سرود فردا

نویسنده


 

سرود فردا

الهه رضایى‏

ابوالفضل صمدى‏رضایى - مشهد

شعرهاى خوب‏تان را دریافت کردم. در مصرع دوم شعر «مُهر باطل» گفته‏اید:
«بى‏تو حتى یک دریچه رو به فردا وا نبود»
«وا»، کاربرد عامیانه واژه «باز» است که در این مصرع تنها به دلیل تنگناى قافیه به این صورت آورده شده است ولى باید توجه داشت که به کار بردن واژه‏هاى عامیانه در شعر و به طور کلى هر متن ادبى صحیح نیست.
در مصرع دوم بیت دوم نیز اختلال وزنى مشاهده مى‏شود:
«یادم آمد، آمدى یک روز پاییزى سرد
از دیارى دور که در آن کسى تنها نبود»
«باغ آینه‏ها» شعر خوبى است. در میان شعرهایى که برایمان فرستاده‏اید «خانه‏هاى سپید»، از همه بهتر بود. فکر مى‏کنیم این شعر اوج فعالیت شعرى شما در این مدت است. آن را به مسئول صفحه «سخن اهل دل» ارجاع خواهیم داد. شعرهاى «سفر پرنده» و «حسرت سال‏ها» و «طلاى عاطفه» شعرهایى با فرم خوب و محتواى ضعیف است. سعى کنید پیوند میان مصرع‏ها و همچنین رشته ارتباط عمودى را در شعر حفظ کنید. «جاده‏هاى خواب»، نشان مى‏دهد که مثل گذشته در این گونه سرودن موفق هستید، هر چند از موضوعى تکرارى سود جسته‏اید و به مفهوم تازه‏اى در شعرتان دست نیافته‏اید، اما این نوید را مى‏توان به شما داد که با تلاش بیشتر در این عرصه بتوانید حرف تازه‏اى براى گفتن داشته باشید.
در نامه اخیرتان نوشته‏اید که قصد دارید دفتر اشعارتان را برایمان بفرستید تا پس از نقد به شما بازگردانیم. در پاسخ شما باید بگوییم که اولاً از مکاتبه خارج از چارچوب مجله معذوریم و دو دیگر اینکه به دلیل وجود مشغله‏هاى کارى دیگرى جز همکارى با مجله پیام زن، ترجیح مى‏دهیم به صورت تدریجى هر بار در این مجله به نقد دو یا سه شعر ارسالى شما بسنده نماییم.

احمد باقریان - جهرم‏

اشعار شما و جوابیه استاد شفق را خواندیم و از آنها لذت بردیم. امیدواریم این ارتباط شاعرانه میان شما همچنان ادامه یابد و ما را نیز در جریان مکاتباتى از این دست بگذارید.
براى شما آرزوى توفیق و سلامت داریم.

هاجر زمانى - قم‏

شعر «طلوع من» را دریافت کردیم و از اینکه با این سن کم توانسته‏اید به توصیفاتى اینچنین بپردازید خوشحالیم. تنها اشکال کوچکى که به شعرتان وارد است، عدم یکدستى از نظر وزنى است که البته با تمرین و ممارست فراوان و خواندن کتب شعر متقدّم و متأخّر به راحتى مى‏توانید به این یکدستى دست یابید.
به امید دریافت شعرهاى خوب شما.

فاطمه جاورى - قم‏

در بیت پنجم شعرتان گفته‏اید:
«یک نیم‏نگاهى کن مجنون شده‏ام آخر ...»
کابرد همزمان واژه «یک» با حرف نکره «ى» صحیح نیست. براى نکره کردن تنها مى‏توانیم از یکى از این دو «نکره‏ساز» استفاده نماییم، یعنى به یکى از دو صورت زیر:
1- نیم‏نگاهى کن‏
2- یک نیم‏نگاه کن‏
که شما به علت تنگناى وزنى در آنِ واحد از هر دو استفاده کرده‏اید و این صحیح نیست.
در بیت ششم نیز گفته‏اید:
«تو اُمّ ابیهایى، تو راحتِ جان‏هایى‏
تو مریم ماهایى، اى نوگل خوش‏سیما»
کاربرد واژه‏ها و ترکیبات عامیانه در شعر، صحیح نیست. ضمیر «ما»، خود جمع است و نیازى به اضافه کردن علامت جمع «ها» ندارد ولى در جملات محاوره از آن استفاده مى‏شود که البته باید توجه داشت که زبان محاوره با زبان فخیم شعر تفاوت فراوان دارد.

فروزان حسینى - ؟

دو شعر خوب‏تان را خواندیم. امیدواریم با مطالعه فراوان و پشتکار زیاد بتوانید به سبکى نوین و استوار دست یابید. در «مسافر تنبور» گفته‏اید:
«احساسم چه بى‏خیال‏
شانه کج مى‏کند
و همین جورى‏
راه عبور از پرچین‏هاى سیمین تو را مى‏جوید»
همان طور که در همین شماره دو بار متذکر شده‏ایم، کاربرد واژه‏هاى عامیانه در شعر صحیح نیست و به زبان شعرى لطمه مى‏زند. پس به جاى واژه «همین جورى» مى‏توانید واژه‏هاى مترادف بهترى جایگزین کنید.

فاطمه سلیمانى - تربت‏حیدریه‏

در مورد درخواستى که در نامه عنوان کرده‏اید شما را به خواندن پاسخ نامه آقاى ابوالفضل صمدى‏رضایى در همین صفحه و همین شماره ارجاع مى‏دهیم و اما در مورد اشعارتان باید گفت شعرهاى خوبى است که البته جاى کار دارد و آن هم دستیابى به زبانى امروزى و نو است که با وجود قریحه شاعرى که از سیاق شعرتان پیداست چندان غیر قابل دسترسى نیست. در هر حال منتظر شعرهاى شما هستیم.

سیدجعفر علوى‏عدل - قم‏

شعر خوب «اى چشمه حیات» را به صفحه «سخن اهل دل» ارجاع مى‏دهیم.
خانم‏ها مهنوش شیرویى، هاجر مرادى و فاطمه مغول‏زاده، اشعار شما به دست‏مان رسید. امیدواریم در شماره‏هاى آینده بتوانیم به بررسى شعرهاى بهترى از شما بپردازیم هر چند در همین اشعار هم نقاط قوت مشاهده مى‏شود، اما عمده اشکال آنها اختلال وزنى است که با مطالعه کتب عروض و قافیه مى‏توان به رفع آنها پرداخت.