گزیده استفتاها از محضر امام خمینى (8)

ازدواج با غیر مسلمان‏

س: عقد دائم دو نفر اهل کتاب (مسلمان و مسیحى) در صورتى که هر دو نفر در دین خود باقى بمانند صحیح است یا خیر؟

ج: ازدواج دائم مسلمان با غیر مسلمان و لو اینکه کتابى(1) باشد باطل است.

س: اینجانب برادرى دارم که مى‏خواهد با یک دختر مسیحى ازدواج کند، با اینکه ما او را ارشاد و راهنمایى کرده‏ایم اما اثرى نداشته است. بنابراین تکلیف ما با این خانواده چه مى‏باشد؟ آیا رفت و آمد با آنان اشکال شرعى ندارد؟

ج: ازدواج مسلمان با دختر مسیحى به صورت دائم باطل است.

س: کسى قصد دارد با یک دختر غیر مسلمان آلمانى که اهل کتاب است ازدواج کند. با توجه به اینکه او شیعه جعفرى است آیا مى‏تواند با این دختر ازدواج کند؟

ج: ازدواج موقت مسلمان با زن کتابیّه مانع ندارد، ولى ازدواج دائم صحیح نیست.

س: شخص مسلمانى دخترش را به ازدواج کمونیستى در آورده و محضردار هم صیغه ازدواج را جارى نموده است. مستدعى است حکم‏اللَّه را بیان فرمایید؟

ج: ازدواج دختر مسلمان با مرد کافر باطل است.

س: آیا یک دختر مسلمان مى‏تواند با مردى که منکر خداست ولى پدر و مادر این مرد، مسلمان مى‏باشند ازدواج نماید؟

ج: ازدواج زن مسلمان با مرد کافر جایز نیست و کافر، کفو مسلمان نمى‏باشد.

س: یک جوان مسلمان با دخترى بهائى ازدواج کرده، البته هم به طریق اسلامى عقد کرده‏اند و هم به روش بهائیت؛ این ازدواج چگونه است؟ و اولادهاى آنان چه حکمى دارند؟ اگر دختر مسلمان باشد و پسر بهائى چه صورتى دارد؟

ج: عقد مزبور باطل است، و بچه‏ها در صورت جهل حکم بچه حلال را دارند و ملحق به مسلمان هستند.

س: اینجانب مدتى است با مردى ازدواج نموده‏ام. او هنگام ازدواج به ظاهر مسلمان بود چون نماز مى‏خواند و از باطن او اطلاعى نداشتم. اکنون چندى است که کلاً نماز را ترک نموده، وقتى علت را سؤال نمودم گفت من نماز را قبول ندارم! و بهشت و جهنم نیز در همین دنیاست. لطفاً بفرمایید تکلیف من چیست؟ آیا او مرتدّ است؟

ج: اگر خدا یا رسول خدا یا یکى از ضروریات دین را جدّاً انکار مى‏کند، مرتدّ است و شما باید از او جدا شوید و با او نامحرم هستید و نیازى به طلاق هم نیست.

س: حدود یک سال پیش با شخصى ازدواج نمودم. بعد از گذشت مدتى هنگام نماز، شوهرم سجاده نماز را از زیر پایم کشید و گفت این چه حرکتى است که انجام مى‏دهى، نماز و دین چه فایده‏اى دارد! و نیز پدر و مادر او هم به طرفدارى از او برخاستند و درگیر شدیم. من از خانه آن مرد خارج شدم (البته با اجازه شوهر) و به خانه پدرم مراجعت کردم. بعد از گذشت مدتى با کمال تأسف شوهرم نامه‏اى از دادگاه آورد و مرا به دادگاه احضار نمود. با وجود شرح جزئیات خود به مسئول دادگاه، متأسفانه رأى به نفع او صادر شد. آیا من مى‏توانم با آن مرد که از راه راست منحرف شده و اصول اسلام را منکر گردیده است زندگى کنم؟
و آیا با شوهرى که یک سال تمام به دیدن زن و فرزندش نیامده، تکلیف شرعى من چیست؟
و اسلام در مورد کسى که به قرآن کریم ناسزا گوید و آن را به گوشه‏اى پرت کند چه مى‏گوید؟

ج: چنانچه منکر خدا یا رسول خدا یا یکى از ضروریات دین باشد محکوم به ارتداد است و باید از او جدا شوند.

س: شوهر، خدا را انکار مى‏کند و مى‏گوید قیامت و عدل و امامت وجود ندارد و به هیچ یک از قوانین الهى و اسلامى عقیده ندارد و قرآن و پیامبر را انکار کرده و ناسزا مى‏گوید. آیا زن مى‏تواند طلاق بگیرد یا نه؟ و زن هم راضى به طلاق است.

ج: در فرض مذکور طلاق لازم نیست، و زن باید فوراً از چنین شوهرى جدا شود و بر او حرام است.

1) غیر مسلمان اگر از یکى از ادیان الهى داراى کتاب یعنى مسیحیت، یهودیت و زردشتى باشد به وى «کتابى» گفته مى‏شود.