حکیم‏باشى:مریم‏گلى‏

مریم‏گلى در روزگاران کهن در مجموعه گیاهان طبى یونانى‏ها و رومى‏ها مورد توجه و شناخت خاص بوده است و ابتدا به عنوان داروى مؤثر براى معالجه عوارض نیش حشرات و داروى مقوى براى تقویت اعصاب و افزایش طول عمر به کار مى‏رفته است. در هندوستان و چین از جوشانده برگ‏هاى آن براى شستشوى دهان و التیام زخم‏هاى دهان و ناراحتى‏هاى حلق استفاده مى‏شود. مریم‏گلى مدرّ بوده و به هضم غذا و کاهش مقدار قند خون کمک مى‏کند. مصرف جوشانده آن به صورت 10 گرم برگ گیاه در 100 گرم سرکه مقدار قند خون را به سرعت کاهش مى‏دهد. دم‏کرده 15 تا 30 گرم برگ در 1 لیتر آب جوش براى تقویت معده و ضعف اعصاب بسیار مفید است.

منبع:
میرحیدر، حسین. معارف گیاهى (جلد دوم)، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1377.