پژواک‏

قبل از آنکه مجله شما را به عنوان مشاور ادبى برگزینم، به عنوان یک دوست انتخاب کردم، هر چند موضوعى جز داستان براى گفتگوى ما وجود ندارد. مى‏خواستم یک خبر هم برایتان بنویسم و از بخشدارى شهر «زارچ» تشکر کنم. چرا که چندى پیش همایش ادبى بانوان این شهر با تلاش بخشدارى و با شرکت خواهران شاعر و نویسنده و میهمانانى از دیگر شهرهاى استان یزد برگزار شد. در این همایش چند تن از مسؤولین استان «یزد» و شهر «زارچ»، سخنرانى کردند. دلم مى‏خواست به وسیله مجله شما از تمام کسانى که در برگزارى این همایش شرکت داشتند قدردانى کنم.

فاطمه اقبالى - زارچ‏

دوست ادب‏دوست، ما نیز با کمال میل خبر شما را منعکس کردیم و امیدواریم با برگزارى چنین همایشهایى بانوان هنرمند و ادیب زارچ با دلگرمى بیشترى به کارشان ادامه دهند و شما نیز بتوانید از این جلسات استفاده کامل را ببرید.
با توجه به اینکه زنان بى‏سرپرست بسیارى، با شرایط بسیار بد مالى، با آبرو زندگى مى‏کنند و هیچ پشتوانه و پناهى ندارند، خواستم بگویم که من بعد از 11 سال زندگى از همسرم جدا شدم و حال مدتى است که قصد دارم با فردى ازدواج کنم که همسر و فرزند دارد ولى مى‏تواند به دلیل تمکن مالى و موقعیتى که دارد خرج هر دو خانواده را تقبل کند. اما مشکل این است که هر دو نفر ما قربانى عرف غلط جامعه هستیم و ایشان حتماً زیر سؤال خواهند رفت که چرا مجدداً ازدواج کرده‏اند.
در حالى که در آیه قرآن آمده است مرد در صورت رعایت عدالت، مى‏تواند تا چهار همسر اختیار کند؛ ما مدعى حکومتى هستیم که قرآن حرف اول را مى‏زند ولى متأسفانه به کلام قرآن بى‏توجهیم. مسلماً اگر چنین قوانینى رعایت نشود زنان بى‏سرپرست دچار مفسده‏هاى اجتماعى بسیارى خواهند شد. لذا از رهبر فرزانه و امید دل همه ما، عاجزانه تقاضا دارم که جهت اجراى این آیه شریفه و حکم شارع مقدس عنایت فرموده تا روزنه امیدى در زندگى افرادى چون من گشوده شود.

ف.ش - شهر رى‏

خواهر عزیز، به گفته خودتان این نامه را به بیت رهبرى، قوه قضاییه، مجلس شوراى اسلامى و دفتر ریاست جمهورى فرستاده‏اید و براى آگاهى خوانندگان نیز، براى مجله ارسال کرده‏اید. که ما نیز به اختصار آن را بازگو کردیم.
تردیدى نیست که اسلام همان گونه که در قرآن کریم نیز آمده موضوع چندهمسرى را براى مردان جایز شمرده است و بخش عمده‏اى از مشکلات و تبعات منفى خانواده‏ها و زنان بى‏سرپرست از این طریق حل مى‏شود ولى اگر این فرصت، با نگاهى جامع و همه‏جانبه مورد توجه قرار نگیرد و زمینه‏هاى اجتماعى و فرهنگى و نیز امکانات اقتصادى آن فراهم نگردد، طبعاً در بسیارى موارد خود عاملى براى تنش در خانواده‏ها و عارضه‏هاى منفى اجتماعى و فرهنگى و تربیتى خواهد بود. به عنوان مثال اگر شما خود به جاى همسر اول این فرد بودید، آیا به راحتى مى‏پذیرفتید که شوهرتان همسر دیگرى اختیار کند! و آیا این خود عاملى براى تنش و سرخوردگى خانوادگى نبود. البته ما مدافع این حکم اسلامى و این فرصت مناسبى که اسلام براى جامعه فراهم کرده هستیم و هر گونه مخالفت کلى با آن را، مخالفت با مصالح واقعى زندگى اجتماعى و پذیرفتن نتایج منفى آن مى‏دانیم و معتقدیم موضوع چندهمسرى نباید در فرهنگ و در نگاه جامعه به عنوان یک امر منفى و ضد ارزش جلوه کند ولى هر گونه یکجانبه‏نگرى در این موضوع را با توجه به واقعیتهاى اجتماعى از جمله مسایل فرهنگى آن، آفتى براى اصل این فرصت مى‏دانیم.
در این جا فرصت پرداختن بیشتر به این مسأله نیست. نامه شما را در فرصتى دیگر در بخش پرسش و پاسخ مطرح خواهیم کرد و به صورت مستقل و جامع به آن خواهیم پرداخت. ان شاءاللَّه.

چند وقتى است که فرصتى دست داده و شروع به تحقیق و مطالعه در باره موضوعات مربوط به زنان داشته‏ام. حاصل تحقیقاتم نیز دو مقاله است که آن را براى یکى از مجلات مختص زنان فرستادم ولى آنها تنها پاسخشان این بود که مطالب مذهبى و تحقیقى بسیار خوب است اما مناسب مجله ما نیست و ... حال بنده سراپا تقصیر دل از آنان بریده و به امید همکارى دست به جانب شما دراز کرده‏ام و امیدوارم که دست رد به سینه‏ام نزنید و صدایم را از طریق نگاشته‏هایم به مخاطبان و خصوصاً زنان برسانید.

محمدرضا داودبیگى - تهران‏

برادر گرامى، دو مقاله با عناوین «زن از یوغ اسارت و حرمسراى سنتى تا یوغ اسارت و حرمسراى نوین» و «حجاب» از شما به دستمان رسید و مورد ارزیابى قرار گرفت.
همت و میزان مطالعات شما در زمینه مسایل تخصصى زنان جاى تقدیر دارد ولى متأسفانه با توجه به تلاش بسیار، در شکل نگارش و تدوین مطالعات و تحقیقات خود دچار مشکل شده‏اید.
امیدواریم که تا با مطالعه مقالات تخصصى و چگونگى نگارش و نوع نثر کاربردى در آنها، آثار دیگرتان را با تجربه و دقت بیشترى بنویسید. مطمئن باشید در صورتى که آثار مفید و غیر تکرارى از شما یا دیگر خوانندگان محترم به دستمان برسد که هم از لحاظ موضوع و هم پرداخت، چشمگیر باشد، در مجله منعکس خواهد شد. موفق باشید.