کتابخانه پیام زن


کتابخانه پیام زن
مرورى بر کتاب هاى رسیده

مریم کاویانپور

تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهرى
به کوشش عبدالرحیم موگهى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: دوم / 1381
تعداد صفحه: 368 صفحه
قیمت: 18000 ریال
این کتاب که به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت آن متفکر فرزانه سامان یافته است, تدوین و تبیین مباحثى است همچون ((تعریف و اهمیت تبلیغ)), ((اهداف و استراتژى تبلیغ)), ((اقسام تبلیغ)), ((اصول و مبانى و ابزارهاى تبلیغ)), ((روش تبلیغ)), ((وظایف و شرایط و اخلاق مبلغ)) و ((نکته ها و هشدارهاى تبلیغى)) بر اساس آثار شهید مطهرى.

O روش هاى تبلیغ و سخنرانى
احمد صادقى اردستانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: چهارم / 1381
تعداد صفحه: 328 صفحه
قیمت: 14000 ریال
مبلغان مى توانند با خواندن این کتاب به فنون خطابه و مطالعه علمى در زمینه هاى روانى, زمانى و مکانى تإثیر تبلیغ, به ابلاغ رسالت خویش همت گمارند. شناخت و آگاهى از چگونگى تبلیغ صحیح, ابزارها و شیوه هاى تإثیرگذار, شرایط زمانى و مکانى تبلیغ و به کارگیرى درست آنها, مى تواند پیروزى و موفقیت را براى مبلغان به ارمغان آورد.

O مبانى اخلاق اسلامى
آیت الله مختار امینیان
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: دوم/ 1381
تعداد صفحه: 167 صفحه
قیمت: 8300 ریال
این کتاب یکى از آثارى است که در باره اخلاق به نگارش در آمده و مولف بر آن است تا اصول ریشه هاى اخلاق را بکاود, مراحل مراقبت از نفس و شیوه هاى معالجه امراض نفسانى را بیان کند و روش خودسازى پیامبر گرامى اسلام(ص) را معرفى نماید.
در این کتاب, نفس و ملکات آن و چگونگى تزکیه آن به تفصیل توضیح داده شده است. مفهوم سعادت و شقاوت و نفس علم در سعادت و انواع توحید آدمى از دیگر فصل هاى این کتاب است.

O ز ملک تا ملکوت
اسدالله بقایى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: سوم / 1381
تعداد صفحه: 191 صفحه
قیمت: 8000 ریال
این کتاب سفرنامه حجى است که نویسنده به طور مفصل و زیبا آن را بازگو کرده است.
در قسمتى از کتاب در باب عرفات و مشعر چنین آمده است:
((یک قلعه تاریخى و استوار و محکم, یک باغ خوش اندیشه و خرد, یک صفه مسحور تفکر و معرفت, یک رواق به گودى نشسته هزار توى تشنه تجسس و تفحص; و عرفات سرزمین معرفت الله است. از ازل, میقات شناخت آدم بود ... و تو اى احرام بسته سپیدپوش به گرداب آدمى در افتاده, هان اینک نور معرفت تابیده است, چشم دل باز کن که آن بینى که اینجا عرفات است.

O احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعى آنان
تهیه و تنظیم: سیدمسعود معصومى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: بیست و پنجم / 1381
تعداد صفحه: 264 صفحه
قیمت: 8000 ریال
روابط زن و مرد از جمله مناسبات اجتماعى است که لزوم رعایت احکام شرعى در آن براى جلوگیرى از انحطاط اخلاقى جامعه نمایان و آشکار است. با عنایت به حساسیت مسئله و لزوم آگاهى عمومى از احکام مربوط به آن کتاب ((احکام روابط زن و مرد)) با شیوه اى منظم و روشمند و مطابق با فتاواى چند تن از مراجع تقلید, احکام نگاه, پوشش, مراودات و عقد و عروسى را تبیین مى کند.

O اسرارالصلاه یا معراج عشق
مهدى سمندرى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1380
تعداد صفحه: 200 صفحه
قیمت: 10000 ریال
((اسرارالصلاه)) درس عشق و عبادت را مىآموزد و اینکه نماز سرى است بین عاشق و معشوق و منتى است از سوى او بر بندگان, تا با حضرتش راز گویند و درددل بنگارند. نماز گنج عشق است و معراج مومن.

O فرار از جهنم سبز
حسن پورمنصورى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 64 صفحه
قیمت: 3200 ریال
این اثر, سرگذشت خانواده اى است که در پى حادثه آزمایشگاه هسته اى طالش و پخش رادیواکتیو از خانه آواره مى شوند و با دشوارىها و سختى هاى بسیار, مواجه مى شوند, اما در همه لحظه ها صبر مى کنند و لحظه اى امیدشان را از دست نمى دهند.
O تجربه دینى و گوهر دین
علیرضا قائمى نیا
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 304 صفحه
قیمت: 15000 ریال
یکى از مهم ترین مباحث, بحث تجربه دینى است. تجربه گرایى دینى به طور کلى گرایشى است که گوهر دین را تجربه دینى مى داند. در این اثر این گرایش و عوامل پیدایش آن مورد بررسى قرار گرفته اند و پیش فرض هاى معرفت شناختى طرفداران آن موشکافى شده اند.
در فصل اول مبادى تصورى و تصدیقى بحث تجربه دینى بیان شده اند.
در فصل دوم گرایش هاى متفاوت تجربه گرایى دینى کالبدشکافى شده اند.
و در فصل سوم به بحثى معرفت شناختى که تإثیرى عمیق در مباحث تجربه دینى دارد اختصاص یافته است.

O تفسیر راهنما, ج (16)
اکبر هاشمى رفسنجانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 663 صفحه
قیمت: 28500 ریال
این کتاب از دستاوردهاى پژوهشى قرآن شناس فرزانه حضرت آیت الله هاشمى رفسنجانى و گروهى از پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن است.
نوآورىهاى علمى, شیوه ارائه مفاهیم و موضوعات قرآن به همراه فهرستى جامع از تمامى آنها و اتخاذ روشى جدید در تفسیر و آموزش قرآن از امتیازات این کتاب است.

O شرح بر زادالمسافر
صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: سوم / 1381
تعداد صفحه: 600 صفحه
قیمت: 33000 ریال
صدرالمتإلهین از فیلسوفان بزرگى است که در مسائل مشکل فلسفى و حکمت الهى, داراى روش خاصى است. از جمله در مسئله ((معاد)) مشرب ویژه اى دارد که مبتنى بر مباحث عالى حکمت الهى است. آرإ ملاصدرا در باره معاد در آثار مختلف وى آمده است, از جمله در ((زادالمسافر)) که در آن بحث هاى عمیقى طرح شده است.
استاد سیدجلال الدین آشتیانى این اثر را با نام ((شرح زادالمسافر)) شرح کرده و در آن, جوهر تحقیقات مربوط به نشإت بعد از دنیاى نفس و بسیارى از مباحث راجع به وجود قبل از نشئه جسمانى نفس را از اشارات و نصوص کتاب و سنت نبوى و مإثورات ولوى و از مشکات ولایت, اخذ و بر همه آنها برهان اقامه نموده است.

O سلوک علوى
سیدحسین اسحاقى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 200 صفحه
قیمت: 10000 ریال
در این اثر ابتدا ویژگى هاى تربیتى امام على(ع) بیان شده, سپس روش هاى تربیتى آن حضرت مطرح شده است. در بخش دیگر, وظایف و مسئولیت هاى متولیان تربیتى را از دیدگاه امام على(ع) برشمرده است.
این سه بخش روى هم, تربیت اسلامى را فرا روى خواننده نهاده و آن را با گوشه اى از معارف عظیم علوى آشنا مى سازد.

O پژوهشى در باره طنز در شریعت و اخلاق
مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 160 صفحه
قیمت: 8000 ریال
طنز از نظر فراگیرى, مهم ترین قالب هنرى است و در همه روزگاران اهمیت داشته است. اما بسیار اتفاق افتاده که در طنزها به شخصیت انسان ها توهین شده و حریم شریعت رعایت نشده است. از همین رو در این اثر, ابتدا در بخش اول به بررسى معنا و مفهوم طنز و انواع آن پرداخته شده و در بخش دوم به بررسى دیدگاه نظرى و عملى اسلام در باره طنز پرداخته شده و چارچوب هاى شرعى آن در قالب استفتائات گوناگون از مراجع تقلید مشخص شده است.

O آینه یادها (مناسبت هاى شمسى و قمرى در قرآن و حدیث)
به کوشش: هادى ربانى و سیدمحسن موسوى
ناشر: دارالحدیث
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 307 صفحه
قیمت: 15000 ریال
((آینه یادها)) تلاش مى کند تا در تکریم مناسبت هاى شمسى و قمرى که رنگ و بویى دینى و ملى دارند و برگرفته از پیشه ها, موضوعات, شخصیت هاى مهم و ... هستند, از قرآن و حدیث استعانت جوید. برخى از ویژگى هاى این مجموعه چنین است:
1ـ تفکیک هر یک از مناسبت هاى شمسى و قمرى: شامل 52 مناسبت شمسى و 56 مناسبت قمرى.
2ـ آوردن گزیده اى از آیات و روایات مربوط به هر مناسبت در ذیل آن.
3ـ ارائه ترجمه اى شیوا و امروزى از آیات و روایات.
4ـ ارائه اطلاعات کامل کتاب شناختى مربوط به آیات و روایات در ذیل هر صفحه.
5ـ ارائه نمایه کامل موضوعى براى آیات و روایات در پایان مجموعه.

O حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامى
روح الله شریعتى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 400 صفحه
قیمت: 20000 ریال
در این کتاب با بهره گیرى وافر از فقه به خصوص فقه شیعه و نیز آیات و روایات و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و نظر فقها, مفسران و مورخان مسلمان به خصوص نظر مشهور آنان به بحث در باره حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامى چه در ارتباط با حکومت که بحث اصلى کتاب است و چه در ارتباط با مردم مسلمان که در ضمیمه آمده, پرداخته است.

O انوارى از نهج البلاغه (شامل توحید, نبوت, امامت, معاد و ...)
محمدجعفر امامى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: دوم / 1381
تعداد صفحه: 264 صفحه
قیمت: 12000 ریال
توحید, عدل, نبوت, امامت و معاد از جمله مباحثى است که در جاى جاى نهج البلاغه از آنها بحث شده است و نکته هاى لطیف و دقیقى در باره آنها بیان شده است. این آموزه هاى الهى نهج البلاغه میراث پرارزشى است که به دست ما رسیده است. این کتاب نیز گامى است در آستانه نهج البلاغه و مولف کوشیده تا انوارى از آن را در عرصه دین پژوهى و عقیده شناسى بتاباند.

O احکام خانواده
عبدالرحیم موگهى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: بیستم / 1381
تعداد صفحه: 176 صفحه
قیمت: 7500 ریال
آیا در انتخاب مرجع تقلید, زن و فرزند باید از مرد یا سرپرست خانواده پیروى کنند؟
آیا اعضاى خانواده باید خمس هدیه, زیورآلات و مواد خوراکى اضافى را بپردازند؟
آیا باردارى به شیوه هاى جدید اشکال دارد؟
کتاب احکام خانواده پاسخگوى بسیارى از سوالات در زمینه مسائل خانوادگى است.
این کتاب مطابق با فتاواى حضرت امام خمینى(ره) مى باشد.

O فهرست مقالات فقهى
رسول طلائیان
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 1063 صفحه
قیمت: 55000 ریال
نشریه هاى تخصصى مطالب عمیقى دارند که براى پژوهشگران, بسیار قابل استفاده است, اما گستردگى آنها, مجال سود بردن جامع را به محقق نمى دهد لذا نمایه موضوعى آنها ضرورى است.
در این اثر مولف مباحث فقهى و علوم وابسته به آن را در هفت بخش سامان داده است: فلسفه و تاریخ فقه, فقه, علوم سیاسى, اصول فقه, قواعد فقهى, علوم حدیث و زندگینامه فقها.

O جرعه اى از زلال قرآن (ج 2) تفسیر سوره هاى طه, انبیإ, حج
آیت الله میرزاابوالقاسم محمدى گلپایگانى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 256 صفحه
قیمت: 13000 ریال
تفسیر ((جرعه اى از زلال قرآن)) اثر این عالم بزرگوار که با بهره مندى از احادیث اخلاقى اهل بیت عصمت و طهارت, براى عموم نمازگزاران بیان شده است, جرعه اى گوارا از کلام الهى است که با برخوردارى از بیان سلیس و روان براى عموم سودمند و قابل استفاده است.