى سطحى نمى نگرند. چون عرصه سیاسى کشور همواره با یک سلسله رقابتهاى غیر قانون مند و گاه همراه با منازعات یا تبعاتى چندان ناخوشایند همراه است همیشه تلاش کردیم از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرده و با کاهش تنش و قانونمندى, راه را براى اجراى اهدافمان هموار کنیم.
وى هدف جمعیت زنان جمهورى اسلامى را خدمت به مردم و رشد و ارتقاى فکرى همه اعضاى خانواده ها و جامعه عنوان کرد و افزود: با حضور فعال بانوان در عرصه ها, بخشى از این هدف تإمین مى شود و رسیدن به این مرحله نیز نیازمند یک جامعه سالم است که امکان فعالیت را براى زنان و همه اقشار جامعه فراهم کند.

خوداندیشه گى و زایندگى زن باعث اصلاحات در کشور مى شود
مشاور فرهنگى رییس جمهور در همایش ((زنان و اصلاحات در آموزش و پرورش)) گفت: مهمترین نقش زنان در اصلاحات کشور, خوداندیشه گى و زایندگى فرهنگى است. جامعه مى تواند و باید با کمک زنان به سوى فرهنگ مبتنى بر ایثار, راه و روش دینى, گفت و شنود و پیشینه اسلامى با هدف دستیابى به اصلاحات حرکت کند.
آقاى هادى خانیکى با اشاره به اینکه نیمى از جمعیت کشور را زنان تشکیل مى دهند, گفت: اکنون نسبت اصلاحات و زن و نسبت هر دو اینها با آموزش و پرورش را باید به عنوان رویکرد جدید و متفاوت در آموزش و پرورش تلقى کنیم. جایگزینى تفکر خلاق به جاى تفکر تقلیدى, جهانى اندیشیدن به جاى منطقه اى فکر کردن, تغییر جوهره استبداد به آزادىبخشى, درونى کردن عقلانیت و توسعه مردم سالارى از جمله راههاى دستیابى به اصلاحات در نظام آموزش و پرورش کشور است. آموزش در کشور باید به صورت نقادى و دو سویه باشد تا دانشآموزان بتوانند به کنشهاى فرهنگى, آزادى, دموکراسى و مردم سالارى دست یابند نه اینکه یک سویه باشد و از آنان افراد مطیع بار آورد.

بهزیستى زنان خانه دار را بیمه مى کند
معاون امور اجتماعى و توسعه مشارکتها در مرکز امور مشارکت زنان گفت: طرح بیمه زنان خانه دار توسط مرکز امور مشارکت زنان به دولت و مجلس ارائه شده است. بر اساس آمارهاى ارائه شده در سرشمارى سال 75, تعداد کل زنان خانه دار کشور 13 میلیون و 73 هزار و 98 نفر بوده است, که از این تعداد 16 / 79 درصد داراى همسر, 53 / 60 درصد بیوه, 47 دهم درصد زنان مطلقه, 46 / 13 درصد دختران هرگز ازدواج نکرده و 4 / 58 درصد از کل زنان سرپرست خانوار هستند.
در این طرح دختران هرگز ازدواج نکرده خانه دار شهرى 30 سال به بالا و دختران 35 سال به بالاى روستایى و زنان بدسرپرست, از مزایاى ویژه اى برخوردارند.
در حال حاضر در صورت فوت همسر و یا جدایى زن از بیمه شده, مزایاى زن نیز قطع مى شود و از آنجا که ریشه بسیارى از آسیبهاى اجتماعى زنان به نبود امنیت اقتصادى و اجتماعى آنان مربوط مى شود, ضرورت پیگیرى و اجراى کامل این طرح به شدت احساس مى شود.

سه زن فیزیکدان ایرانى در پاریس
سه فیزیکدان زن از دانشگاههاى صنعتى شریف, شهید بهشتى و اصفهان, در کنفرانس بین المللى زنان در فیزیک, در پاریس شرکت کردند.
این کنفرانس بین المللى, به همت اتحادیه بین المللى فیزیک محض و کاربردى و حمایت 20 آژانس و سازمان ملى با هدف یافتن دلایل کم بودن حضور موثر زنان در رشته فیزیک و ارائه راهکارهایى جهت افزایش و ایجاد انگیزه در آنان در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد. بیش از 30 فیزیکدان زن از 65 کشور جهان در این کنفرانس شرکت داشتند.

نرخ اشتغال زنان در چهل سال اخیر تغییر نکرده است
رییس مرکز مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران گفت: نرخ اشتغال زنان در ایران طى چهل سال اخیر تنها ده درصد بوده است.
وى در کارگاه پژوهشى ((خانواده در ایران امروز)) اضافه کرد: نسبت نرخ اشتغال زنان ایرانى حتى از عقب افتاده ترین کشورهاى جهان نیز فاصله دارد. نتایج تحقیقات نشان مى دهد که فرزندان زنان شاغل همواره در زندگى موفقیت بیشترى داشته و خانواده آنان نیز از رفاه اجتماعى بهترى برخوردارند.
این استاد دانشگاه, با بیان این مطلب که در بعضى از خانواده ها, استحکام خانواده به قیمت تجاوز به حقوق شهروندى و انسانى زن است, تصریح کرد: اگر مى خواهیم خانواده را حفظ کنیم زن و مرد باید به توافق و مشارکت در تصمیم گیرى معتقد باشند. زن به عنوان شهروند با مسوولیت در خانواده و جامعه, حق حیات و اظهارنظر دارد. اگر خانواده را واحد اجتماعى متشکل از دو عنصر برابر و با شعور تعریف کنیم, تحولات اجتماعى هیچ گاه موجب از هم پاشیدگى خانواده نخواهد شد.

تشکیل کمیسیون براى تعیین جانبازى زنان
معاون بهداشت و درمان سازمان امور جانبازان اعلام کرد: کمیسیون ویژه هاى براى تعیین جانبازى زنان جانباز در چند استان کشور تشکیل شده است.
وى اضافه کرد: در این کمیسیون به دقت ضایعات و عوارض جسمى و روانى جانبازان بررسى مى شود. بیشتر بانوان جانباز مربوط به استانهاى مرزى کشور هستند و به این علت, این کمیسیون ویژه تا کنون در استانهاى خوزستان, کرمانشاه و ایلام براى تعیین درصد زنان جانباز تشکیل شده است که در کل 371 نفر از بانوان تعیین درصد و از این تعداد 340 نفر ارتقاى درصد پیدا کرده اند و درصد بقیه زنان جانباز ابقإ شده است.

حضور زن در سینماى ایران متحول شده است
بهرام بیضایى از فیلمنامه نویسان و کارگردانان کشور معتقد است که شکل سینما و نحوه حضور زن در سینماى ایران نسبت به گذشته تغییر کرده و متحول شده است.
وى در جلسه پرسش و پاسخ در ((خانه هنرمندان)) تصریح کرد: این تغییر نسبت به حضور زنان در عرصه سینما باید با مطالعه و ارزیابى توإم باشد تا حرکتى رو به جلو داشته باشد. سینماى دهه 40 و 50 از سلیقه عام مردم تبعیت مى کرد و زنان نیز از این طریق وارد سینما مى شدند. ((نقد بازیگران زن)) قبل از انقلاب از جمله کارهایى است که دست اندرکاران فیلم و سینما باید به آن بپردازند.
بیضایى با تقسیم بندى سینماى زن گفت: سینمایى که در باره زنان فیلم مى سازد و یا کارگردان زنى که با دیدگاه اصلاح طلبانه به نگاه سنتى در باره زن فیلم مى سازند, ناگزیرند با حرکت جامعه همگام باشند زیرا این باعث رشد آنان خواهد شد. زمانى که من شروع به ساختن فیلم کردم, متوجه شدم که زنان را نمى شناسم و راجع به آنان خوب نمى نویسم, لذا شروع به جستجو در این مورد کردم و همه اینها مسیر مرا جهت داد.

پیرزنان در معرض آزارو اذیت قرار دارند
دو تن از کارشناسان سازمان ملل در میزگردى در سازمان ملل نسبت به خشونت فزاینده به بیش از 600 میلیون نفر از سالخوردگان جهان هشدار دادند.
رییس شاخه اجتماعى بخش امور اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل در این نشست گفت: در حال حاضر بیش از ده درصد از جمعیت جهان مسن هستند و مورد آزارهاى فزاینده اى قرار دارند.
کارشناس دیگرى از شبکه بین المللى جلوگیرى از آزار افراد مسن که در آرژانتین مستقر است سخن گفت و افزود: افراد سالخورده بیشتر از سوى جامعه و دولت طرد و اذیت مى شوند و مهمترین شکل آزار در مورد سالخوردگان نادیده گرفتن آنهاست.
این کارشناسان گفتند که زنان سالخورده بیشتر از پیرمردها در جامعه مورد آزار قرار مى گیرند و شکل اذیت و نقص حقوق آنان در کشورهاى در حال توسعه چندان تفاوتى با کشورهاى توسعه نیافته ندارد.

مردان انگلیس بیشتر از زنان حقوق دریافت مى کنند
مردان دانشآموخته در انگلیس تا 44 درصد بیشتر از زنان با تحصیلات و شغل مشابه, درآمد دارند. ((کمیسیون فرصتهاى شغلى برابر)) در انگلیس بر اساس یک پژوهش گسترده در میان شاغلان تحصیل کرده اعلام کرده فاصله دستمزد میان زنان و مردان هم طراز با بالا رفتن سن افراد به مرور افزایش مى یابد.
بر اساس این پژوهش در مورد شاغلان با سن ورود 24 سال, فاصله دستمزد کارکنان تحصیل کرده هم طراز زن و مرد 15 درصد است حال آنکه در سنین حدود 30 سال این فاصله دستمزد به 22 درصد, در 40 سالگى به 38 درصد و در 50 سالگى به 44 درصد افزایش مى یابد.
نهادهاى دولتى و غیر دولتى بر آنند تا این تبعیض و فاصله دستمزدى را به مرور کاهش داده و از بین ببرند. با این حال پیش بینى مى شود که مواضع مختلف سنتى و اجتماعى مانع تسریع در اجراى این خواسته خواهد شد و لااقل براى از بین بردن این تبعیض موجود میان دستمزدهاى مردان و زنان 45 سال وقت لازم است.

بازگشایى مراکز آموزشى فنى و حرفه اى قابل به روى زنان
مراکز آموزشى فنى و حرفه اى زنان افغانستان که به دستور طالبان طى پنج سال گذشته تعطیل شده بود در حال بازگشایى تدریجى است و بسترى مناسب براى حضور دوباره زنان و دختران افغان در عرصه هاى اجتماعى را فراهم مى کند.
جمعیت آزار زنان در کابل یکى از مراکزى است که در مرحله نخست فعالیت خود 850 نفر از زنان را به حرفهآموزى مشغول کرده است. در این مرکز روى آموزش قرآن کریم, زبانهاى خارجى, رایانه, خط, نقاشى, صنایع دستى, حرفه هاى خوداشتغالى, بافت قالى, گلیم, پتو, مهره بافى, طلاسازى و پرورش مرغ و زنبور عسل, متمرکز شده است.
این جمعیت موظف است در پایان هر دوره آموزشى یک ساله زمینه اشتغال هنرجویان خود را فراهم کند. این مرکز هیچ گونه محدودیت سنى براى ثبت نام و حضور در کلاسها ندارد و از کودکان 5 ساله گرفته تا زنان خانه دار و میانسال مى توانند در آن به آموزش مهارتهاى فنى مختلف مشغول شوند.

حجاب براى زنان مسلمان علامت ستم و جور نیست
بنیانگذار موسسه دفاع از حقوق زنان افغان در نیویورک گفت: حجاب براى زنان مسلمان علامت ستم و جور نیست بلکه انتخاب بیشتر زنان مسلمان است. در بسیارى از کشورهاى اسلامى پوشیدن حجاب براى زنان مسلمان اجبارى نیست اما این را خود زنان انتخاب مى کنند. زنان در کشورهاى مسلمان از پارچه هاى بسیار زیبا و طرحهاى حجاب اسلامى بسیار مدرن استفاده مى کنند.
وى اضافه کرد: در صورتى که به هر کدام از مساجد شهر نیویورک مراجعه کنید زنانى که در مراسم آن مساجد شرکت مى کنند بدون اینکه از طرف دولت آمریکا تحت فشار باشند از حجاب استفاده کرده اند. زنان مسلمان در سراسر جهان از اینکه غربیها مسإله حجاب را تا به این حد بزرگ کرده اند عصبانى هستند.
این زن در ادامه سخنانش گفت: مشکل زنان افغان پوشیدن حجاب نیست مشکل آنها جنگ, فقر, قحطى و گرسنگى و بیمارى است. پس از سقوط طالبان غربیها با تبلیغ اینکه هم اکنون زنان افغان از پشت برقع بیرون مىآیند سر و صداى زیادى به پا کردند, در حالى که استفاده از برقع طى قرنهاى متمادى از رسوم زنان افغان بوده است.