زنان روزنامه‏نگار و مرور بر مسائل زنان‏

گزارش: سیدهمایون سجادى‏

دهمین جشنواره مطبوعات را امسال همزمان با یکصد و شصت و ششمین سال تولد روزنامه‏نگارى در ایران پشت سر گذاشتیم. اعضاى خانواده مطبوعات یک بار دیگر گرد هم آمدند و از آخرین ره‏آوردها، نوآورى‏ها و اتفاقات رکن چهارم دموکراسى (مطبوعات) سخن گفتند. خود را ارزیابى کردند و به گفتگو پیرامون دغدغه‏ها و آرمان‏هاى شغلى‏شان پرداختند. فرصتى پیش آمد تا اعضاى خانواده مطبوعات از مسائل و مباحث مورد علاقه‏شان بگویند و به مشورت بنشینند و از اندیشه‏هاى یکدیگر در راه ارتقاى سطح دانش و تجارب خود سود جویند.
فرصت را غنیمت شمرده، متناسب با خطمشى کلى مجله، مسائل کلى پیرامون آنچه که زنان و دختران امروز جامعه ایران اسلامى با آن مواجه هستند، نظرخواهى کردیم؛ نظرخواهى از بانوان دست‏اندرکار عالم مطبوعات. از آنان تقاضا شد به پرسش‏هاى مورد نظر به صورت ذکر مورد پاسخ گویند. محورهاى مورد پرسش اینها بود:

1- ذکر سه مورد از آسیب‏هاى اجتماعى جامعه که زنان و دختران در معرض آن قرار دارند.
2- عرصه‏هاى اجتماعى که دختران و زنان جامعه کنونى در آنها موفق بودند.
3- اگر در بالاترین مقام تصمیم‏گیرى و برنامه‏ریزى براى دختران و زنان مسئولیت داشتید، چه مى‏کردید؟
4- ایده‏آل حیات اجتماعى زنان و دختران جامعه تابع چه شرایطى است؟
یادآور مى‏شود مشخصات فرد پاسخگو بر اساس مندرجات در فرم مى‏باشد.
اولین پاسخگو، خانم مریم گرجى از روزنامه خبر بین‏الملل است. ایشان دختران و زنان جامعه را در معرض آسیب‏هاى اجتماعى چون فقدان امنیت کافى، مواردى که منجر به سودجویى مردان مى‏شود و آسیب‏هایى که ناشى از بى‏توجهى به این نیم‏پیکره از اجتماع متصور است، مى‏داند. به نظر وى موفقیت‏هاى جامعه زنان و دختران کشور بیشتر در عرصه ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالى، و در مراحل بعدى ورزش و هنر بوده است.
خانم گرجى اگر در مقام تصمیم‏گیرى براى زنان و دختران قرار گیرد مى‏خواهد ابتدا به مسئله امنیت، سپس موضوع ازدواج و به موضوعات جدیدى مانند به خواستگارى رفتن خانم‏ها بپردازد. ایده‏آل زندگى اجتماعى او در تحقق ایده‏هایى مانند پذیرش زن به عنوان انسان، برابرى منطقى حقوق زن و مرد و تعیین حدود اختیارات و آزادى بیشتر براى زنان و دختران مى‏باشد.
همکار دیگر مطبوعاتى، خانم سیمین ورعى‏یگانه از نشریه «راه المپیاد و کامپیوتر جوان» است که پدیده غرب‏زدگى، بحران‏هاى فرهنگى و اخلاقى را از جمله آسیب‏هاى اجتماعى مى‏داند که زنان و دختران جامعه را تهدید مى‏کند. ایشان عرصه‏هاى فرهنگى، آموزشى و هنرى را عرصه موفقیت آنها بیان مى‏کند.
خانم ورعى‏یگانه در مقام یک برنامه‏ریز، ابتدا براى آزادى، حدود تعیین مى‏کند، اولویت را به اجراى قوانین الهى و دین مبین اسلامى مى‏دهد و شرایط ازدواج را براى جوانان و سایر اقشار جامعه فراهم مى‏کند. از دید او ایده‏آل زندگى اجتماعى زنان با رعایت حقوق اجتماعى، ترسیم حدود قانونى و دینى براى زندگى سالم در جامعه محقق مى‏شود.
خانم فرحناز سمیعى از نشریه «بهکام»، سومین شرکت‏کننده در این نظرخواهى است. او آسیب‏هاى اجتماعى که زنان و دختران را تهدید مى‏کند ناشى از نابرابرى در استفاده از امکانات و ظرفیت‏هاى موجود، تبعیض، فرصت ندادن مردان به زنان براى ورود به عرصه‏هاى مختلف اجتماعى و عدم باور مردان نسبت به توانایى‏هاى زنان و فقدان اعتماد به نفس کافى زنان و دختران مى‏شمارد.
ایشان درخشش زنان و دختران امروز را بیشتر در قلمرو ادامه تحصیلات عالیه، مشاغل خدماتى و حضور چشمگیر در امر آموزش مى‏داند.
خانم سمیعى اگر در جایگاه مقام تصمیم‏گیرى قرار گیرد به ترتیب در امور ذیل برنامه‏ریزى و اقدام عملى مى‏کند:
1- فراهم کردن زمینه براى حضور زنان در مقام مدیریت جامعه در سطوح بالاى تشکیلات کشور؛
2- ایجاد محیط و فضایى که زنان و دختران به خودباورى برسند.
3- حذف کلیه وجوه تبعیض‏هاى غیر منطقى ناشى از جنسیت؛
4- دادن آزادى‏هاى مشروع انسانى به زنان.

او همچنین معتقد است زندگى اجتماعى ایده‏آل زنان و دختران با محقق شدن مواردى مانند: حمایت جدّى قانون از زنان، کنترل مردان توسط قانون و وادار کردن آنان به پذیرش حقوق انسانى زنان و در نهایت ایجاد انگیزه‏هاى انسانى پرشور براى رسیدن به حقوق انسانى و اجتماعى‏شان مى‏باشد.
نقطه نظر بعدى بدون ذکر نام، از نشریه «دختران» است. این همکار مطبوعاتى شرایط اجتماعى که منجر به آسیب‏پذیر شدن زنان و دختران اجتماع مى‏شود را منبعث از عدم امنیت جانى، تحقیر زنان و دختران در ابعاد و اشکال مختلف و حضور کمرنگ آنان در عرصه‏هاى اجتماعى و اقتصادى مى‏داند. با این وجود آنان را بیشتر در زمینه‏هاى علمى و هنرى و ورزشى موفق قلمداد مى‏کند. در جایگاه تصمیم‏گیرنده مسائل مرتبط با زنان، مى‏خواهد ابتدا با در اختیار گذاشتن امکانات به بانوان (به ویژه امکانات ورزشى) و حمایت از زنان سرپرست خانوار ایفاى نقش کند. جامعه ایده‏آل مدّ نظر ایشان براى زنان و دختران، به ترتیب با ارزش قائل شدن به زنان و پررنگ کردن حضور آنان در عرصه‏هاى مختلف، بالا بردن سطح سواد و آشنا کردن آنان با فرهنگ‏هاى غربى و راهنمایى و پیشبرد صحیح در ابعاد مختلف زندگى اجتماعى محقق مى‏شود.
خانم سیمین فلّاح، بدون ذکر نشریه خود به ابراز عقیده مى‏پردازد. به زعم او خشونت علیه زنان، پایمال شدن حقوق اجتماعى و آسیب‏هاى ناشى از طلاق و عدم حمایت قانونى از مهم‏ترین موارد قابل طرح در زمینه آسیب‏شناسى زندگى زنان و دختران امروز جامعه ایران است. ایشان همچنین درخشش زنان و دختران را به ترتیب در عرصه‏هاى هنرى، آموزشى و علمى قلمداد مى‏کند.
زمانى که خانم فلّاح بر کرسى مقام تصمیم‏گیرى تکیه زند، رسیدگى به مسائل مرتبط با طلاق و از هم گسیختگى خانواده، امور مربوط به حضانت و ایجاد اشتغال و خودکفایى زنان بى‏سرپرست را در اولویت برنامه کارى خود قرار خواهد داد. تحقق زندگى آرمانى زنان را با عمل کردن به مکانیزم‏هاى عدالت اجتماعى، پرهیز از تعصبات و ایجاد زمینه شکوفایى و پرورش استعدادهاى ناشناخته قلمداد مى‏کند.
خانم فاطمه محمدى از نشریه تخصصى بخش کشاورزى «دامداران ایران»، به عنوان دیگر شرکت‏کننده در این نظرخواهى، بحران‏هاى اخلاقى و بى‏بند و بارى و ترویج بى‏اعتقادى و دین‏زدایى را از جمله مواردى ذکر مى‏کند که منجر به بروز آسیب‏هاى اجتماعى در جامعه مى‏شود. ایشان همچون بیشتر همکاران خود زنان و دختران را در تحصیل علم و دانش، سپس فعالیت‏هاى فرهنگى و هنرى و در نهایت فعالیت‏هاى ورزشى بیش از سایر عرصه‏ها موفق مى‏شمارد.
خانم محمدى به عنوان برنامه‏ریز ابتدا مسائل اعتقادى و مذهبى، در مرحله دوم به تحصیل علم و فعالیت‏هاى اجتماعى و سپس به امر همسردارى و تربیت فرزندان توجه خواهد کرد.
زمانى که از ایشان در مورد ایده‏آل زندگى اجتماعى براى دختران و زنان جامعه‏اش پرسیدیم پاسخ مى‏دهد: باید مسائل اعتقادى و مذهبى در رأس امور قرار گیرد چون معنویات ضامن سلامت امور زندگى مادى است. در وهله دوم فراگیرى علم و حضور توأم در اجتماع با حفظ مسائل اعتقادى باعث ارزش بیشتر یک زن خواهد شد. و اولویت سوم، آگاه کردن دختران و راهنمایى در تصمیم‏گیرى آنها در امور مربوط به زندگى‏شان قابل توجه مى‏نماید.
فرشته حسینى دیگر پاسخ‏دهنده است که از ذکر و درج نشریه‏اش معذور است. او معتقد است تضادهاى اجتماعى، فقر و بى‏هویتى بخصوص در حیطه اعتقادات، زمینه آسیب‏پذیرى اجتماعى زنان و دختران را فراهم کرده است. حضور در فعالیت‏هاى آموزشى و فرهنگى را بیشترین عرصه موفقیت‏آمیز آنان در پیکره اجتماع مى‏داند. اولویت توجه خانم حسینى در مقام برنامه‏ریزى، مبارزه با زن‏ستیزى همزمان با مبارزه با پدیده فمینیسم، فراهم کردن زمینه ارتقاى دانش و خوداتکایى بخصوص به لحاظ اقتصادى مى‏باشد. با تحقق امورى چون رفع خرافه و بداندیشى پیرامون مسائل زنان، حاکمیت ارزش‏هاى انسانى و الهى و برقرارى تساوى منطقى میان زن و مرد، جامعه آرمانى خانم حسینى براى زنان و دختران محقق مى‏شود.
خانم الهام مرتضایى در یک نشریه علمى، فعالیت مطبوعاتى دارد و آخرین پاسخگوى ما به شمار مى‏آید. او معتقد است از هم گسیختگى خانواده که عمدتاً ناشى از فقر اقتصادى است، پدیده نوظهور فرار از خانه و لطمات ناشى از بى‏عدالتى، مهم‏ترین آسیب‏هاى اجتماعى است که زنان و دختران را تهدید مى‏کند. به عقیده وى محافل علمى و فرهنگى بیشترین موفقیت را براى آنها در بر داشته است.
خانم مرتضایى اگر تصمیم‏گیرنده باشد، تمایل دارد ابتدا زنان را متوجه حقوق خود کند و براى آن چارچوب تعیین کند. سپس بر اساس مبانى عقلى و شرع مقدس، زمینه حضور و برخوردارى مساوى در اجتماع را براى دختران و زنان فراهم کند. او خاطرنشان مى‏کند اجراى احکام شرعى ایده‏آل، حیات اجتماعى را براى زنان و دختران محقق مى‏کند.