آماده کردن باغچه در زمستان‏

مهندس مجتبى شریعت‏پناهى‏

زمستان با سوز و سرماى خود درختان خزان‏دیده را به خواب زمستانه مى‏برد. انواع همیشه سبز نیز با اینکه همچنان سرسبز هستند اما در حال استراحت بوده و رشدشان تا آمدن بهار متوقف مى‏شود. حالا وقت کاشت گل و گیاه در باغچه به پایان رسیده و فقط آثارى از بقایاى سبزى‏ها و گل‏هاى یکساله دیده مى‏شود.
بیشتر خانواده‏ها در این فصل دیگر کارى به باغچه ندارند و بیشتر وقت‏شان معطوف مى‏شود به گیاهان داخل ساختمان (گیاهان آپارتمانى). با این همه کارهاى کوچک و مهمى در باغچه هست که به فصل زمستان ارتباط دارد.
این کارها در واقع مقدمه‏اى هستند براى فرا رسیدن بهار و داشتن باغچه‏اى زیبا در سال آینده.

اصلاح خاک:

در صورتى که خاک باغچه حاصلخیز است نیاز به تهیه خاک و حتى کود حیوانى نیست در غیر این صورت لازم است کیفیت خاک را تغییر دهیم. اگر خاک بیش از اندازه سبک و قابل نفوذ باشد با اضافه نمودن خاک سنگین اصلاح مى‏شود؛ به همین ترتیب براى خاک‏هاى رسى و سنگین لازم است قدرى ماسه تهیه کنیم، اما کود پوسیده حیوانى این خاصیت را دارد که مى‏تواند کیفیت هر نوع خاکى را تغییر داده و آن را حاصلخیز نماید. با توجه به اثربخشى کود حیوانى پوسیده و تأثیرى که روى خواص فیزیکى و شیمیایى خاک مى‏گذارد استفاده از این نوع کود را براى هر نوع زمینى توصیه مى‏کنیم.

پاکسازى باغچه:

بقایاى گیاهى و علف‏هاى هرز را باید از خاک خارج کنیم اما در زمین خشک چنین کارى امکان‏پذیر نیست. زمین را آبیارى نموده و تا فرداى روز بعد منتظر باشید رطوبت خاک کم شود سپس به خارج نمودن علف‏هاى هرز اقدام نمایید. همزمان با پاکسازى زمین، کار زیر و رو نمودن خاک را انجام دهید.

زیر و رو کردن خاک:

همان طور که گفته شد زیر و رو کردن خاک باید زمانى انجام شود که خاک قدرى رطوبت داشته باشد اما گِل نباشد. بعد از پخش کردن کود پوسیده حیوانى در زمین باید آن را بیل زد.
یک روز آفتابى دست به کار شوید. اگر اعضاى خانواده توان بیل زدن ندارند مى‏توان از کارگران فصلى استفاده کرد. اما گاهى آنها نیز اطلاعات کافى ندارند بنابر این باید ضمن نظارت بر کار کارگران از آنها خواسته شود که خاک را در عمق بیشترى بیل زده و کود حیوانى را نفوذ دهند.
باغچه باید به همین حالت تا آخر زمستان حفظ شود تا آب باران و برف کاملاً وارد خاک شود.
در طول زمستان، هنگامى که هوا خیلى سرد است به زمین آب کافى بدهید تا در اثر یخ بستن تخم و لارو آفات از بین برود. بعد از رفع خطر یخبندان و تمام شدن زمستان، زمین باید به صورت یکنواخت در آمده و گیاهان مورد نظر در آن کاشته شوند.