کتابخانه پیام زن
کتابخانه پیام زن
کتابهاى رسیده


حج و عمره در قرآن و حدیث
محمدى رىشهرى (ترجمه: جواد محدثى)
ناشر: دارالحدیث
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 632 صفحه
قیمت: 20000 ریال
کتاب حج و عمره در قرآن و حدیث که ترجمه فارسى کتاب الحج و العمره فى الکتاب و السنه مى باشد در سه بخش تنظیم شده است: مکه مکرمه, حج و عمره و مدینه منوره. این کتاب داستان حج را از گذاشته شدن سنگ بناى کعبه تا آداب زیارت مرقد منور پیامبر از زبان پیشوایان دین بازگو مى کند.
این کتاب همچنین داراى هفت نقشه راهنما براى مکانهایى چون مواقف حج و بقیع است.نگاهى به دنیاى حیوانات در قرآن کریم
جلیل ابوالحب (ترجمه: تقى متقى)
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 87 صفحه
قیمت: 4500 ریال
قرآن کتاب هدایت و تربیت است و مى توان از آیه آیه آن نکته برگرفت و پند آموخت و در این راه, حتى براى عبرت اندوزى و پیمودن راه درست از آفرینش, نحوه زندگى, خصوصیات, احکام و منافع حیوانات سخن گفته است. این دسته از آیات شایسته تحقیق و بازکاوى است و براى شیفتگان آموزه هاى قرآنى, معارف فراوانى در بر دارد. نویسنده با توجه به مباحث علمى و زیست شناسى و نیز نیم نگاهى به تفاسیر برخى آیات این اثر را عرضه کرده است.در جستجوى خواهر
غلام محمدپور (غریب)
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 256 صفحه
قیمت: 12500 ریال
مغولان, در هشتصد سال پیش, یکى از دردناکترین و جنایت بارترین حوادث جهان را رقم زدند که چشم گیتى چنان ندیده است. آنان پیامآوران آتش و خون بودند که ((آمدند و کندند و سوختند و کشتند وبردند و رفتند)) و سیاهى و سرخى را به هم آمیختند; سیاهى غارت و تجاوز و سرخى دریدن جسم مادران و نوزادان و کشتار مردان.
((در جستجوى خواهر)) داستان حماسه و عشق و ایثار و دلیرى است که در دل این حوادث دهشتبار روى داده است.بررسى فقهى و حقوقى مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمدصادق شریعتى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 232 صفحه
قیمت: 11500 ریال
فقه الحکومه, با ظهور انقلاب اسلامى و حدوث موضوعات جدید از انزوا در آمد و ثابت کرد که اسلام مى تواند قانون مناسب براى اداره جامعه را عرضه کند. در این اثر, نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه و حقوق بررسى شده, مولف در بعد فقهى به مباحث تئوریک مصلحت در اندیشه امامیه پرداخته و در بعد حقوقى از رابطه مجمع با سایر عناصر قانونى و قانون گذارى و اصول و الگوهاى مصلحت بحث کرده است.


دین و چشم اندازهاى نو
ترجمه غلامحسین توکلى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: دوم1380/
تعداد صفحات: 199 صفحه
قیمت: 9000 ریال
کتاب مجموعه اى است از هشت مقاله که هر یک از آنها از زاویه اى به دین پرداخته است. ترجمه این مقالات جهت آشنا ساختن دین پژوهان فارسى زبان با برخى از مسایلى است که در حیطه دین پژوهى در جریان است; به این قصد که گامى باشد در پویایى و بالندگى مسایل دین پژوهى و آشنایى محققان این حوزه با نشاط دینى در عرب معاصر.شرح خطبه حضرت زهرا(س) (جلد دوم)
آیت الله سیدعزالدین حسینى زنجانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: سوم1380/
تعداد صفحات: 342 صفحه
قیمت: 15000 ریال
((شرح خطبه حضرت زهرا(ص))) عنوان اثرى است که با موشکافى و باریک شدن در سخنان آن حضرت نشان دقایقى مى باشد که در روشن کردن حقانیت این خاندان نقش بسزایى دارد, دقایقى که بسیارى از روى بغض و کینه آن را ندیده گرفته اند.جرعه اى از زلال قرآن (ج اول)
آیت الله میرزا ابوالقاسم محمدى گلپایگانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 320 صفحه
قیمت: 16000 ریال
این اثر که با بهره مندى از احادیث اخلاقى اهل بیت عصمت و طهارت, براى عموم نمازگزاران بیان شده است, جرعه اى گوارا از کلام الهى است که با برخوردارى از بیانى سلیس و روان براى عموم افراد به ویژه اقشار فرهنگى جامعه, سودمند و قابل استفاده است.
در این جلد تفسیر سوره هاى اسرإ, کهف و مریم آورده شده است.فلسفه دین
محمد حسین زاده
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: دوم1380/
تعداد صفحات: 448 صفحه
قیمت: 20000 ریال
در این کتاب مهمترین مسایل فلسفه دین در چند فصل ساماندهى شده است. در فصل اول, معیار ارزیابى عقاید دینى بررسى و نتیجه گرفته مى شود. تنها باید با روش عقلانى به پژوهش باورهاى دینى پرداخت و در اثناى بحث, عمده ترین گرایشهاى کلامى و فلسفى معاصر چون الهیات لیبرال اگزیستانسیالیسم مسیحى, پوزیتویسم و تحلیل زبانى نقد و تحلیل مى شود. در فصل دوم, مبانى معرفت شناسى باورهاى دینى بررسى مى شود و فصل سوم به تجربه دینى اختصاص دارد. در فصل چهارم براهین اثبات خدا به صورت تطبیقى بررسى مى شود.اندیشه سیاسى مسکویه
محسن مهاجرنیا
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 168 صفحه
قیمت: 8000 ریال
کتاب حاضر در پنج فصل و یک مقدمه و خاتمه تنظیم شده است. در فصل آغازین از زندگى و زمانه معلم ثالث به اختصار سخن رفته است.
فصل دوم به اجتماع و سیاست اختصاص یافته و تلاش شده تا ماهیت اجتماع و منشإ حیات اجتماعى از زوایاى مختلف بررسى شود.
فصل سوم متکفل بیان مقام سیاست نزد معلم ثالث است.
فصل چهارم به بیان اهمیت و جایگاه دولت و حکومت در اندیشه مسکویه پرداخته است.
فصل پنجم به ساختار حکومت مطلوب مسکویه پرداخته و تلاش شده تا جایگاه حاکمان سیاسى و مردم در حکومت مشخص شود.
در خاتمه این کتاب ترجمه رساله ((ماهیت عدل)) مسکویه آورده شده است.پدیده شناسى فقر و توسعه (ج1, 2, 3, 4)
تهیه و تدوین: دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
قیمت دوره 4 جلدى: 100000 ریال
فقر پدیده شومى است که فساد و تباهى به بار مىآورد, روح و جسم را مى فرساید, در اقتصاد خلل وارد مى سازد, ناهنجارىهاى اجتماعى ایجاد مى کند. فقر, آن چنان شوم است که همه دولتها و حکومتها مدعى اند در راه مبارزه با آن کوشیده اند و مى کوشند.
اسلام در این راه برنامه هایى بسیار جامع و فراگیر و کارآ داده است که باید در راه دستیابى و تنقیح آن کوشید و این مهم, نیروهاى اسلامى دانا و ژرف نگر و آگاه به مسایل روز و سامان یافته مى طلبد.
این مجموعه چهار جلدى قدمى است در شناخت فقر و شاخصهاى آن, امکان یا عدم امکان توسعه مستقل, راهبردهاى توسعه در جهان سوم, عناصر فرهنگى توسعه و ...
O


اسرار الصلاه یا معراج عشق
مهدى سمندرى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 198 صفحه
قیمت: 10000 ریال
((اسرار الصلاه)) درس عشق و عبادت را مىآموزد که نماز, سرى است بین عاشق و معشوق و منتى است از سوى او بر بندگان. نماز گنج عشق است و معراج مومن وقت سودن سر به خاک و بردن دل به افلاک که دل حرم الهى است. نماز ظاهرى دارد و باطنى و حیات آن به باطن است که عبارت است از حضور قلب, تفهم, تعظیم, هیبت, رجإ و حیإ.اندیشه سیاسى اخوان الصفا
على فریدونى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 319 صفحه
قیمت: 15000 ریال
اخوان الصفا با رهیافت فلسفى به تبیین و تشریح مسایل و موضوعات اجتماعى پرداخته و نظریه پردازى نموده اند. در این کتاب مقولات اصلى اندیشه سیاسى اخوان الصفا بازگو شده و در باره موضوعاتى چون دولت, سیاست, مدینه فاضله, رییس فاضل و ... سخن مى رود.
نوآورى کتاب حاضر, بازشناسى اندیشه هاى آنان در حوزه سیاست و دولت است که تاکنون در این مورد پژوهش مستقل و گسترده اى انجام نگرفته است.
نقش قبایل یمنى در حمایت از اهل بیت(ع)
(قرن اول هجرى)
اصغر منتظرالقائم
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول1380/
تعداد صفحات: 404 صفحه
قیمت: 20000 ریال
یمن از صدر اسلام, یکى از کانونهاى مهم تشیع بوده است و قبایل یمنى در تاریخ اسلام و در حمایت از اهل بیت(ع) نقشهاى کلیدى داشته اند. مولف با طرح چند سوال اساسى و بر طبق روش کتابخانه اى مبتنى بر منابع و اسناد دست اول به چنین تحقیق گسترده و عمیقى دست زده است. در این کتاب براى تحلیل و تفسیر و نقد داده هاى تاریخى از روش قیاسى مربوط به کلیات حوادث و روش استقرایى مربوط به جزییات حوادث استفاده شده است.