نویسنده

 

انتظار سبز

سلام بر تو، اى نوید روشن تاریخ، مهدى‏جان!
سلام بر تو، که فروغ جاودان امامتى،
و پشتوانه بقاى شیعه.
اى عصاره هستى!
اى ولى‏نعمت خلایق، اى واسطه فیض ربوبى!
جهانى تشنه عدالت در انتظار است، تا کنار «مائده حضور»ت نشیند.
و از بوستان «دولت کریمه»ات، گل قسط و عدل بچیند.
چه پرشکوه و زیباست روزگارى که تو جلوه کنى و مشعل هدایت برافرازى و اهل زمین را - اى امام زمان - میهمان سفره قرآن کنى و سایه ایمان و داد و حق، بر سر بشریت بگسترانى.
تو، اى گل زهرا، امتداد وجود پیامبر و فاطمه‏اى.
و ... تکرار دوباره على و حسینى، و روزى که بیایى، جهان شاهد زیباترین تبسم هستى است.
«میان گریه و خنده، نشسته‏ام که بیایى‏
دخیل بر حرم عشق بسته‏ام که بیایى‏
اگر به صبح برآیى، به چشم خویش ببینى‏
کنار پنجره شب نشسته‏ام که بیایى»
و آن روز، دیر نیست.
وعده خداست، که راست‏ترین وعده‏هاست.
و انتظار،
امید به فرداى روشن انسان‏هاست.

جواد محدثى‏