بارانباران


((باران)), ماهنامه اى قرآنى, ادبى و هنرى, ویژه نوجوانان کشور است. این نشریه از سال 1373 شروع به کار کرده و در تمامى زمینه هاى چاپ شده, سعى کرده است نوجوانان را به طور غیر مستقیم با مفاهیم قرآنى آشنا سازد.
((باران)) در سالهاى 75 و 76 در دومین و سومین ((مسابقه عکس نشریات کودک و نوجوان سوره)), مقام اول را کسب کرده است. در سال 80 نیز در پنجمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان در رشته سرمقاله و کاریکاتور مورد تقدیر قرار گرفته است.
در نهمین جشنواره مطبوعات نیز به عنوان غرفه برتر, بین دیگر نشریات معرفى شده است.
صفحات این نشریه هر شماره بین 60 تا 64 صفحه متغیر مى باشد و قیمت آن 1000 ریال است. در حال حاضر آخرین شماره این نشریه متعلق به مهرماه مى باشد که هشتاد و هشتمین شماره مسلسل ((باران)) است. این مجله در شهریورماه سال جارى هشتمین سالگرد تولد خود را با حضور ادبا و هنرمندان جشن گرفت.
((قصه روزنامه جات عهد بوق)), ((کارگاه خبرنویسى)), ((برایم از خدا بگو)), ((لطیفه هاى قرآنى)), ((دلتان مى خواهد پانصد سال زنده باشید)), ((خانه خوبان کجاست)), ((اطلاعیه هاى بارانى)), ((آداب میهمانى و میزبانى)), ((دلتان مى خواست خدا شما را فرشته مىآفرید)) و ... از جمله مقالات و عناوین آثار چاپ شده در شماره هاى مختلف ((باران)) است.
داستان زندگى پیامبران و تفسیر ساده و روان برخى سوره ها و توضیح داستانى در مورد آنها, از دیگر موارد موجود در این مجله مى باشد. همچنین ((باران)) در صفحه پشت جلد خود در هر شماره به چاپ کاریکاتورهایى مى پردازد که در ارتباط با موضوعات منتشر شده در مجله مى باشد.
اما ((باران)) ضمیمه اى به نام ((باز باران)) در 14 صفحه دارد. این بخش از نظر سبک و سیاق و نوع صفحه بندى و عناوین مطالب, شبیه به ((باران)) است و لذا در میان صفحات ((باران)) گم شده و چندان به چشم نمىآید. این بخش به آثار رسیده دوستان ((باران)) اختصاص دارد و همچنین به معرفى چهره هاى ادبى ایران و جهان مى پردازد و گاه نگاهى نیز به اساطیر دارد.
تمامى صفحات داخلى این نشریه سیاه و سفید مى باشد, اما طرحهاى به کار رفته و نوع صفحهآرایى مجله مى تواند براى یک نوجوان جذاب باشد و او را به خواندن این نشریه راغب کند. امیدواریم شما نیز هر چه زودتر به خوانندگان ((باران)) بپیوندید. براى آشنایى بیشتر با این مجله, شناسنامه ((باران)) را در اختیارتان مى گذاریم.
صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه
مدیر مسوول: محمدعلى خسروى
سردبیر: حسن احمدى
نشانى براى مکاتبه:
تهران ـ خیابان نوفل لوشاتو ـ روبه روى سازمان اوقاف و امور خیریه ـ صندوق پستى 3738 / 11365 ـ مجله باران
تلفن دفتر مجله: 9 ـ 6705045 ـ 021 داخلى 2306