لوتوها کم هزینه و پرفایده


 

لوتوها کم هزینه و پرفایده

محمدرضا مطهرى ـ نیره پارسا

لوتو از یک قطعه اصلى و قطعات کوچک مصور که تصاویر آنها به نوعى با هم ارتباط دارند تشکیل شده است. این قطعات با توجه به میزان سن و درک کودک مى تواند شامل موضوعات مختلفى باشد.(1)
لوتوها در مغازه اسباب بازىفروشى ها وجود دارند, والدین و مربیان مى توانند آن را تهیه کنند که طرز تهیه آن نیز ساده و آسان است:
فرضا یک مقوایى به ابعاد (40 * 40) یا (30 * 30) انتخاب کرده بعد آن را به ابعاد کوچکترى تقسیم مى کنیم. (10 * 10) بعد, از هر تصویرى که مى خواهیم استفاده کنیم دو نمونه که مثل هم باشند انتخاب مى کنیم.
یک تصویر روى یکى از مربعهاى مقواى بزرگ و تصویر دیگر را روى یک مقواى کوچکتر که ابعادش به اندازه ابعاد مربعهاى کوچک مقواى بزرگ است مى چسبانیم. سپس کارتهاى مربعى شکل کوچک را در اختیار کودک قرار مى دهیم و از او مى خواهیم هر یک را در جاى مناسب قرار دهد.
در حین بازى مى توان از کودک پرسشهایى در باره تصاویر نمود. مثلا از او مى پرسیم چرا آسمان آبى است, شتر چه فایده اى براى انسان دارد, ساعت چه فایده اى براى ما دارد, چرا از عینک استفاده مى کنیم, چتر را در چه فصلهایى استفاده مى کنیم و ...
پرسشها به نحوى باشد که کودک با مقدارى تإمل بتواند جوابگو باشد, پرسشها حالتى بازىگونه و دوستانه داشته باشد که کودک احساس جبر و فشار نکند و به دلخواه و بر اساس میل و رغبت با ما همکارى کند.

اهداف و فواید لوتوها:

از طریق بازى لوتو مى توان مفاهیم مختلف رنگ, شکل, نوع, جنس را به کودک آموخت.
ضمن بازى, کودک با اشیإ و موجودات مختلف آشنا مى شود.
این بازى به کودکانى که ادراک ضعیفى دارند کمک مى کند تا به تقویت درک خود نسبت به رنگها و اشیإ بپردازند.
لوتوها چون تمام اشیإ یا حیوانات و ... رنگى هستند کودک با رنگها آشنا مى شود.
حس کنجکاوى کودک را در مورد مفاهیم مختلف محیط زندگى, مسایل اجتماعى, مشاغل و ... تحریک مى کند.(2)
به پرورش قدرت بیان کودک و بکارگیرى کلمات کمک مى کند.
کودک از طریق آشنایى با تصاویر اشیإ, حیوانات, گیاهان و ... دامنه لغات و دانش خویش را افزایش مى دهد.
از طریق تطبیق تصاویر پى به تفاوت و تشابه آنان برده و قدرت تشخیص و تمیز کودک را بالا مى برد.
زمینه اى براى پرورش تشخیص, انتخاب و تصمیم گیرى کودک فراهم مىآورد.
هماهنگى و تطابق چشم و دست در کودک پرورش مى یابد.

پى نوشتها:
1ـ واثقى, مینو, آموزش ضمن بازى (سال سوم هنرستان), ص84.
2ـ طباطبایى نیا, سیدمهدى, اسباب بازى, آموزش و درمان, ص91.