نویسنده

 

چکیده قلم‏

عنوان کتاب: آرامش بعد از طوفان‏
نویسنده: عفت‏السادات امامى‏

استراحت بموقع و به اندازه، بازدهى کار را بالا مى‏برد.
انسان اغلب اینقدر در صفات خوب یا بد افراط مى‏کند، که حتى از همان صفات خوب هم براى خود و اطرافیانش دردسر تولید مى‏نماید. مثلاً با جدى بودن زیاد، انقباض عضله و خستگى عصبى براى خود ایجاد مى‏کند. این مسئله حتى در دین اسلام تأکید شده که: «آنان که بر افراد سخت مى‏گیرند ما نیز بر آنان سخت خواهیم گرفت.»
اگر بتوانیم مطلوب فکر کنیم و معتدل عمل کنیم و بموقع فن رفع خستگى را به کار ببریم، بازده کارمان بیش از حد تصور خواهد شد. واقعاً استراحت، طبیعى‏ترین مسکّن مغز و اعصاب مى‏باشد. گاهى با خود خلوت کنید و به خود بگویید آرام باش، نگران نباش، بدخلقى نکن، سخت نگیر و بدین وسیله از فشار آوردن به مغز و خسته کردن خود دورى کنید. افراط در هر کارى نکوهیده است، حتى در بهترین کارها. یکى از همکاران خوب و بانشاط من همیشه مى‏گفت: من هرگز کار نکرده‏ام، هر چه انجام داده‏ام سرگرمى بوده است. اگر همیشه به یاد داشته باشیم که هر کارى را بدون دلهره و اضطراب انجام دهیم ولى به نحو احسن، در کار خود آنقدر موفقیم که تصور مى‏کنیم کارى انجام نداده‏ایم بلکه کارمان یک سرگرمى بوده است.

هاجر مرادى - اصفهان‏