گیاهان آپارتمانى‏ زبرینا Zebrina

مهندس مجتبى شریعت‏پناهى‏

مشخصات گیاه‏شناسى‏

گیاهى است علفى با ساقه‏هاى رونده، از خانواده کاملیناسه Commelinacea. زادگاهش مکزیک است. برگ‏ها بیضى‏شکل و نوک‏تیزند و در زمینه سبز نوارهایى به رنگِ نقره‏اى یا ارغوانى دارند. طول هر برگ، هفت تا هشت سانتى‏متر است. ساقه‏ها زود رشد مى‏کنند و خود را از کناره‏هاى گلدان مى‏آویزند. در تابستان گل‏هاى کوچکى به رنگ ارغوانى مى‏دهد که چندان زیبا نیست.

محل نگهدارى‏

این یک گیاه آپارتمانى است اما در فصول گرم مى‏تواند در خارج از ساختمان و زیر سایه‏انداز درختان قرار داشته باشد.
در داخل ساختمان، قسمت‏هاى روشن و پرنور محل مناسبى براى نگهدارى این گیاه است اما در تابستان آن را از پشتِ شیشه‏هاى آفتابگیر دور کنید. از آنجایى که ساقه‏ها حالت رونده دارند بهتر است مانند یک گیاه آویزى مورد استفاده قرار گیرد. گاهى ساقه‏ها بیش از حد کشیده و بلند مى‏شوند و گیاه شکل واقعى خود را از دست مى‏دهد. چیدن نوک شاخه‏هاى بلند و حذف گل‏هاى کوچکش موجب رشد شاخه‏هاى جانبى و حفظ زیبایى ساقه‏ها مى‏شود.

خاک و آب و رطوبت محیط

خاک باید سبک و داراى زهکش باشد. آبیارى را بموقع انجام دهید و سعى کنید در تابستان، خاک قدرى مرطوب باشد. در زمستان هر هفته یک بار آبیارى کفایت مى‏کند. وقتى هوا گرم است، هر هفته یک بار با غبارپاشى برگ‏ها را مرطوب کنید اما این کار نباید زمانى که گیاه در معرض نور آفتاب قرار دارد انجام شود.

تغذیه‏

«زبرینا» خیلى حریص نیست فقط در فصول بهار و تابستان هر دو هفته یک بار به کودهاى کمکى احتیاج دارد. کودِ بیش از اندازه موجب کمرنگ شدن برگ‏ها مى‏شود.

تعویض گلدان‏

وقتى رشد کافى کرد آن را به گلدانى بزرگ‏تر از گلدان قبلى منتقل کنید. هر دو یا سه سال یک بار به گلدان جدید نیاز پیدا مى‏کند.

ازدیاد

ازدیاد زبرینا به وسیله قلمه ساقه انجام مى‏شود. ساقه‏هاى کشیده و بلند و ضخیم را براى قلمه انتخاب کنید. براى اینکه از کار خود بهتر نتیجه بگیرید تعدادى از برگ‏ها را در قاعده قلمه‏ها حذف نموده و قلمه‏ها را در خاک سبک و مرطوب قرار دهید. طول مناسب قلمه پنج تا هفت سانتى‏متر است.

مراقبت‏هاى لازم‏

کمبود نور:

تاریکى موجب بلند شدن بیش از اندازه ساقه‏ها و کمرنگ شدن برگ‏ها مى‏گردد. اول ساقه‏هاى بلند را کوتاه نموده، سپس گیاه را به محل پرنور منتقل کنید. ساقه‏هاى بریده‏شده، قطعات مناسبى براى قلمه هستند.

سرما:

«زبرینا» در زمستان به دمایى معادل حداقل سیزده درجه سانتى‏گراد احتیاج دارد. در صورتى که هوا خیلى سرد باشد، برگ‏ها آبکى و بى‏رنگ و رو مى‏شوند. در این صورت با حذف ساقه‏ها و برگ‏هاى بیمار و قرار دادن گیاه در محیط نسبتاً گرم مى‏توانیم جلوى پیشرفت بیمارى را بگیریم.

آبیارى بیش از اندازه:

آبیارى بیش از اندازه سبب پوسیدگى ساقه‏ها مى‏گردد. پوسیدگى ابتدا از قاعده ساقه شروع شده سپس به همه اندام‏هاى گیاه سرایت مى‏کند. در این صورت باید ابتدا ساقه‏هاى پوسیده را حذف کرده و خاک گلدان را خشک نگه دارید. در صورتى که گلدان زهکش ندارد، کف آن را سوراخ نموده و از خاک سبک بیشترى استفاده کنید.