بسمه تعالى

حضور محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقاى پسندیده - دامت برکاته

نظر به اینکه زمینها و آب و صحراى خمین، سهم الارث پدرى متعلق به حضرت عالى و اینجانب و مرحوم آقا سید نور الدین هندى (1) رحمه الله مى باشد، و ورثه آن مرحوم قصد تفکیک و اِفراز یا هر نوع اقدام دیگرى نسبت به آب و ملک فوق را دارند، بدین وسیله به حضرت عالى وکالت و حق وکالت به غیر داده مى شود که هرگونه صلاح مى دانید به اِفراز و تفکیک و فروش و تقسیم و واگذارى و اجاره و یا هر نوع اقدام دیگرى با اسقاط خیارات حتى غَبن و دریافت وجوه اقدام فرمایید.

والسلام علیکم و حمه الله و برکاته.
12 جمادى الثانیه 1404 قمری
روح الله الموسوى الخمینى

بسمه تعالى

پوشیده نباشد که اینجانب حق خود را واگذار نمودم به کسانى که خانه ساخته یا مى خواهند بسازند از فقرا و مستمندان.

روح الله الموسوى الخمینى


*. زمان: 26 اسفند 1362 - 12 جمادى الثانى 1404 ، مکان: تهران، جماران.
1- برادر امام خمینى .

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 از آنجا که همیشه واسطه بین حضرتعالى و مسئولین و غیرمسئولین در امور سیاسى اینجانب مى‏باشد و از آنجا که گاهى دستورات حضرتعالى با خطوط فکرى بعضى از دست‏اندرکاران و یا گروهها و افراد عادى برخورد جدى دارد، تحلیها و تفسیرها شروع مى‏گردد و بعضیها اینگونه تشکیک مى‏کنند که مثلاً خبر واحد است و یا معلوم نیست و از این قبیل. آیا چه قبل و بعد از انقلاب حتى کلمه‏اى بر آنچه فرموده بودید اضافه و یا کم کرده‏ام؟ و یا نعوذبالله مطلبى را به حضرتعالى به دروغ نسبت داده‏ام؟ و یا خداى نخواسته عمدى بر خلاف رضاى حضرتعالى کارى انجام داده‏ام؟

[ ارادتمند، احمد خمینى‏]

بسمه تعالى

من شهادت مى دهم که احمد فرزند اینجانب از موقعى که در مسایل روز وارد شده است و تماس با کارهاى اینجانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف دستورات اینجانب مشاهده نکرده ام و در اعلامیه ها و امثال آنها تصرفى بدون رضاى من نکرده است و چیزى بر خلاف گفته هاى من به  من نسبت نداده است و بالجمله خلافى از او مشاهده نکردم. لکن باید احمد بداند کسانى خصوصا مثل او که در این امو ر اجتماعى یا سیاسى وارد مى شوند مصون از افترا و ضربه نیستند و باید او حساب خود را با خداى قادر متعال درست کند و به ذات مقدسش اتکال نماید و از بشر ضعیف هراس نداشته باشد که مکاید بشرى چون خود بشر زود گذر و فانى است و همه به سوى او - جل و علا- خواهیم رفت و اکنون نیز در محضر مبارک او هستیم. والسلام على من اتبع الهدى . از خداوند تعالى توفیق خدمت به خلق براى همه دست اندرکاران و براى منسوبان به خود خواستارم.

تاریخ سلخ صفر 1405 - روح الله موسوى خمینى


*. زمان : 3 آذر 1363 - 30 صفر 1405 ، مکان : تهران، جماران.