سرطان پوستسرطان پوست

منبع: نشریه سرطان شناسى 2002
مترجم: پگاه امیردیوانى

 

چگونه مى توان با اطمینان خاطر از آفتاب لذت برد

سرطان پوست متداول ترین نوع سرطان است که بر دو نوع مى باشد:
سرطان پوست به شکل تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست(1) و سرطان پوست بدون وجود تومور سیاه رنگ(2). نوع اول سرطان عمومیت بیشترى داشته و اغلب با موفقیت درمان مى شود. سرطان نوع دوم عمومیت کمترى دارد اما جدىتر است.
دو نوع اشعه از خورشید ساطع مى شودUVA :,UVB. UVB به مقدار زیاد باعث سوختگى مى گردد که به پوست آسیب رسانده و منجر به سرطان مى گرددUVA . نیز به پوست آسیب رسانده و شواهدى در دست است که این اشعه منجر به سرطان پوست مى گردد.
اغلب مردم معتقدند که خورشید یکى از مهمترین عوامل در افزایش سرطان پوست است, اما واقعا خورشید چقدر خطرناک است و چگونه مى توان با اطمینان خاطر از آن لذت برد؟
در زیر پاره اى حقایق در باره خورشید و سرطان پوست بیان شده است:
حمام آفتاب گرفتن به مدت 2 هفته در سال مضر خواهد بود, به خصوص اگر فرد در یک کشور گرمسیر زندگى کند و از پوستش محافظت نکند. مدت زمان ماندن در زیر نور آفتاب بدون اینکه پوست بسوزد, به نوع پوست, نزدیکى به خط استوا, ابرى بودن هوا و ساعت روز بستگى دارد.
نور خورشید از طریق سطح آب به پوست بدن مى رسد, آب و شن اشعه خورشید را به پوست بدن منعکس مى کند. بنابراین نباید تصور کرد که پوست در زیر آب از تابش نور خورشید مصون مى ماند.
اگر چه سرطان پوست در بین سیاه پوستان و مردم آسیا نادر است, اما این افراد کاملا در معرض آفتاب سوختگى قرار دارند.
فرد باید از فاکتور محافظت در مقابل آفتاب(3) که حداقل 15 است, استفاده نماید. هر چه این فاکتور بیشتر باشد, فرد به مدت طولانى تر در مقابل آفتاب سوختگى (ناشى ازUVB ) محافظت مى شود, اما پوست بدن ممکن است در این مدت زمان اضافى, در معرض اشعهUVB قرار گیرد. به خاطر داشته باشید که سایه و پوشش بدن بهترین محافظ پوست در مقابل آفتاب مى باشند.
استفاده از کرمهاى ضد آفتاب, پوست را از آسیب بعضى اشعه هاى زیانبار خورشید مصون مى داردSPF . موجود در کرمهاى ضد آفتاب نشانگر آن است که فرد چه مدت مى تواند در معرض اشعه آفتاب قرار گیرد بدون اینکه دچار آفتاب سوختگى شود. به عنوان مثال اگر پوست بدن فرد به طور طبیعى در 10 دقیقه مى سوزد; استفاده از کرمهاى محافظ با فاکتور حفاظتى 15, فرد را به اندازه 15 مرتبه بیشتر (یعنى 2 ساعت و نیم) در مقابل آفتاب مصون مى دارد. با این حال کرمهاى ضد آفتاب با ضخامت کمى روى پوست قرار مى گیرند و به آسانى شسته شده و اثرشان از بین مى رود. بنابراین تجدید آنها طى این مدت کاملا ضرورى است.
احتمال آفتاب سوختگى از پشت شیشه بسیار ضعیف است, اما پوست بدن ممکن است در معرض اشعهUVA که از شیشه عبور مى کند, قرار گیرد.
کودکان به حفاظت بیشترى در مقابل نور خورشید نیاز دارند زیرا:
تمایل دارند مدت بیشترى در آفتاب بمانند.
پوست بدنشان به طرق مختلف نسبت به آفتاب حساسیت نشان مى دهد.
اگر فرد خال یا علامتى در پوستش مشاهده نمود که از لحاظ رنگ, شکل و اندازه تغییر کرد, دچار خارش شد یا از آن خون جارى شد, باید هر چه سریعتر به پزشک متخصص مراجعه نماید.

نکات مهم براى ایمنى در آفتاب

از آفتاب نیمه روز بین ساعات 11 صبح و 3 بعدازظهر پرهیز نمایید.
در مقابل آفتاب بدن خود را با لباسهاى نخى, کلاه آفتابى و عینک داراى شیشه محافظ در مقابلUV بپوشانید.
مراقب آفتاب سوختگى باشید ـ فریب باد خنک یا هواى ابرى را نخورید.
از کرمهاى ضد آفتاب با فاکتور حفاظتى حداقل 15 استفاده نمایید.
در هنگام شنا مراقب پوست بدن باشید ـ زیرا حتى در زیر آب نیز دچار آفتاب سوختگى مى شوید.
کودکان زیر 12 ماه را از معرض نور خورشید دور نگه دارید.
پى نوشتها:
1ـ سرطان پوست به شکل تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوستskin cancer Melanoma
2ـ سرطان پوست بدون وجود تومور سیاه رنگNon _ melanoma skin cancer
3ـ فاکتور محافظت در مقابل آفتابSPF (Sun protection factor)