کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن
مرورى بر کتابهاى رسیده

مریم کاویانپور

روضه الانوار عباسى (مبانى اندیشه سیاسى و آیین مملکت دارى)
محقق سبزوارى

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1380
تعداد صفحه: 848 صفحه
قیمت: 45000 ریال
از محقق سبزوارى آثار فراوان و باارزشى در زمینه هاى فلسفه, اصول فقه, فقه, اخلاق, دعا و سیاست به یادگار مانده است. روضه الانوار عباسى که به تقاضاى شاه عباس دوم صفوى تإلیف شده است مهمترین اثر سیاسى شیعى در عصر صفوى محسوب مى شود. اگر کفایه الاحکام و ذخیره المعاد نام سبزوارى را به عنوان فقیه جاودانه کرده است, اثر حاضر نام وى را به عنوان عالم سیاسى جاودانه خواهد کرد.
 

O عصر امام خمینى(قدس سره)
میراحمدرضا حاجتى

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1381
تعداد صفحه: 400 صفحه
قیمت: 20000 ریال
با پیروزى انقلاب اسلامى ایران پیامهاى الهى و معنوى امام خمینى در سراسر جهان طنین افکن گردید. ایشان با تإسى به آموزه هاى اسلام ناب محمدى(ص) بسیارى از روابط اجتماعى, سیاسى, اقتصادى و فرهنگى را متحول ساخت و میلیونها انسان سرگشته در برهوت الحاد و بى دینى و گرفتار در دام جاهلیت عصر مدرن را با دعوت به ارزشهاى وجودى خویش و دین و معنویت رهایى بخشید.
در این کتاب به تحلیل و بررسى چیستى و چرایى و ویژگیهاى این عصر پرداخته شده است.
 

O خط مشى هاى سیاسى نهج البلاغه
محمدمهدى ماندگار

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1380
تعداد صفحه: 296 صفحه
قیمت: 15000 ریال
یکى از امتیازات والاى نهج البلاغه, حکومت و سیاست است. سیره حکیمانه امام على(ع) در عرصه سیاست و زمامدارى و آموزه هاى نظرى وى در این دوران, در نهج البلاغه بازتاب زیبایى یافته و مجموعه اى غنى و کامل براى بشر به ودیعت نهاده است. در این اثر, خط مشى هایى که امیر مومنان على(ع) ترسیم کرده در هفت فصل شرح و توضیح داده شده است: کارویژه هاى اصلى حکومت, مبانى خط مشى گذارى حکومت علوى, فرهنگ سازى, مشروعیت سازى, توزیع قدرت, نظم و امنیت و توزیع کالا و خدمات, از مطالبى است که در این کتاب با استفاده از نهج البلاغه, به بحث گذاشته شده است.
 

O اسلام و مسلمانان در فرانسه
محمود خداقلى پور و فهیمه وزیرى

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1380
تعداد صفحه: 303 صفحه
قیمت: 15000 ریال
نویسندگان در کتاب حاضر, بر آنند وضعیت کلى اسلام در فرانسه را بررسى کنند تا جمهورى اسلامى ایران بتواند با آگاهى بیشتر از وضع اسلام و مسلمانان در فرانسه و شناخت مشکلات متعدد آنان چون قانون منع حجاب در مراکز آموزشى و ... سیاستى برگزیند که به نفع اسلام و مسلمانان باشد.
 

O قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم
دکتر محمدکاظم شاکر

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: سوم/ 1381
تعداد صفحه: 216 صفحه
قیمت: 11000 ریال
((وقف)) و ((ابتدا)) از فنون مهم قرائت قرآن است. همان طور که امیر بیان على(ع) آن را یکى از دو رکن ترتیل قرآن دانسته اند.
قارى قرآن با شناخت این فن, جاى وقف و ابتدا در آیات قرآن را مى شناسد و با توقف و ابتداى بجا, باعث تقطیع و تغییر معانى قرآن نمى شود. متإسفانه در کشور ما, این فن مورد توجه قرار نگرفته و کتابهاى مستقلى در این باره نوشته نشده است.
کتاب حاضر که به منظور جبران این خلا نگاشته شده است در 15 درس, به موضوعاتى چون: ((اقسام وقف)), ((موارد وقف حسن و قبیح)), ((اقسام وقف سجاوندى)) مى پردازد.
 

O برگ و بار (گزیده اشعار)
جواد محدثى

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1380
تعداد صفحه: 319 صفحه
قیمت: 15000 ریال
برگ و بار گزیده اى از اشعار در قالب نو و کهن است که در شش بخش تنظیم شده است. ((در پیشگاه خدا)), ((در آستان اهل بیت)), ((خط جهاد و شهادت)), ((چهره ها و یادها)), ((معارف)) و ((نفسانیات)).
 

O نگرشى بر فلسفه سیاسى اسلام
اسماعیل داراب کلایى

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1380
تعداد صفحه: 296 صفحه
قیمت: 15000 ریال
تفکر و تحقیق در باره سیاست و حکومت سابقه اى طولانى دارد و از هنگام تشکیل جامعه, با سیاست و حکومت ـ به رغم تحولات فراوان در زندگى اجتماعى ـ روبه رو بوده است. قدمت اندیشه هاى سیاسى, به پیامبران الهى برمى گردد که از پیشگامان سیاست و حکومت و مردم دارى بوده اند نه فیلسوفان یونان باستان یا کمى پیش از آنها.
نویسنده در این نوشتار کوشیده اندیشه ها و تئوریهاى مختلف در زمینه سیاست, اصول و مبانى و مسایل اصلى سیاسى را با استفاده از قواعد و احکام قطعى عقل و با تکیه بر مبانى و ارزشهاى اسلامى کشف کند و به تجزیه و تحلیل آنها بپردازد.
 

O جامعه برین (جستارى در جامعه دینى و جامعه مدنى)
سیدموسى میرمدرس

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1380
تعداد صفحه: 327 صفحه
قیمت: 16000 ریال
جامعه برین, رویکردى نو به جامعه مدنى و جامعه دینى و ارائه انگاره جایگزین این دو است, جامعه برین قرائتى از جامعه دینى است که هم داراى مولفه ها, ویژگیها و کارکردهاى جامعه دینى است و هم با توجه به مختصات و حدود و ثغور آن داراى تعین و شفافیت است. این جامعه, جامعه اى تقواپیشه, قانونمند و حق مدار است که ضمن برخوردارى از فواید دموکراسى, به عدالت اجتماعى به عنوان محورىترین شعار راهبردى در کنار آزادى معقول تإکید مى ورزد.
 

O فلسفه اخلاق در قرن بیستم
مرى وارنوک, ترجمه: ابوالقاسم فنایى

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1380
تعداد صفحه: 375 صفحه
قیمت: 16000 ریال
فلسفه اخلاق, علمى است که در آن مبادى تصورى و تصدیقى علم اخلاق بحث مى شود و در حقیقت معیارهاى لازم را براى نقد علم اخلاق در اختیار مى نهد. در این کتاب گزارشى تاریخى, تحلیلى انتقادى در باب اهم مباحث فلسفه اخلاق از سال 1903 به بعد بررسى شده است. مولف کتاب از فیلسوفان اخلاق معاصر است با رویکردى تحلیلى به بحث و بررسى مسایل فلسفه اخلاق پرداخته است.
 

O اندیشه سیاسى شیخ طوسى
سیدمحمدرضا موسویان

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1380
تعداد صفحه: 159 صفحه
قیمت: 8000 ریال
ابوجعفر محمد بن حسن بن على الطوسى معروف به شیخ طوسى متکلم شیعى قرن چهارم هجرى از زاویه فقه و کلام شیعه به پدیده هاى سیاسى اجتماعى زمانه خویش نگریسته است. این اثر که با اتکا بر مبانى فکرى سیاسى شیخ الطائفه, اندیشه سیاسى وى شامل: حکومت و ملزومات آن, روابط فرد و دولت و راهکارهاى مواجهه با حکومت نامطلوب را مورد تبیین و بازبینى قرار مى دهد.
 

O اندیشه سیاسى آیت الله مطهرى
نجف لک زایى

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول/ 1381
تعداد صفحه: 279 صفحه
قیمت: 14000 ریال
زندگى سیاسى داراى دو دسته پرسش است: پرسشهاى نوپیدا و پرسشهاى همیشگى; پرسش از چیستى و هستى انسان, جامعه, حق, عدالت, برابرى آزادى, حکومت مطلوب, انقلاب و تحولات اجتماعى از زمره پرسشهاى جاودانه اندیشه سیاسى است. این اثر عهده دار بررسى مباحث مذکور از دیدگاه استاد شهید مرتضى مطهرى است.
 

O عصر زندگى و چگونگى آینده انسان و اسلام, پژوهشى در انقلاب جهانى مهدى(عج)
ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

نوبت چاپ: چهارم/ 1380
تعداد صفحه: 312 صفحه
قیمت: 10000 ریال
((عصر زندگى)) حکایت عصر به فعلیت رسیدن استعدادهاى بالقوه آدمى, شکوفایى کامل معنویتهاست; عصرى که در آن وحدت عقیدتى تحقق مى یابد, انحرافهاى فکرى اصلاح مى شود, رفاه اقتصادى به وجود مىآید علم و عقل به تکامل مى رسد, امنیت اجتماعى برقرار مى شود و ... و همه اینها براى بشر نومید و مظلوم امروز و زنده نگه داشتن حس امید و حالت انتظار کارى ارزشمند و بزرگ است.
این کتاب براى روشن ساختن این حقیقت است که آیا زندگى راستین و حیات انسانى تا کنون تحقق نیافته است؟ و مگر روزگاران گذشته و کنونى, زندگى دوران مرگ و مردگى بوده است؟
 

O فروغ ابدیت ج1 و 2
آیت الله جعفر سبحانى

ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: هفدهم/ 1380
بهاى دوره 2 جلدى: 36000 ریال
یکى از مقاطع بى نظیر تاریخ, دوران حضرت رسول(ص) از تولد تا رحلت است. در این باره, کتابهاى بسیارى از سوى مسلمانان و غیر مسلمانان نوشته شده است که متإسفانه در بیشتر آنها نقایص بى شمارى به چشم مى خورد.
((فروغ ابدیت)) که در دو جلد و 65 فصل نگارش شده است, پاسخ به خلا موجود است. این کتاب, با قلمى روان و گویا وقایع مهم و اساسى زندگى پیامبر(ص) را از اساسى ترین مدارک تاریخى اسلام نقل کرده و به تجزیه و تحلیل آنها نشسته و ایرادها و شبهه هاى موجود را با دلایل قوى, جواب داده است.