سلام بچه ها


 

سلام بچه ها

((سلام بچه ها)) ماهنامه اى فرهنگى است که ویژه نوجوان کشور مى باشد. این مجله سیزده سال است که میهمان سفره دل باصفاى نوجوانان است و بیشترین آثار چاپ شده در آن نیز, به قلم همین خوانندگان نوجوان نگاشته شده است.
این نشریه, شماره ((152)) خود را در آبان ماه سال جارى در 84 صفحه منتشر کرد. ((معارف)), ((داستان)), ((شعر)), ((اجتماعى)) و ((آسمانه)) از جمله بخشهاى ((سلام بچه ها)) مى باشد که در هر شماره, مطلبى خاص نوجوانان دارد.
بخش ((معارف)), به تاریخ و معارف اسلامى مى پردازد و به عناوینى چون آشنایى با قرآن, داستان زندگى علماى اسلام و زندگى معصومین(ع) و ... اشاره دارد.
بخش ((داستان)), به داستانهاى کوتاه و یا دنباله دار اختصاص دارد, و در ضمن به نقد و بررسى کتابهاى داستانى مى پردازد, و در برخى شماره ها, زندگینامه نویسندگان را نیز به چاپ مى رساند.
در بخش ((شعر)), اشعار ارسالى چاپ شده و کتابهاى منتشر شده در زمینه شعر معرفى مى گردد.
در بخش ((اجتماعى)) آثار طنز, گفتگو, گزارش و ... چاپ مى گردد, و ((آسمانه)) بخشى است که هر شماره, در 16 الى 24 صفحه, به چاپ مطالب ارسالى مى پردازد.
((آبى تر از دریا)), ((برگ سبز تاریخ)), ((روزهاى ماندگار)), ((جوانه)), ((با گذشتگان قدمى بزنیم)), ((آفتاب مهربانى)), ((دل نوشته ها)), ((همسایه آفتاب)) و .. . از جمله عناوین و سرفصلهاى ((سلام بچه ها)) مى باشد.
این مجله در اولین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان به عنوان بهترین نشریه کودکان و نوجوان, برگزیده شد. سپس بارى دیگر در چهارمین جشنواره مطبوعات به عنوان بهترین نشریه چاپ شده خاص نوجوانان, انتخاب شد.
همچنین در سال جارى و در جشنواره برترینهاى فرهنگ مهدویت ویژه مطبوعات, از ((سلام بچه ها)) به عنوان نشریه برگزیده تقدیر به عمل آمد.
صفحات داخلى ((سلام بچه ها)) همه به صورت سیاه و سفید مى باشد, که سعى دارد با طرحهایى جوان پسند و صفحهآرایى خاص نوجوانان, توجه این مخاطبان را بیشتر به خود جلب کند. امیدواریم اگر تا به حال ((سلام بچه ها)) را نخوانده اید, بعد از این به دوستداران این مجله بپیوندید.
براى آشنایى بیشتر شما با این نشریه, مشخصات شناسنامه اى آن را برایتان ذکر مى کنیم.

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى
مدیر مسوول و سردبیر: عبدالله حسن زاده
نشانى مجله: قم ـ صندوق پستى 338/37185
تلفن: 7739998 ـ 0251