51 مورد سقط جنین قانونى شناخته شد

در همه کشورها سقط جنین در صورتى که باعث نجات جان مادر شود، امرى بدیهى است. اما هنگامى که جنین دچار بیمارى خاصى باشد، اوضاع کمى فرق مى‏کند.
سازمان پزشکى قانونى به منظور ساماندهى موضوع سقط جنین با استفاده از نظرات متخصصان مختلف و دیدگاههاى فقهى موجود، دستورالعمل نحوه پذیرش درخواست صدور مجوز سقط جنین را به مراکز پزشکى قانونى سراسر کشور اعلام کرد.
درخواست صدور مجوز سقطدرمانى، تنها در ادارات کل پزشکى قانونى مراکز استان‏ها با دستور مقام قضایى یا درخواست زوجین با معرفى‏نامه پزشک معالج، قبل از حلول روح، مورد پذیرش قرار مى‏گیرد. بر اساس این دستورالعمل پزشکى قانونى، معرفى‏نامه پزشک باید شامل عکس بیمار، مشخصات شناسنامه‏اى جهت احراز هویت، تشخیص بیمارى و روش تشخیصى آن باشد و به پیوست آن تصویر شناسنامه جهت احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایشات پاراکلینیک ارائه گردد.
همچنین در صورتى که قرار باشد عمل به خاطر جنین صورت بگیرد باید حداقل دو نوبت سونوگرافى و در صورتى که عمل به خاطر خطر براى مادر باشد، حداقل در یک نوبت سونوگرافى براى تعیین سن حاملگى به همراه حداقل دو مشاوره تخصصى در تأیید تشخیص بیمارى الزامى است.
لازم به ذکر است موارد اعلام شده شامل بیمارى‏هایى است که در آن ادامه باردارى، خطر مرگ مادر را به همراه داشته یا ناهنجارى‏ها و بیمارى‏هاى جنینى که به مرگ جنین داخل رحم و یا مرگ نوزاد بلافاصله پس از تولد منجر شده و قابل پیشگیرى نیز نباشد.
موارد مجاز سقط جنین به دلایل ناهنجارى‏هاى جنینى عبارتند از:
1- استئوژنزیس ایمپرفکتا مادرزادى؛
2- دیسپلازى استخوانى غضروفى کشنده یا استیپل اپى‏فیزیال؛
3- بیمارى استئوپتروزیس انفانتیل در فرم بدخیم آن؛
4- آژنزى دو طرف کلیه؛
5- کلیه پلى‏سیستیک نوع مغلوب؛
6- دیسپلازى مولتى سیستیک کلیه‏ها؛
7- سندرم پوتر؛
8- سندرم نفروتیک مادرزادى به شرط ایجاد هیدروپس؛
9- اختلال کروموزومى که موجب ضایعات پیشرفته و به ویژه گرفتارى مغز و کلیه گردد مانند سندرم واکترل؛
10- هیدرونفروز شدید کلیه‏ها؛
11- آلفا تالاسمى به شکل هیدروپس فتالیس؛
12- اختلال ترومبوتیک مثل کمبود پروتئین C (هموزیگوت) و فاکتور 5 لیدن (هموزیگوت)؛
13- تریزومى 3 (3، 18، 16، 13، 8)؛
14- تریزومى 8؛
15- تریزومى 13؛
16- تریزومى 16؛
17- تریزومى 18؛
18- آنانسفالى؛
19- هیدروپس فتالیس با هر مکانیسم؛
20- سندرم فریاد گربه؛
21- هولوپرونسفالى؛
22- سیرنگومیلیا؛
23- کراینوشى‏سیس؛
24- مننگوانسفالوسل، مننگوهیدروانسفالوسل؛
25- دیسپلازى تاناتوفوریک یا کوتولگى کشنده نوزادى؛
26- سیکلوپیا همراه با هولوپروزنسفالى؛
27- ایکتیوزیس مادرزادى؛
28- شیزنسفالى؛
29- اگزانسفالى.

سقط جنین‏هاى مربوط به بیمارى‏هاى مادر نیز عبارتند از:
1- هر بیمارى دریچه‏اى که به نارسایى قلبى منجر به class Function 3 و 4 رسیده باشد و غیر قابل برگشت به 2 باشد؛
2- هر نوع مسائل حاد قلبى غیر از کروند که به class Function 3 و 4 رسیده باشد از قبیل میوکاردیت و پریکاردیت؛
3- سابقه بیمارى کاردیومیوپاتى دیلاته در حاملگى‏هاى قبلى؛
4- سندرم مارفان در صورتى که قطر آئورت صعودى بیش از 5 سانتى‏متر باشد؛
5- سندرم ایزن منگر؛
6- کبد چرب حاملگى؛
7- واریس مرى؛
8- سابقه خونریزى از واریس مرى به دنبال افزایش فشار خون پورت؛
9- هپاتیت اتوایمون غیر قابل کنترل؛
10- نارسایى کلیه؛
11- فشار خون غیر قابل کنترل با داروهاى مجاز در دوران حاملگى؛
12- هر بیمارى ریوى اعم از آمفیزم، فیبروز، کایفواسکولیوز و برونشکتازى منتشر به شرط ایجاد افزایش خون ریوى حتى از نوع خفیف؛
13- توانایى انعقادى افزون‏یافته که تجویز هپادین منجر به تشدید بیمارى گردد که جان مادر را تهدید مى‏کند؛
14- ابتلا به ویروس HIV که وارد مرحله بیمارى AIDS شده باشد؛
15- لوپوس فعال غیر قابل کنترل با درگیرى یک ارگان ماژور؛
16- واسکولیت‏ها زمانى که ارگان‏هاى ماژور درگیر باشند؛
17- تمامى توده‏هاى فضاگیر CNS با توجه به نوع و محل آن، که شروع درمان در جنین و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جانى گردد؛
18- پمفیگوس ولگاریس، پسوریازیس شدید و ژنزالیزه و ملانوم نوع پیشرفته که باعث خطر جدى جانى براى مادر شود؛
19- موارد اپى‏لپسى که على‏رغم درمان چند دارویى مقاوم به درمان باشد؛
20- موارد Multiple Sclerosisو یا همان ام.اس که باعث ناتوانى بیمار Disabilityشده باشد؛
21- میاستنى گراو در مراحل پیشرفته به شرط اینکه خطر جدى جانى براى مادر داشته باشد؛
22- انواعى از بیمارى‏هاى موتورنورون مثل ALS که با حاملگى، تشدید یافته و براى مادر خطر جدى جانى داشته باشد.
با این حساب حاملگى‏هاى ناخواسته جزو موارد سقط جنین نمى‏باشد و فقط موارد مجاز سقط جنین از نظر علمى که «اندیکاسیون» نامیده مى‏شود، همین 51 مورد ذکر شده، مى‏باشد.
تا پیش از این، در مورد سن و حلول روح به بدن اختلاف نظر بود. برخى زنان لقاح سلول تخم و اسپرم را ملاک قرار مى‏دادند و برخى از مراجع عظام، چهار ماهگى را زمان حلول روح به جنین اعلام کرده بودند.
دکتر حشمتى، رئیس انجمن بیمارى‏هاى زنان و زایمان در مورد این اطلاعیه سازمان پزشکى قانونى اعلام کرد: برخى بیمارى‏هاى جنینى قبل از چهار ماهگى تشخیص داده مى‏شوند ولى اکثر مادران در ماههاى اول باردارى به دکتر مراجعه نمى‏کنند و اصلاً متوجه بیمارى خود و یا جنین‏شان نمى‏شوند. در ضمن برخى از بیمارى‏هاى جنینى مثل مونگولیسم، بعد از چهار ماه تشخیص داده مى‏شوند و این اطلاعیه، تکلیف این مادران را مشخص نکرده است.