اخباراخبار


جمعیت دختران نسبت به پسران افزایش یافته است

نشست مشترک فرمانداران فارس و کمیسیون امور بانوان این استان با حضور خانم زهرا شجاعى, مشاور رییس جمهور در امور بانوان و رییس مرکز امور مشارکت زنان در شیراز برگزار شد.
خانم شجاعى, در این نشست با اشاره به نقش منابع انسانى در توسعه کشورها, از بى توجهى به جمعیت زنان به عنوان نیمى از جمعیت کشور انتقاد کرد و گفت: نظام جمهورى اسلامى ایران براى دستیابى به اهداف توسعه خود چاره اى جز به کارگیرى تمام ظرفیتهاى انسانى ندارد.
وى با بیان اینکه زنان نیاز به نگاههاى ترحمانه و حمایتى ندارند, خواستار نگاه توسعه اى مسوولان کشور نسبت به حضور زنان شد.
شجاعى تصریح کرد: الگوى مشارکت زنان در ایران بر اساس توانایى آنها تعریف خواهد شد, نه بر اساس الگوى مشارکت مردان.
وى به تشریح اهداف و برنامه هاى کار, گروه جوانان و بانوان شوراى توسعه و برنامه ریزى استانها پرداخت و با تإکید بر برنامه ریزى براى رفع مشکلات زنان در دو بخش ملى و منطقه اى, موضوع زنان را یک مسإله کردن ملى دانست که باید در سطح ملى و در سطح کلان به آن توجه شود, اما نیاز اصلى بررسى مشکلات در شرایط منطقه اى است.
رییس مرکز امور مشارکت زنان, میانگین سن ازدواج دختران و پسران را به ترتیب 22 و 25 سال اعلام کرد و گفت: اگر هر پسر یک دختر را به همسرى برگزیند, بیش از یک میلیون و 700 هزار دختر ازدواج نکرده در جامعه باقى خواهد ماند.
خانم شجاعى اعلام کرد: به دلیل مهاجرت مردان روستایى به شهرها, 41 درصد از زنان روستایى ازدواج نکرده اند, پوشش تحصیلى براى زنان به 97/47 درصد رسیده و ورودى زنان به دانشگاه نیز تا 62 درصد پذیرفته شدگان در کنکور, افزایش پیدا کرده است. به گفته وى 2/6 درصد مشارکت اجتماعى زنان و 40 درصد حضور زنان در انتخابات مجلس ششم افزایش پیدا کرده است, در حالى که میزان امکانات مردان نسبت به زنان به شدت فاصله دارد.

در جامعه ما مهریه و نفقه امنیت اقتصادى ایجاد نمى کند

معاون امور اجتماعى و توسعه مشارکتهاى مرکز امور مشارکت زنان تإکید کرد: مهریه و نفقه براى زن خانه دار ایرانى امنیت اقتصادى لازم را ندارد.
مینا جهانگیر افزود: مهریه و نفقه به عنوان دو عامل پوشش تإمین اجتماعى, زنان, به ویژه در زندگى شهرى, کارایى خود را از دست داده است که بالاترین علت درخواست طلاق زنان, مشکلات اقتصادى و عدم پرداخت نفقه است.
معاون مرکز امور مشارکت زنان تإکید کرد که اگر چه زن مالک مهریه تعیین شده در سند ازدواج است, اما از آنجا که حق مطلق طلاق به شرح ماده 1133 با شوهر است, مهریه به زنان خانه دار امنیت اقتصادى لازم را نمى دهد.
وى همچنین با اشاره به ماده 1110 قانون مدنى که بر اساس آن, زن در عده وفات مستحق دریافت نفقه نیست, تصریح کرد که محروم کردن این زنان عمدتا سالمند از نفقه, هر چند از دیدگاه حقوقى قابل توجیه به نظر مى رسد, اما از انصاف و عدالت اجتماعى به دور است. وى تإکید کرد: اجراى طرح بیمه زنان خانه دار ضرورى است و زنان مى توانند از مزایاى بیمه هاى بى سرپرستى, بدسرپرستى, ازکارافتادگى, سالمندى و بیوگى بهره مند شوند.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان:

در معرفى الگوهاى اسلامى براى دختران دچار تعلل هستیم
مشاور وزیر کشور در امور بانوان به مناسبت ((هفته زن)) گفت: حد ارزشها و هنجارها در جامعه به خوبى مشخص نبوده و طبیعى است که دختران جامعه ندانند که بالاخره پرنشاطى و فعالیت, ایدهآل است یا آرام و منزوى بودن. وى گفت: تمام دستگاههاى جامعه موظفند افقهاى روشن زندگى را براى دختران ترسیم کنند تا اظهار نارضایتى عده اى از آنها از جنسیت خود به خاطر تبعیضات غلط درون جامعه از بین برود.
خانم محتشمى پور با اشاره به امر ازدواج دختران جوان و مشکلات پیش رو گفت: مسإله انتخاب در ازدواج دو سویه است; اگر در جامعه تنها اداره امور حاشیه اى و فرعى بر عهده زنان باشد, آنها نیز قابلیتهاى خود را متناسب با این اصول تنظیم کرده و در نتیجه قسمت اعظم استعدادها و تواناییهاى زنان امکان بروز مى یابد.
به گفته وى امروزه تصویر اینکه دختران صرفا براى حضور و نقشآفرینى در عرصه خصوصى و پسران براى عرصه عمومى آفریده شده اند به لحاظ علمى به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. وقتى دختران در جامعه قرار است تنها نقش مادرى و همسرى داشته باشند, بر همین اساس نیز تربیت مى شوند; یعنى خانواده با تصور اینکه ((ازدواج)) نقطه ایدهآل براى دختران است, آنها را تنها براى یک مرحله آماده مى کنند.
وى افزود: بر اساس نظرسنجى مرکز امور مشارکت زنان از دختران 17 تا 29 سال ازدواج و فکر به آن چهارمین رتبه را داشته و تحصیلات عالیه, اشتغال, کسب مکانت اجتماعى قبل از ازدواج به عنوان نیازهاى اساسى ذکر شده است.
خانم محتشمى گفت: فرهنگ عمومى جامعه در بعضى مناطق هنوز به دختران و زنان اجازه خروج از خانه را نمى دهد و این نقطه ضعف جامعه است. اگر زنان در بعضى مناطق هنوز اجازه حضور در فضاهاى عمومى را ندارند, باید فضاهاى متناسب با فرهنگ آن جامعه خاص را فراهم ساخت.

زنان سرپرست خانوار در طرح ضربتى اشتغال اولویت دارند

مسوول کمیته اطلاع رسانى طرح ضربتى اشتغال گفت: در روابط کار و قانون اساسى بر روى عدم تبعیض بین زن و مرد, پیر و جوان تإکید شده و فقط دفاع از نیروى کار امرى اساسى است; به همین دلیل در طرح ضربتى اشتغال تإکید بیشترى بر زنان شده است.
مسعود هوشمند رضوى افزود: چهار گروه بیکاران جویاى کار اعم از زن و مرد, زنان سرپرست خانوار, بیکاران جویاى کار روستایى و شهرهاى کوچک و ایثارگران بیکار جویاى کار در دستورالعمل اجرایى طرح ضربتى اشتغال از اولویت برخوردار هستند.
مشاور مطبوعاتى وزیر کار در ادامه افزود: طرح ضربتى اشتغال تلفیقى از اصلاح مواد 56 و 49 قانون برنامه توسعه است که بر اساس آن به دولت تکلیف شده تا به بیکاران جویاى کار, وام خوداشتغالى داده شود, اما از آنجا که اعطاى این وام منجر به اشتغال نشد کارشناسان و مسوولان با تلفیق این دو ماده سعى کردند به یک راهکار علمى تازه برسند.
وى در پایان گفت: بر اساس این طرح, کارفرما, کارآفرینان و صاحبان کارگاههاى کوچک و متوسط در ازاى جذب یک نیروى بیکارى 3 میلیون تومان وام دریافت کرده و بر اساس ماده 49 از معافیت بیمه اى و مالیاتى برخوردار مى شوند.

مصوبات جدید مجلس شوراى اسلامى در حمایت از حقوق زنان

مجلس شوراى اسلامى طرحى را به تصویب رساند که در آن ضمن تعریف نفقه زن, برخى از مقررات مربوط به سهم الارث و حق طلاق زنان اصلاح شد.
بر اساس یکى از مواد طرح اصلاح موادى از قانون مدنى, از این پس نفقه عبارت است از نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن, البسه, غذا, اثاث منزل و هزینه هاى بهداشتى و درمانى. همچنین اگر زن در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض, به خادم نیاز داشته باشد جزیى از نفقه او محسوب مى شود و مرد مکلف به تهیه آن است.
در ماده اى دیگر از این طرح آمده است: در ایام عده و وفات, مخارج زندگى زوجه در صورت نیاز از سهم الارث اقاربى که پرداخت نفقه به عهده آنان است تإمین خواهد شد. ضمنا ((زن نیز مانند مرد مى تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضاى طلاق کند.))
در صورت تإیید این مصوبه در شوراى نگهبان, براى اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

موانع اشتغال زنان باید رفع شود

مشاور رییس جمهور در امور زنان اساسى ترین مشکل زنان شاغل را چگونگى ایفاى نقشهاى سنتى ناشى از فرهنگ, عرف, شرع و هماهنگى آنان با مسوولیتهاى اجتماعى و اقتصادى دانست.
خانم شجاعى طى گفتگویى با خبرنگاران گفت: آمارهاى مربوط به جمعیت فعال و غیر فعال از نظر اقتصادى, گویا وجود برخى موانع نامرئى در اشتغال زنان است. نرخ مشارکت زنان در نیروى کار کشور در سال 1355, معادل 94 درصد و در سال 1375, معادل 9/1 درصد بوده است که در همین سال نرخ مشارکت مردان 8 / 60 درصد گزارش شده است.
وى عدم تشویق و همکارى خانواده نسبت به پذیرش اشتغال زنان به ویژه در سطوح مدیریتى, فقدان مکانیزمهاى تشویقى و انگیزشى از سوى خانواده و اجتماع به همراه وجود نگرشهاى کلیشه اى و مفروضات غلط در مورد زنان در محیط کار را از جمله موانع اشتغال زنان در جامعه اعلام کرد.
بر اساس یک تحقیق در میان زنان شاغل, مشخص شده است که 70 درصد از شاغلین زن در بخش خصوصى, زیر 35 سال هستند. همچنین کمتر از 20 درصد زیر 45 سال و 25 درصد بالاى 65 سال هستند. در ضمن همین تحقیقات نشان داده است که 37/4 درصد از کارکنان زن در بخش خصوصى به صورت فامیلى و بدون دستمزد کار مى کنند.

زندگى امام خمینى به تصویر در مىآید

رایزن فرهنگى در قطر, در حاشیه چهارمین گردهمایى رایزنان فرهنگى ایران در خارج از کشور گفت: مردم کشورهاى عربى منطقه خلیج فارس شیفته و مشتاق سینماى ایران هستند اما ما آمادگى بهره بردارى از این موقعیت را نداریم.
وى گفت: تا کنون شش جشنواره فیلم را در این شیخ نشین برگزار کرده ایم که هر بار بازتاب گسترده اى در مطبوعات و رسانه هاى این کشور داشته است و نویسندگان و منتقدان سینمایى به تحریر و چاپ مقالات و تدارک میزگردهمایى در این خصوص پرداخته اند.
رایزن فرهنگى ایران در قطر همچنین از علاقه مندان تلویزیون این کشور به پخش فیلم و سریالهاى ایرانى خبر داد و گفت: مشکل اساسى ما چه در همکاریهاى سینمایى و چه در بخش تلویزیونى این است که هنوز نتوانسته ایم فیلمهاى خود را با زیرنویس عربى که کار چندان دشوارى هم نیست در این کشور عرضه کنیم.
وى در بیان اشتیاق عربها به همکاریهاى تلویزیونى و سینمایى با ایران, خبر داد که, به دنبال رایزنیهاى به عمل آمده با مسوولان تلویزیون قطر, مقرر شد که یک فیلم هشت قسمتى از زندگى امام خمینى به طور مشترک در ایران ساخته شود و به همین منظور یک گروه تلویزیونى قطر عازم ایران خواهد شد.

خصوصى سازى اماکن ورزشى باید به صورت فرهنگ در آید

معاونت ورزش بانوان کشور, در سومین گردهمایى سراسرى مسوولان ورزش بانوان سراسر کشور در اردوگاه شهید باهنر گفت: مسوولان ورزش بانوان در شهرستانها و استانها باید در جهت واگذارى اماکن ورزشى موجود به بخش خصوصى و تشویق مردم براى احداث اماکن جدید تلاش کنند.
خانم طاهریان با اشاره به وامهاى بلاعوض و بلندمدت که معاونت اشتغال زایى سازمان تربیت بدنى براى ساخت و ساز مکانهاى ورزشى پرداخت مى کند, اظهار داشت: باید مسوولان از این فرصت استفاده کنند و زنان علاقه مند شهرستانى را به استفاده از این امکانات و تإسیس باشگاههاى ورزشى تشویق و ترغیب کنند. باید خصوصى سازى اماکن ورزشى به شکل یک فرهنگ در آید تا ورزش همگانى شود.
وى پیشنهاد کرد براى همگانى کردن ورزش شهرستانها, کمیته هایى در استانها تشکیل شود تا راهکارهاى اجرایى با توجه به شرایط آب و هوایى, فرهنگ بومى و علاقه زنان استان به برخى از رشته هاى ورزشى در جهت این, برنامه ریزى کنند.
لازم به ذکر است این گردهمایى با حضور بیش از 500 مسوول ورزش بانوان کشور به منظور آشنایى با مسایل مربوط به امور اجرایى و سیاستهاى کلان ورزش بانوان کشور برپا شد.

تشویق زنان زندانى به ورزش

سازمان زندانهاى کشور با همکارى حوزه معاونت ورزش بانوان کشور جهت تشویق زنان زندانى و مددجویان زن به امر ورزش و تعالى ارزشهاى فردى و جسمى آنان, اقدام به تشکیل شوراهاى هماهنگى ورزش بانوان در داخل زندانها نمود.
شوراى هماهنگى ورزش زنان زندانى با هدف اشاعه و گسترش ورزش جهت سالم سازى محیط زندانها, ایجاد شادابى و نشاط و آرامش روحى و روانى زندانیان و غنى سازى اوقات فراغت آنان تشکیل شده است.
این شورا قصد دارد ضمن آموزش رشته هاى مورد تقاضاى مددجویان و شرکت آنان در مسابقات ورزشى از طریق برپایى کلاسهاى آموزش تربیت مربى از میان آنان مربیان مورد نیاز را تإمین نماید.

زنان به استخدام نیروهاى مسلح در مىآیند

مشاور وزیر و رییس دفتر امور مشارکت زنان وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح گفت: پیش نویس لایحه استخدامى جدید نیروهاى مسلح اصلاح شده است.
خانم فاطمه اکبرى در ادامه افزود: بر اساس اعتقادات مکتب اسلام, زنان در مشاغلى که متناسب با توان روحى, جسمى و علمى آنان است مى توانند به کار گرفته شوند و این مشاغل مشخص شده است. براى اصلاح قوانین موجود در این ارتباط, کمیته حقوقى در سطح وزارت دفاع با ترکیبى از نمایندگان امور زنان در نیروهاى مسلح تشکیل شده است.
وى گفت: در پیش نویس لایحه استخدامى جدید نیروهاى مسلح این قوانین اصلاح شده و قانونى که بر اساس آن زنان بتوانند در هر درجه و شغلى (کارمند, نظامى و مشترک) استخدام شوند, به تصویب رسیده است.

درخواست تإسیس خبرگزارى زنان

مشاور وزیر و مدیر کل امور بانوان وزارت کشور در همایش ((منتخبین زن تشکلهاى غیر دولتى)) خواستار تإسیس خبرگزارى زنان شد.
فخرالسادات محتشمى پور, در این همایش گفت: هدف از برگزارى همایش مذکور بررسى مشکلات, افزایش و انتقال تجربیات, ارتقاى سطح کیفى و جمع بندى کارگاههاى توانمندسازى تشکلهاى غیر دولتى است.
مشاور وزیر کشور افزود: ما معتقدیم در حوزه اطلاع رسانى, مطبوعات هنوز به تحولات مربوط به زنان, بى مهر و کم توجه هستند که ضرورت دارد امروز یک سازمان مستقل به نام خبرگزارى زنان راه اندازى شود. در حوزه بهداشت, اطلاع یابى و آموزش از اصلى ترین حقوق زنان است, که حتى قشر تحصیل کرده نیز از این حق برخوردار نیستند و جایگاه بودجه تشکلهاى زنان همچنان نقص دارد, و وظیفه مسوولان نظام است که عزم جدى جهت شفاف سازى این امور داشته باشند.

اتحادیه بین المللى زنان مسلمان باید از هویت خود دفاع کند

پنجمین جلسه هیإت امناى اتحادیه بین المللى زنان مسلمان, با حضور نمایندگان کشورهاى عضو اتحادیه در کشور تایلند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى مجمع اسلامى بانوان فاطمه کروبى که ریاست این هیإت را بر عهده داشت, طى سخنانى گفت: نگاهى گذرا به افغانستان و سرکوب غیر انسانى مردم فلسطین, آینه تمام نماى مظلومیت زنان و کودکان است و متإسفانه این مظلوم همیشه تاریخ که او را متحجر مى نامند, خصوصا پس از انقلاب صنعتى در اروپا از حقوق الهى و حقوقى که همه ادیان توحیدى خصوصا اسلام براى وى قایل است, محروم ماند.
رییس هیإت امناى اتحادیه بین المللى زنان مسلمان افزود: اگر منصفانه بنگریم, زن سنگ زیربنا و بنیان اصلى خانواده است که حتى در بحرانهاى مختلف به ویژه جنگها باز هم ایثار و وظایف محوله را به طور چشمگیر ارائه داده است.
وى تإکید کرد: اتحادیه باید با ایجاد تشکلها و موسسات فرهنگى, حقوقى و سیاسى از هویت اصلى خود دفاع کند و همچنین تشکلهاى مذکور ارتباط مستمر و مداوم با نهادها و تشکلهاى مختلف جهانى اعم از دولتى و غیر دولتى داشته باشند.

حضور گسترده فیلمهاى ایرانى در مجامع بین المللى

به گزارش روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سال 80 تعداد 49 فیلم موفق شدند شاخصهاى حضور در مجامع بین المللى را کسب کنند.
فیلمهاى ایرانى در طول سال گذشته 933 بار در مجامع بین المللى حضور یافتند و 93 جایزه جهانى را به خود اختصاص دادند.
بر اساس معاونت امور سینمایى و سمعى و بصرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, سال گذشته 62 عنوان فیلم بلند و 950 عنوان فیلم کوتاه تولید شده است. بنا بر این گزارش در این سال با نمایش 309 فیلم در سینماهاى کشور در مجموع 21 میلیون و 365 هزار و 644 نفر موفق به تماشاى این فیلمها شدند. این گزارش حاکى است بازار فیلمهاى ویدیویى در سال 80 داغ بود به طورى که 318 فیلم سینمایى وارد شبکه ویدیویى کشور شدند. همچنین در سالى که گذشت 12 جشنواره سینمایى در کشور برگزار شد که برخى از آنها بین المللى بودند.

بهترین بازیگر زن لوکارنو شناخته شد

فیلم ((من, ترانه 15 سال دارم)), آخرین ساخته رسول صدرعاملى, در پنجاه و پنجمین جشنواره بین المللى فیلم لوکارنو جایزه ویژه هیإت داوران و یوزپلنگ, بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد.
بر اساس این گزارش, فیلم ((من, ترانه 15 سال دارم)), در نخستین حضور جهانى که از سوى بنیاد سینمایى فارابى در بخش مسابقه رسمى پنجاه و پنجمین جشنواره فیلم لوکارنو که در کشور سویس برگزار شد, به نمایش در آمد و با درخششى چشمگیر در این جشنواره که یکى از رویدادهاى دوازده گانه رده الف در جهان سینما به شمار مى رود, در مراسم اختتامیه, جایزه ویژه هیإت داوران را براى رسول صدرعاملى, و یوزپلنگ بهترین بازیگر زن را براى ترانه علیدوستى بازیگر این فیلم, به ارمغان آورد.
همچنین جایزه ویژه ارتقاى سینماى آسیا (نپتک), در این جشنواره به فیلم ایرانى ((روزگار ما)) ساخته رخشان بنى اعتماد تعلق گرفت.

دفتر مجمع اسلامى بانوان استان قم افتتاح شد

همزمان با تإسیس دفتر مجمع اسلامى بانوان در استان قم, اولین نشست عمومى این مجمع با حضور اعضا برگزار شد.
خانم ارکان دبیر این مجمع در شهر قم, گفت: مجمع اسلامى بانوان یکى از تشکلهاى سیاسى, اجتماعى و فرهنگى است که پس از دوم خرداد سال 1376 با کسب مجوز از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف این مجمع, توسعه مشارکت زنان و فراهم نمودن شرایط لازم براى حضور زنان در عرصه هاى مختلف فرهنگى, سیاسى, اجتماعى و آشنا نمودن آنها با مبانى ارزشى اسلام مى باشد.
در ادامه, خانم الهى, دبیر کمیسیون امور بانوان و جوانان استاندارى گفت: مبحث مشارکت در جامعه ما علاوه بر اینکه فضاى زیادى به خود اختصاص داده است, ولى هنوز غریب مى باشد و این به دیدگاههاى ما نسبت به مشارکت برمى گردد.

880 میلیون نفر در دنیا بى سوادند

کوفى عنان, دبیرکل سازمان ملل متحد, در پیامى به مناسبت روز بین المللى سوادآموزى, 17 شهریور, اعلام نمود از هر 7 نفر در جهان یک نفر بى سواد است. به عبارت دیگر, مجموعا 880 میلیون نفر از بزرگسالان جهان بى سواد هستند که 500 میلیون نفر از آنان را زنان تشکیل مى دهند.
در این پیام آمده است: باسوادى رکن اصلى پیشرفت و بهداشت فردى, همچنین توسعه در جوامع و کشورهاست.
عنان ضمن معرفى ((دهه سوادآموزى)) که از سال آینده شروع مى شود و بر اساس آن رهبران جهان توافق نموده اند تا سال 1393 میزان بى سوادى را در کشورهاى خود به سطح 50 درصد کاهش دهند اعلام نمود, حق دسترسى تمامى دختران و پسران به آموزش بنیادى, جایى که مهارتهاى سوادآموزى کافى در بطن ابتکار ((آموزش براى همگان)) قرار دارد, باعث اتحاد نظام ملل متحد مى گردد. دبیرکل در خاتمه پیام خود را از جامعه جهانى, نظام ملل متحد, جامعه مدنى, بخش خصوصى, گروههاى محلى و افراد خواست تا در راستاى سوادآموزى جهان تلاش بیشتر نمایند.