اخبار


 

اخبار

باید به مسائل زنان‏ با دیدگاه فراجنسیتى نگریست‏

رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در گفتگو با خبرگزارى، با اشاره به اهمیت و ظرافت انعکاس مسائل زنان در خبرگزارى‏ها، متذکر شد که باید این مسائل با جهت‏گیرى و سمت و سوى صحیح، طرح گردد تا بتوان به نتایج مثبتى در جامعه دست یافت.
خانم «منیره نوبخت» در تبیین رویکرد شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نسبت به مطالبات بانوان اظهار داشت: طرح مسائل تحقیقاتى زنان بیش از 6 سال پیش در شورا مورد بررسى قرار گرفت و حاصل آن طرح تنظیم سیاست‏هاى تحقیقات در مسائل زنان شد. در پایگاه اینترنتى مرکز اطلاعات و آمار شورا نیز تحقیقات و مطالعات مربوط به بهداشت زنان در دست چاپ است.
رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى، در مورد لزوم نگرش فراجنسیتى گفت: نباید به مسائل زنان و خانواده به صورت جنسیتى نگاه کرد. در فضاى امروز، باید در کنار نقایص، از موفقیت‏هاى زنان نیز بحث شود تا عرصه طرح مسائل متنوع گردد.

براى افزایش فرصت‏هاى شغلى زنان‏ زمینه‏سازى شد

هیئت وزیران، اولویت‏هاى دوازده‏گانه مشارکت اجتماعى و فرهنگى زنان را در بودجه سال جارى تعیین کرد. اولویت‏ها شامل: شناسایى آموزش‏هاى رسمى و غیر رسمى زنان به ویژه آموزش‏هاى مربوط به مهارت‏آموزى با رویکرد تنوع‏بخشى، کیفیت‏بخشى، متناسب‏سازى و متعادل‏سازى آموزش‏ها، اجراى برنامه‏هاى فرهنگى و هنرى مناسب جهت بروز توانمندى‏هاى زنان و ایفاى نقش آنان، بهینه‏سازى اوقات فراغت زنان از طریق افزایش توان دسترسى به فضاها و برنامه‏هاى تفریحى، ورزشى و فرهنگى است.
زمینه‏سازى به منظور افزایش فرصت‏هاى شغلى زنان و متعادل‏سازى بازار کار از حیث عرضه و تقاضاى نیروى کار زنان، زمینه‏سازى جهت ورود زنان نخبه به نظام برنامه‏ریزى کلان ملى و منطقه‏اى، توسعه خدمات مشاوره حقوقى و قضایى به زنان و گسترش آموزش‏هاى حقوقى و توانمندى‏هاى سازمان‏ها و انجمن‏هاى غیر دولتى زنان از جمله دیگر اولویت‏هاى تعیین‏شده هیئت وزیران براى این اعتبار است.
هیئت وزیران همچنین از زمینه‏سازى جهت حضور زنان در مجامع بین‏المللى با تأکید بر مشارکت سازمان‏هاى غیر دولتى، کمک به تأسیس و توانمندسازى تعاونى‏هاى زنان و حمایت از زنان کارآفرین، حمایت از پایان‏نامه‏هاى کارشناسى ارشد و دکترا، زمینه مطالعات زنان و حمایت و تشویق از زنان هنرمند، محقق، نویسنده و مترجم به عنوان اولویت‏هاى بعدى یاد کرده است.
دستگاههاى اجرایى ملى و استانى و سازمان‏هاى غیر دولتى زنان، باید فعالیت‏هاى اجرایى خود را با مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى هماهنگ کرده و گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه ماهه به این مرکز ارسال کنند.

سیاست‏هاى بازتوانى زنان‏ از آسیب‏هاى اجتماعى تصویب شد

شوراى فرهنگى اجتماعى زنان با توجه به اصل دهم و بیست و یکم قانون اساسى در خصوص اهمیت تشکیل نهاد خانواده و پاسدارى از آن و حفظ شأن و کرامت زنان و احیاى حقوق مادى و معنوى آنان، بر اساس موازین و حقوق اسلامى و بر مبناى وظایف این مرکز براى تحکیم بنیان خانواده و ضرورت جلوگیرى از اتلاف منابع و فرصت‏هاى زنان، سیاست‏هاى پیشگیرى، مبارزه و بازتوانى زنان آسیب‏دیده را تدوین کرد.
به گزارش روابط عمومى شوراى زنان، این سیاست‏ها با هدف پیشگیرى از بروز و گسترش آسیبى و مقابله با روند رو به رشد آن و ایجاد هماهنگى و برنامه‏ریزى‏هاى کلان و جامع توسط دستگاههاى ذى‏ربط و تلاش در جهت شناخت و بهره‏مندى از ظرفیت‏ها و امکانات دستگاههاى دولتى و غیر دولتى در پیشگیرى، مقابله و اصلاح آسیب‏دیدگان اجتماعى و ارجاع آنان به زندگى سالم فردى، خانوادگى و اجتماعى تدوین و تصویب گردید.

ازدواج، ششمین خواسته زنان است‏

تفریح سالم، اشتغال و ازدواج، به ترتیب در رده اول، دوم و ششم خواسته‏هاى زنان کشور است.
خانم شجاعى، مشاور رئیس‏جمهور در امور بانوان، در گفتگو با خبرنگاران گفت: نتایج بررسى‏ها حاکى از آن است که نیازهالى فرهنگى و تفریح در صدر خواسته زنان جامعه است که متأسفانه از آن بهره‏مند نیستند و مسئولان باید در جهت توجه به این نیازها برنامه‏ریزى و امکاناتى را فراهم کنند. افسردگى، انزوا، افزایش سن ازدواج و ... از جمله خطرهایى هستند که در صورت بى‏توجهى به استفاده بهینه توانمندى‏هاى زنان، گریبانگیر زنان جامعه خواهد شد.
وى افزود میانگین سن ازدواج دختران 19 سال است که با توجه به عدم تناسب افزایش سطح تحصیلات و آگاهى‏هاى آنان با رشد فرهنگى و اجتماعى جامعه بیشتر نیز خواهد شد.

اصلاحات در ایران بدون زنان میسر نیست‏

فائزه هاشمى در همایش بین‏المللى «زنان شاغل» در لندن، گفت: حرکت شتابان امروز جامعه ایران به سمت توسعه و اصلاحات از همپایى زنان با مردان شکل گرفته است.
وى سپس به نقش سنتى زنان ایرانى در اقتصاد محلى نظیر تولید کشاورزى و صنایع خانگى پرداخت و تصریح کرد: زنان ایرانى در مناطق با اقتصادى کشاورزى، فقط مادرانى براى فرزندان و همسرانى براى شوهران در خانواده نیستند؛ بلکه یک نیروى کار تأثیرگذار در ارکان خانواده و زندگى نیز هستند. با توجه به نقش و جایگاه زن ایرانى در اقتصاد محلى و تأثیرپذیرى جامعه از خانواده و نقش زن در خانواده ایرانى به این نتیجه مسلّم مى‏رسیم که نقطه شروع حرکت به سمت توسعه فرهنگى باید از «زن» شروع شود.
ایجاد ارتباط شغلى بین زنان فعال اقتصادى انگلیس و اروپا از یک سو، و زنان فعال خاور میانه از سوى دیگر، هدف اصلى این همایش مى‏باشد.

صداى دختران، افکار پسران را به هم مى‏ریزد

یک استاد دانشگاه در نشست آسیب‏شناسى روابط دختر و پسر گفت: دختران به شدت دوست دارند محل توجه باشند و این مى‏تواند بسترى براى تخریب باشد. چیزى که افکار پسران را به هم مى‏زند و فایل آرشیو ذهنى‏شان را خراب مى‏کند، صوت، صدا و مانورى است که دختران حتى شاید ناخواسته به صدایشان مى‏دهند. این موضوع، اصلى‏ترین زمینه براى تشتّت فکرى پسران جوان است.
دکتر «انوشه» در ادامه، مشکلات دختران جامعه را بیشتر از پسران دانست و گفت: ضریب کنجکاوى دختر به پسر 3/1 برابر کنجکاوى پسر به دختر است و ضریب خیال‏پردازى دختران 7/1 برابر پسران است. دختران به دلیل کنجکاوى، گرایشات ذهنى بیشتر و خیال‏پردازى‏هاى قوى‏تر، به بعضى از مشکلات مبتلا مى‏شوند.
وى در بررسى تفاوت‏هاى دو جنس مخالف، افزود: مردان سکوت را دوست دارند در حالى که زنان به گفتگو علاقه‏مند هستند. مردان مى‏خواهند چند ساعتى در روز آرامش داشته باشند اما زنان دوست دارند در همان زمان و بعد از اینکه همسرشان به خانه آمد، از اتفاقات روز حرف بزنند و این مسئله عامل 90 درصد از اختلافات زناشویى است. مردان کلى‏نگرند و شنوندگان خوبى نیستند، اما زنان جزئى‏نگرند و شنونده‏اى خوب.

ناآشنایى جوانان از همدیگر موجب ناهنجارى شده است‏

عضو کمیسیون فرهنگى مجلس و نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگاران گفت: زنان در جامعه از نظر اینکه حقوق اجتماعى و اقتصادى آنها معمولاً ضایع شده است، در سطح خانواده نیز بیشترین
تضییع حقوق را دارند. قوانین مدنى کشور بر اساس دیدگاههاى پدرسالارانه سنتى تنظیم شده و مشکلات بسیارى دارد که در آن حقوق انسانى و خانوادگى زنان نادیده گرفته شده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس، افزود: با توجه به تحولات عظیم و بنیادى که در سطح جامعه بشرى و مخصوصاً در ایران و در وضعیت زنان ایجاد شده، بازنگرى ریشه‏اى و عمیقى در قانون باید صورت گیرد.
خانم راکعى در خصوص صیانت از خانواده نیز گفت: طرح صیانت از خانواده موضوعش مسائل خانوادگى زنان است و در مرکز پژوهش‏هاى مجلس در حال بررسى است که به زودى با عنوان قانون صیانت از خانواده تقدیم مجلس خواهد شد. عدم آشنایى جوانان و نوجوانان با مسائل خانوادگى، برخورد با جنس مخالف و مسائل زناشویى ناهنجارى‏هاى بسیارى را در جامعه به وجود آورده است. افراد باید در جامعه از ابتدا با رفتارهاى بهنجار اخلاقى و اصولى با جنس مخالف آشنا شوند و هدف خود از ازدواج را مشخص کنند.

طرح بیمه طلاق اجرا مى‏شود

براى نخستین بار طرح «بیمه طلاق» در استان خراسان به صورت آزمایشى به اجرا در مى‏آید. مدیر کل دفتر اجتماعى استاندارى خراسان در این باره گفت: با توجه به افزایش طلاق‏هاى سال‏هاى اخیر، زنان مطلقه از ابعاد مختلف عاطفى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى و روانى در معرض آسیب هستند. یکى از مهم‏ترین معضلات این زنان، مشکلات اقتصادى آنان مى‏باشد.
وى اضافه کرد: به منظور کاهش مشکلات این زنان، طرح بیمه طلاق در چند شهر این استان به اجرا در مى‏آید. این طرح با هدف افزایش بیمه‏هاى حمایتى و اجتماعى مى‏تواند عوارض طلاق و از هم گسیختگى خانواده را براى زنان سرپرست خانوار و زنان مطلقه کاهش دهد.
سیدجواد حسینى در ادامه گفت: بر اساس این طرح، هنگام ازدواج مبلغى به عنوان پایه و نیز درصدى از مهریه به حساب بیمه طلاق ریخته مى‏شود و در صورت طلاق، زن تحت پوشش این بیمه قرار گرفته و مستمرى دریافت مى‏کند.

همسران باید علاقه خود را به هم ابراز کنند

یک مشاور خانواده در گفتگو با خبرگزارى، ابراز علاقه کردن همسران به یکدیگر را از جمله نیازهاى آنان دانست.
«محمدرحیم شمسى» اختلاف بین عروس و مادرشوهر را توانایى نداشتن براى تقسیم محبت دانست و گفت: بعد از ازدواج، زن یا مرد نباید فکر کند که طرف مقابل به طور کامل در اختیار اوست. نداشتن شناخت از یکدیگر از جمله عوامل بروز اختلاف در خانواده‏هاست. روابط زناشویى یک پیمان است و تا زمانى این پیمان محترم مى‏باشد که همسر نخواهد حقوق فردى طرف مقابل را از او بگیرد.
وى افزود: اگر عواطف خود را نسبت به همسرمان نشان ندهیم و فکر کنیم او از دوست‏داشتن ما آگاه است، همین توجه نکردن به این مسئله و دیگر موضوعات جزئى باعث ایجاد اختلاف در زناشویى مى‏شود.
این مشاور خانواده با اشاره به دخالت اطرافیان در زندگى، خطاب به زوج‏هاى جوان تأکید کرد که نسخه‏هاى دیگران را در زندگى عملى نکنند و همیشه نسبت به همدیگر صداقت داشته باشند چرا که بسیارى از مشکلات از حاکم نبودن صداقت آغاز مى‏شود.

لایحه جدید دولت براى سقط جنین‏

هیئت دولت لایحه‏اى تحت عنوان «سقطدرمانى» تقدیم مجلس کرده است. این طرح در حال حاضر در نوبت است تا مورد بررسى قرار گیرد. سقطدرمانى با تشخیص قطعى سه پزشک متخصص، تأیید پزشکى قانونى مبنى بر بیمارى جنین که پس از ولادت، موجب فوت والده یا طفل مى‏شود، قبل از حلول روح یعنى در 4 ماهگى، با رضایت زن و شوهر و گواهى محکمه صالحه انجام خواهد شد.
آئین‏نامه اجرایى این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با همکارى سازمان پزشکى قانونى کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فرار دختران 15 درصد افزایش مى‏یابد

بر اساس اعلام سازمان بهزیستى، آمار دختران فرارى هر سال 15 درصد افزایش مى‏یابد. مهم‏ترین علت فرار دختران با توجه به آمارهاى این سازمان، نابسامانى و فقر خانواده‏ها است.
یک آسیب‏شناس اجتماعى این مرکز گفت: افرادى که در سنین پایین از خانه فرار مى‏کنند به راحتى به خانواده‏ها باز مى‏گردند و مهم‏ترین مشکل مربوط به کسانى است که آسیب دیده‏اند و قید خانواده را زده‏اند.
تاکنون کارشناسان نتوانسته‏اند علت اصلى فرار دختران از خانواده را پیدا کنند. گویا فقر اقتصادى مهم‏ترین عامل اصلى است ولى فقر فرهنگى که عامل مهم‏ترى است مورد غفلت کارشناسان قرار مى‏گیرد.
مدیر کل دفتر امور آسیب‏دیدگان اجتماعى سازمان بهزیستى اعلام کرد: در حال حاضر هزار دختر فرارى در مراکز نگهدارى سازمان بهزیستى تحت حمایت هستند.

تنها زن وزیر در حوزه خلیج فارس‏

نخستین وزیر زن در کشورهاى منطقه خلیج فارس در کابینه دولت قطر سوگند یاد کرد. دولت قطر پس از تصویب قانون اساسى لیبرالى خود که بازتاب گسترده‏اى در کشورهاى عربى حوزه خلیج فارس داشت، نخستین زن را به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب کرد.
این وزیر پس از اداى سوگند در مقابل امیر قطر، برنامه‏هاى خود را گسترش شکوفایى آموزش و پرورش و فراهم کردن فرصت‏هاى بیشتر آموزشى براى فرزندان این کشور عنوان کرد و گفت: هیچ تفاوتى در میزان رسیدگى به مدارس دخترانه و پسرانه قائل نخواهم شد.
تعیین اولین وزیر زن در قطر چند روز پس از برگزارى همه‏پرسى قانون اساسى در این کشور انجام شد. مردم قطر با اکثریت آرا به تدوین قانون اساسى بر مبناى اعطاى حق رأى براى زنان و قرار دادن آنها در رأس امور موافقت کرده بودند.

زنان سوئیس قربانى خشونت هستند

در سوئیس هم‏اکنون براى تصویب قانون مقابله با خشونت در خانواده، فعالیت زیادى صورت مى‏گیرد. مرکز مقابله با بزهکارى سوئیس قصد دارد به خشونت در خانواده‏ها پایان دهد و به همین منظور برنامه تبلیغاتى خود را آغاز کرده است.
این مرکز پلاکاردهایى در شبکه اینترنت و سطح کشور منتشر کرده است که بر روى آنها عکس یک خانه و یک مشت دیده مى‏شود. مردان خشونت‏طلب و همسایگان و قربانیان خشونت، مخاطبان این برنامه تبلیغاتى هستند.
در حال حاضر از هر 5 زن سوئیسى، یک نفر قربانى خشونت همسر خود مى‏باشد.

پیروزى زنان در فنلاند

زنان اکنون در بسیارى از نقاط جهان حق شرکت در انتخابات را دارند و حتى مى‏توانند کاندیداى پست‏هاى مختلفى باشند. اما به نظر مى‏رسد زنان فنلاند توانسته‏اند رکورد حضور زنان در رأس حکومت و دولت را بشکنند.
زنان فنلاند 75 کرسى از 200 کرسى مجلس را به خود اختصاص داده و در حال حاضر 38 درصد مجلس این کشور متعلق به زنان است.
فنلاند اولین کشورى است که رئیس‏جمهور و نخست‏وزیر آن و همچنین سخنگوى دولتش زن است.

زنان حقوقدان افغانستان صاحب انجمن شدند

پس از وقفه‏اى نُه ساله، انجمن حقوقدان زن افغانستان، فعالیت خود را از سر گرفت. رئیس این انجمن، سرگیرى فعالیت این مرکز را گامى مهم و مؤثر در ایجاد تشکل‏هاى زنان، پویایى فعالیت اجتماعى و صنفى آنان و تلاش براى دفاع از حقوق زنان دانست.
انجمن زنان حقوقدان افغانستان از سال 1353 تا 1373 فعال بود اما با افزایش جنگ و بحران در منطقه و گسترش مهاجرت‏ها از این کشور، فعالیتش متوقف شده بود.

پاکستان دانشگاه ویژه زنان تأسیس مى‏کند

به زودى دو دانشگاه ویژه زنان در شهرهاى پیشاور و کویته پاکستان تأسیس خواهد شد. هدف از تأسیس این دانشگاهها فراهم کردن امکانات و تسهیلات مناسب براى تحصیل دختران و افزایش نقش و مشارکت زنان در مسائل مختلف جامعه است.
وزیر اطلاعات و توسعه رسانه‏هاى پاکستان گفت: دولت همچنین طرحى را در دست بررسى دارد که به موجب آن چهار دانشکده ویژه زنان در مناطق محروم پاکستان احداث خواهد شد.
بر اساس آمارهاى ارائه‏شده از منابع مختلف، حداقل 60 درصد از مردم پاکستان بى‏سواد هستند که در این میان تعداد زنان بى‏سواد بسیار بیشتر از مردان است.

اولین زن خلبان عربستان سعودى‏

با وجود اینکه بسیارى از زنان عربستان هنوز در آرزوى دریافت گواهینامه رانندگى هستند و بدون همراه خویشاوند مرد، حق سفر به کشورهاى خارجى را ندارند، اولین زن سعودى، اجازه هدایت هواپیما را کسب کرد.
این دختر 24 ساله در اردن آموزش پرواز دیده و اکنون با یونیفورم خلبانى و روسرى، پرواز مى‏کند. پدر این دختر که خود، آرزوى خلبان شدن را در سر داشت، به خاطر فرستادن دخترش به آکادمى پرواز اردن با سرزنش‏هاى شدید دوستان و خویشاوندان مواجه شده است.
این خلبان جوان که حس مى‏کند دریچه‏اى نو به رویش باز شده است، گفت: اکنون حس مى‏کنم مى‏توانم خودم براى خودم تصمیم بگیرم و آرزو مى‏کنم بتوانم در خطوط هوایى عربستان خدمت کنم. زنان با اینکه مدام تحت سلطه مردان هستند باید براى به دست آوردن استقلال و حقوق خود مبارزه کنند.

خاطرات هیلارى کلینتون روانه بازار شد

هیلارى کلینتون، همسر بیل کلینتون رئیس‏جمهورى سابق آمریکا، کتاب خاطرات خود را با نام «تاریخ زنده» چاپ کرد. این کتاب شرح واقعیاتى است که وى هشت سال تمام به عنوان «بانوى اول» آمریکا، دیده است.
هیلارى که اکنون سناتور حزب دمکرات از ایالت نیویورک است، در کتابش مى‏نویسد: مشکل‏ترین تصمیم‏هایى که در زندگى گرفته‏ام، ادامه زندگى زناشویى‏ام با بیل و نامزد شدن براى سناتورى نیویورک بود.
کلینتون به همسرش گفته بوده که اتهامات مربوط به مونیکا لوئینسکى حقیقت ندارد، اما وقتى هیلارى پس از اعتراف کلینتون به اینکه قضیه بسیار جدى بوده و او حقیقت را کتمان کرده است، وى دلش شکسته و از اینکه در طول آن مدت حرف‏هاى شوهرش را باور کرده بود، عصبانى شده است.
هیلارى در کتابش مى‏گوید تا قبل از این اعترافِ بیل، فکر مى‏کرده که شوهرش فقط به دلیل حماقت به مونیکا توجه نشان داده است، اما بعد از اعتراف شوهرش به مدت چند ماه دچار افسردگى شده و فقط تصمیم مربوط به نامزدى احراز کرسى سنا تا حدى او را دلگرم کرده است.
برخى معتقدند که چاپ این کتاب موجب خواهد شد تا هیلارى در دور بعدى انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، بیشترین رأى را آورده و رئیس‏جمهور آینده آمریکا شود.

تلاش براى حضور کارگردانان زن در انگلیس‏

کمبود کارگردانان زن در عرصه سینماى انگلیس نسبت به دیگر کشورهاى مطرح، سبب تکاپویى جدید براى جبران این عقب‏ماندگى زنان در بریتانیا شده است.
دو مؤسسه سینمایى با حمایت گروهى از کارگردانان مشهور انگلیسى اعلام کرده‏اند، طى برنامه‏اى بلندمدت تلاش خواهند کرد بر تعداد کارگردانان زن در عرصه ساخت فیلم‏هاى بلند داستانى در این کشور بیفزایند.
بر اساس آمارهاى رسمى تنها 8 فیلم از 350 فیلم سینمایى ساخته‏شده در انگلیس، توسط زنان، کارگردانى شده که این رقم فقط 6 درصد از کل فیلم‏هاى ساخت این کشور را در بر مى‏گیرد.

زنان خانه‏دار کشور تحت پوشش بیمه قرار مى‏گیرند

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستى در گفتگو با خبرگزارى اعلام کرد: سال گذشته طرح بیمه در شهرستان‏هاى ارومیه، اردستان، کاشمر، رودبار، نوشهر و یاسوج اجرا شد و امسال در یکى از شهرستان‏هاى همه استان‏هاى کشور اجرا خواهد شد. نیمى از هزینه این بیمه توسط دولت و نیمى دیگر توسط خودِ این زنان تأمین شده است و هدف از این بیمه اجتماعى رفاه و تضمین زندگى شرافتمندانه آنان است.
وى افزود: مبلغ حق بیمه پرداختى زنان خانه‏دار ده هزار تومان است که به طور مساوى از سوى سازمان بهزیستى و بیمه‏شدگان پرداخت مى‏شود. زنان خانه‏دار واجد شرایط بیمه، زنانى هستند که بین 18 تا 60 سال سن دارند؛ شاغل، محصل و دانشجو نیستند و از هیچ یک از سازمان‏ها، حقوق، حقوق ورثه و حقوق بازنشستگى دریافت نمى‏کنند. البته تمامى حق بیمه سهم زنان سرپرست خانواده تحت پوشش از سوى سازمان بهزیستى پرداخت مى‏شود.

شهادت اولین زن گروههاى اسلامگرا در انتفاضه فلسطین‏

در پنجاه و پنجمین سالگشت اشغال فلسطین، صهیونیست‏ها با وجود تمام فجایعى که تا به حال انجام داده‏اند، هدف اخیرشان این است که ملت فلسطین سند فناى خود را امضا کند و آینده سرزمین و مردم فلسطین، مقدسات، تاریخ و تمامى حقوق آنان در دل تاریخ مدفون شود.
عملیات شهادت‏طلبانه «هبه ضراغمه» دختر 19 ساله فلسطینى عضو جهاد اسلامى فلسطین پاسخى از سوى ملت فلسطین به توطئه جدید صهیونیست‏ها بود.

این دختر اولین زن شهادت‏طلب جنبش جهاد اسلامى فلسطین است که در یک عملیات در شهر «العفوله» 4 صهیونیست را به هلاکت رساند و دهها تن دیگر را زخمى کرد که حال 13 تن از آنها وخیم است و برخى نیز در اثر این انفجار دچار مرگ مغزى شده‏اند.
جنبش جهاد اسلامى فلسطین با برعهده گرفتن مسئولیت این عملیات، آن را براى تأکید بر ادامه راه مبارزه تا آزادى کامل فلسطین ضرورى دانست.
در حالى که عملیات شهادت‏طلبانه پیاپى قلب رژیم صهیونیست را به لرزه در آورده است، روز به روز به تعداد اسراى زن که به اتمام برنامه‏ریزى براى اجراى عملیات انفجارى علیه دولت یهود، اقدام کرده‏اند، افزوده مى‏شود.

جنجال مخالفان بر سر حجاب در ترکیه‏

در حال حاضر 64 درصد زنان و دختران ترک بیرون از خانه محجبه هستند. از سویى دیگر، 75 درصد مردم ترکیه نیز خواهان لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاهها و محافل رسمى هستند.
با این وجود چندى پیش موضوع حجاب در ترکیه جنجال‏برانگیز شد. این بار بحث بر سر یک شوى لباس بود. در این نمایشگاه لباس، مانکن‏ها کاملاً پوشیده و محجبه به معرفى انواع مدل‏هاى روسرى و مانتو و شلوار پرداخته بودند؛ اما از زمان برگزارى این نمایشگاه لباس، جنجالى در محافل سیاسى و اجتماعى ترکیه آغاز شده است.
برخى مقامات سیاسى مخالف دولت عدالت و توسعه معتقدند که چنین حرکاتى کیان نظام لائیک جمهورى ترکیه را به خطر خواهد انداخت و باعث تبلیغ مذهب در محافل سیاسى خواهد شد.

حجاب اسلامى‏ و مشکل کشور روسیه‏

دادگاه عالى روسیه در حال بررسى درخواستى از سوى وزارت کشور است تا رأى این دادگاه مبنى بر اجازه استفاده از روسرى در عکس‏هاى پاسپورتى را لغو کند. وزارت کشور روسیه معقتد است که چنین وضعیتى بر سر راه شناسایى افراد، مشکل ایجاد مى‏کند و نباید زنان از روسرى استفاده کنند.
این منازعات بر سر استفاده از روسرى ممکن است در نگاه اول بى‏ارزش و کم‏اهمیت جلوه کند اما این موضوع به مسائلى چون حقوق بشر مربوط مى‏شود و از سوى دیگر موضوعاتى را در خصوص مبارزه علیه تروریسم مطرح مى‏کند.
وزارت کشور روسیه معتقد است که پوشیدن روسرى توسط زنان در عکس‏هاى پاسپورت و کارت شناسایى آنها مشکلات جدى امنیتى به وجود خواهد آورد.

تنها کارگردان زن‏ عربستان یک فیلم ساخت‏

به باور برخى از سعودى‏ها، داشتن تلویزیون و نمایش تصاویر انسان، مغایر اعتقادات دینى است و به همین سبب این کشور فاقد سالن نمایش فیلم و صنعت فیلمسازى است. اما تنها زن فعال در حوزه فیلمسازى این کشور موفق شد که یک فیلم هفت‏دقیقه‏اى بسازد.
این فیلم که تنها بر روى شبکه اینترنت قابل تماشاست، با یک دوربین ویدئویى تصویربردارى شده است. موضوع این فیلم بر اساس شایعاتى است که یک قاتل زنجیره‏اى در خیابان‏هاى ریاض به شکار زنان مى‏پردازد. کارگردان فیلمِ «چه کسى؟»، بر اساس این شایعه و گسترش آن در عربستان، این فیلم را ساخته است.